images
UN
UN
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္က မလိုလားဘူးဆိုတဲ႕အထင္မွား အျမင္မွား သတင္းမွားလႊင္႕တာေတြရွိတယ္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာကတည္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လိုလားခဲ႕တယ္
Wednesday, 27 February 2019
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက လက္တေလာျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွတာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
ေဒၚယဥ္မင္းျမင့္ေဆြ
ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ
ကြၽန္မအေနနဲ႔ ဒီေန႔ရွင္းလင္းတင္ျပ ေပးမယ့္အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ဒီေန႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကေနၿပီးေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁ ကိုျပင္ ဆင္ျခင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒီ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁က ဘာကိုဟန္႔ တားထားတဲ့ ပုဒ္မလဲဆိုရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ဘယ္လိုခန္႔အပ္ရမလဲဆိုတဲ့ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ဒီပုဒ္မကို ဘာေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ မူၾကမ္းတင္သြင္းသလဲ။ ဒီပုဒ္မရဲဲ႕ျပ႒ာန္း ခ်က္ေတြမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကေနၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီး ေတာ့ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးရတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ဒီလိုမ်ဳိးဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္က အမ်ား အျမင္မွာ စန္ထရယ္လိုက္စ္ျဖစ္ေနတယ္ လို႔ အယူရွိၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္း ရင္းသားေဒသေတြမွာ ဒီပုဒ္မနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးလို႔ရွိရင္ သူတို႔အတြက္ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေက်နပ္မႈမရွိဘူးဆိုတာကိုလည္း ေတြ႕ရ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒီသက္ ဆိုင္ရာျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာ တျခား အစိုးရနယ္လံုဝန္ႀကီးကလြဲ၍ တျခားအစိုး ရဝန္ႀကီးေတြ သူ႔မွာခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိတယ္။
အဲဒီေတာ့ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆို ရင္ ဒီဥပေဒပုဒ္မက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕က ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့၊ ဒီႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့အစိုးရအဖြဲ႕ ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔မွာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္တိုင္းရင္း သားေတြရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈမရွိဘူးလို႔ ခံစား ရတဲ့အတြက္ ဒါကိုတိုင္းရင္းသားေတြ ကျပင္ဆင္ခ်င္တယ္ဆိုတာ သိရတယ္။ဒီပုဒ္မကို ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္လဲဆိုရင္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အျငင္းပြား မႈေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔တင္သြင္းတဲ့အဆိုက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕ စည္းမယ္ဆိုတဲ့အေရးႀကီးအဆို။ ဒီအဆို ကို ကြၽန္မတို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဒါသည္ အေရးႀကီးအဆိုမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေထာက္ ျပတယ္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္ မတီဖြဲ႕စရာမလိုဘူး။ ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ပါဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ ေထာက္ျပတာရွိတယ္။ဒါေပမဲ့လည္းျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန မဲခြဲဆံုးျဖတ္ ၿပီးေတာ့မွ ဒီအေရးႀကီးအဆိုကို အတည္ ျပဳခဲ့တယ္။အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္မတို႔ေတြက ဒီလမ္းေၾကာင္းသည္ ဥပေဒနဲ႔မညီၫြတ္ တာ ေထာက္ျပတဲ့အတြက္ ဒီအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးက ဒီလိုလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ မသြားဘဲနဲ႔ ဒီလို (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း-(၁၂) ပါ ျပင္ ဆင္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ၊ ပုဒ္မေတြနဲ႔ ဒီလိုသြားလို႔ရတယ္ဆိုတာ ျပခ်င္တဲ့ အတြက္လည္းရွိသလိုဒီထဲမွာမွအေကာင္း ဆံုး ပုဒ္မျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ- ၂၆၁ ဟာဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ အရင္ကတည္းကလည္း ပထမ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တုန္းကလည္း ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရအေနနဲ႔ ဒီဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ဒီပုဒ္မပါထည့္သြင္းၿပီး ျပင္ဆင္ဖို႔ပါရွိ ထားၿပီးသားပုဒ္မလည္းျဖစ္တယ္။ တိုင္း ရင္းသားေတြကလည္းလိုလားတဲ့ ပုဒ္မ ျဖစ္တယ္။ ဒီပုဒ္မကို ကြၽန္မတို႔က ဒီ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ နဲ႔ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းက ဒီလိုပဲ သြားလို႔ရတယ္ဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္မတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပခ်င္တဲ့လမ္း ေၾကာင္းလည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ တင္တာသည္ သားေရႊအိုးထမ္းတဲ့ ဥပမာအတိုင္းပါပဲ။ ကြၽန္မတို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဒီလို လမ္းအတည့္ကေန ဒီလိုမ်ဳိးသြားလို႔ရ တယ္ဆိုတာ ျပခ်င္တာျဖစ္သလို ဒီဘက္ လည္း ဒီအျငင္းပြားမႈေတြကို ထင္ထင္ ရွားရွား၊ ကြၽန္မတို႔ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ဝါဒထုတ္ခံရတာ က ဒီအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္က မလိုလား ဘူးဆိုတဲ့အထင္မွား၊ အျမင္မွား၊ သတင္း မွားလႊင့္တာေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးကိုလိုလားပါတယ္ဆိုတာ ျပည္သူ ေတြကို ျပဖို႔လည္းလိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီပုဒ္မ-၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ကြၽန္မတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုး၊ ပထမဆံုး စၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လည္း မဟုတ္ ဘူး။ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာကတည္း က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို လိုလားခဲ့တယ္။ ဒီပုဒ္မ ေတြကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔ ဒီထဲက အေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ လက္ရွိမွာလည္း တကယ္ကိုျပင္ဆင္ဖို႔ ကြၽန္မတို႔သြားေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုစနစ္နဲ႔ သြားေနတ့ဲအေျခအေနမွာ စန္ထရယ္လိုက္ဇ္ျဖစ္တဲ့ ဒီပုဒ္မကို အရင္ ဦးဆံုးေလွ်ာ့ခ်ဖို႔လိုတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြ အျပည့္အဝရရွိဖို႔အတြက္ ကြၽန္မ တို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက လိုလိုလားလားနဲ႔ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့သ႐ုပ္ကိုလည္း ျပ ခ်င္တဲ့အတြက္ ပုဒ္မ-၂၆၁ကို ဥပေဒ မူၾကမ္းတင္သြင္းၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)