images
UN
UN
အလုပ္မရွိ ေျခဥျပႆနာရွာ
ျခင္က်ား(မအူပင္) Thursday, 28 February 2019
ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ စကားပံုဆိုတာေလးေတြနဲ႔ သားေတြသမီး ေတြ ေျမးျမစ္ေတြကို ဆံုးမလမ္းၫႊန္ေလ့ ရွိပါတယ္။ စကားပံုဆိုတာ သာမန္ဆံုးမ စကားထက္မွတ္သားရလြယ္ကူသလို နား စြဲတာကိုး။ အခုလည္း စကားပံုေလး တစ္ခုကို ၫႊန္းဆိုလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ စကားပံုက ျမန္မာ့ေရွးလူႀကီးသူမေတြ ဆံုးမေလ့ရွိတဲ့ စကားပံုတစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ပါ တယ္''အလုပ္မရွိ ေျခဥျပႆနာရွာ'' ဆုိတဲ့စကားပံုျဖစ္တယ္။ အဲ...ကြၽန္ေတာ့္ အဘိုးဆံုးမတဲ့စကားျဖစ္ေပမယ့္ အဘိုးက ေျခဥေနရာမွာ တျခားဥတစ္ခုကို ထည့္ သံုးတာပဲ ကြာတာေပါ့ဗ်ာ။
ကြၽန္ေတာ့္အဘိုးကေတာ့ အေရးႀကီး တဲ့အလုပ္မဟုတ္တာကို ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ ေနတာျမင္ရင္ ဒီေကာင္ေလးအလုပ္မရွိ ....ဥသန္းရွာေနတယ္။ ဒီ့ထက္ အေရး ႀကီးတဲ့အလုပ္ကိုေတာ့မျမင္ဘူး။ ျပစ္ထား ေမ့ထားတယ္လို႔ေျပာေလ့ရွိတယ္။ အဘိုး ဆံုးမတဲ့ ''အလုပ္မရွိ...ဥသန္းရွာ'' စကားပံုထဲမွာ ေျခဥဆုိတာေလး ထည့္မိ ပါတယ္။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ေျခဥ)ျပင္ဆင္ေရး ျပင္သင့္ျပင္ထိုက္ တဲ့အခ်ိန္ျပင္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ေျခဥမွာ အခန္း(၁၂) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးအခန္းကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ပုဒ္မ ၄၃၃၊၄၃၄၊၄၃၅ နဲ႔ ၄၃၆ တို႔ကို ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္တစ္ရပ္ျဖစ္တာမို႔ ဥပေဒကို ပိုၿပီး ေလးစားလိုက္နာၾကရပါတယ္။ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ အာဏာရပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ ေဆာလ်င္စြာျပင္ဆင္ေရးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။
ဒီအခါမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅ ပုဒ္ အစဥ္အလိုက္ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ လံုးဝဆန္႔က်င္သလို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ ၆၆ (က)နဲ႔ဆန္႔က်င္ေနတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာဝိေရာဓိအသြင္ေဆာင္ၿပီး ျမင္ ကြင္းက မလွမပျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တင္ျပတာ ကို လက္မခံတာ။ ဒီအဆိုကို ကန္႔ကြက္ ရင္ မိုက္ခ႐ိုဖုန္းမေပးတာ။အမ်ားျပည္သူ ကိုMRTV က လႊတ္ေတာ္ခ်န္နယ္ကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ေဟမာေနဝင္းသီခ်င္း အစားထိုးတာနဲ႕ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး မတ္တတ္ ရပ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဆႏၵျပတာ စတာ ေတြဟာ အေျခခံဥပေဒေဆာ လ်င္စြာျပင္ ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ျမင္ကြင္းဟာ သပ္ရပ္မႈမရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ေျခဥေဆာလ်င္စြာျပင္ဆင္ေရးကို အေရးႀကီးအဆိုလို႔ ေျပာထားတဲ့အတြက္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးထက္ အေရးႀကီးတဲ့ အဆိုမရွိေလသလားလို႔ ေတြးဆသံုးသပ္မိ ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ပစၥကၡအေျခအေန ကို ဆင္ျခင္ၿပီး ေျခဥျပင္ဆင္ေရးထက္ ပိုၿပီးသာၿပီး အေရးႀကီးအဆိုရွိ၊ မရွိ စိစစ္ ရပါမယ္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အႏုိင္ရပါတီရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကတိျဖစ္တဲ့ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ဟာအေရးမႀကီးတဲ့အတြက္ သံုးႏွစ္သံုးမိုး ပစ္ထားခဲ့တာဆိုတာ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ ျမင္ရပါတယ္။ ဒီလို ေျခဥျပင္ဆင္ေရး မတိုင္မီမွာ 'ေျခဥအလုပ္မျဖစ္'ကမ္ပိန္းကို အလံရွဴးလုပ္ၾကသလို ျပင္ဆင္ဖို႔ အေရး ႀကီးအဆိုတင္ျပန္ေတာ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕က ပတ္တီးဆရာဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းေန အရြယ္ကေလးေတြကိုလမ္းေပၚေမာင္းတင္ ၿပီး ေထာက္ခံပြဲေတြလုပ္လာၾကတယ္။
တစ္ခါရန္ကုန္မွာ ေျခဥကို လုပ္ထံုး လုပ္နည္းနဲ႔အညီ ျပင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဗိုလ္က်မႈအလိုမရွိဆိုတဲ့ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို အမ်ဳိးသားဝါဒီေတြက စုေပါင္းဆႏၵေဖာ္ ထုတ္လိုျပန္တယ္။ ေထာက္ခံပြဲနဲ႔ ကန္႔ ကြက္ပြဲေတြ မ်ားျပားလာၾကရင္ ထုိင္း ႏိုင္ငံလို ရွပ္နီနဲ႔ရွပ္ဝါ ပဋိပကၡေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းရတာမ်ဳိးျဖစ္ ခဲ့ရင္လို႔ေတြးၿပီး ရင္ေလးမိပါတယ္။
