images
UN
UN
ထရန့္-ကင္မ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြသည္ အေရးပါသည့္အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္မည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေျပာၾကား
ေနာင္ေနာင္ Tuesday, 12 February 2019
အေမရိကန္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား အၾကားမၾကာမီက်င္းပမည့္ဒုတိယ အႀကိမ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြသည္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ႏ်ဴကလီးယား စြန္႔လႊတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္မ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်း အင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ကိုရီးယားမ်ား ခ်စ္ၾကည္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ ဗီယက္နမ္အေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပး မည့္အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇-၂၈ တြင္ က်င္းပရန္ေရြးခ်ယ္ ထားသည္ဟု သမၼတအတြင္းေရး မွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ မြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား-အေမရိကန္ခ်စ္ ၾကည္မႈအသစ္၊ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား စြန္႔လႊတ္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ အေရးပါသည့္ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္လာမည္ဟု ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမ ရိကန္အၾကား ႏ်ဴကလီးယား စြန္႔ လႊတ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ မဆုတ္သာ မတိုးသာေသာ အေျခ အေနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီး ယားအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား စြန္႔ လႊတ္ရန္ ခိုင္မာသည့္လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္မွ လိုလား သည္။
ယင္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြသည္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား အဆံုး သတ္ၿပီးကြၽန္းဆြယ္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုေဆာင္ၾကဥ္းလာႏုိင္မည့္ သမိုင္း ဝင္အခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္မည္ဟု ¤င္းက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ကိုရီးယားျပည္တြင္း ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေအာင္ အကူအညီ ျဖစ္ ေစတဲ့ အေရးပါတဲ့အခြင့္အလမ္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္၄င္းတို႔အတြက္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ အနာဂတ္သည္ တည္ၿငိမ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္း မြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။
Ref: UPI