အာဏာရပါတီ၏လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၅၈ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတာေၾကာင့္ တပ္ မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကိစၥ ဘယ္လုိပဲ အဆို တင္တင္မဲခြဲတဲ့အခါ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး အဆိုက အႏုိင္ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။
ေျခဥျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရးမွာလည္း အာဏာရပါတီ၏ သေဘာအတိုင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မ တီမွာလည္း အာဏာရပါတီ၏ကိုယ္စား လွယ္အင္အားအမ်ားစုနဲ႔ပဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါ တယ္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ကုိယ္စား လွယ္ႏွစ္ဦးပင္လွ်င္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႀကိဳတင္စာ ရင္းမေပးထားလို႔ဆိုၿပီး ဝင္ခြင့္မရခဲ့ပါ ဘူး။ တပ္မေတာ္က ပူးေပါင္းေကာ္မတီ မွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။
ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ၁၇ ခ်က္ဆိုတာ ႏွတ္ေၾကာင္းေပးလာၾကတယ္။ဒီ၁၇ ခ်က္ သာမွန္ရင္ ၅၉(စ)အပါအဝင္ ေျခဥကေန တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ဖယ္ထုတ္ေရး ေတြျဖစ္ေနတယ္။ တပ္မေတာ္သတင္း မွန္ျပန္ၾကားေရးဥကၠ႒က တိုင္းျပည္မွာ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားတဲ့အခါမွ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေရး က စြန္႔ခြာမယ္လို႔ သတင္းျပန္ၾကားထား ပါတယ္။
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေရးအတြက္ ေျခဥမွာ ျပင္ထိုက္တဲ့အေရး ႀကီးပုဒ္မကေတာ့ ပုဒ္မ ၂၆၁ ပဲ ျဖစ္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးဥပေဒ မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားပါတယ္။
ဒါကို အခ်ဳိ႕အာဏာရပါတီ၏ ေလာ္ ဘီေတြက အာဏာရပါတီက ေျခဥျပင္ဖို႔ လုပ္ေတာ့မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေျခဥ ျပင္ဖို႔ အားက်မခံလုပ္ရေကာင္းလားလို႔ ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အာဏာရ ပါတီက ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွာ မဲအနည္းငယ္သာရရွိတယ္။ ဒီတုန္း က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ေၾကြး ေၾကာ္သံကို အမွန္တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ လိုခ်င္ရင္ မဲအမ်ားဆံုးႏုိင္တဲ့ ပါတီေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ သမၼတ က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔ေပးလိုက္သင့္တယ္။
ခုေတာ့ ေျခဥအလုပ္မျဖစ္လို႔သာ ဆို ခဲ့တာ။ ေျခဥရဲ႕ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို သုံးၿပီး အာဏာရပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ကိုပဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္လိုက္တယ္။ ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးဟာ အက္ေၾကာင္းျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေရးႀကီး နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ အေနာက္တံခါးဆီက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ပိုၿပီး စည္းလုံးေရးအက္ေၾကာင္း ပိုၿပီး ျဖစ္ခဲ့ရတာေပါ့။
ဒါေၾကာင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ေျခဥ ရဲ႕ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးကုိ မူၾကမ္း ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ ကလည္းAA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ကုိ ရခုိင္ ျပည္နယ္မွာ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရး လုပ္ ႏုိင္ပါရက္နဲ႔ မလုပ္ခဲ့တာ တုိင္းရင္းသား ေတြျဖစ္ေနလုိ႔ပါဆုိၿပီးတပ္မေတာ္သတင္း မွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က တရားဝင္ေၾက ညာသြားခဲ့ပါတယ္။
တပ္မေတာ္က တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိေတာ့ဘဲ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းပါက တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ႏုိင္ငံေရးမွစြန္႔ခြာမယ္ဆုိတာ အျမစ္ ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးထက္ စားပြဲဝုိင္းေဆြးေႏြး ပြဲနဲ႔သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္မယ္ လုိ႔ ဆုိလုိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အလုပ္မရွိ ေျခဥျပႆနာ ရွာ မေနဘဲ ေျခဥထဲက ပုဒ္မ ၂၆၁ လုိ ျပင္ သင့္ျပင္ထုိက္တဲ့ဥပေဒကုိပဲ ျပင္သင့္ တယ္။ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအက်ဳိးရွိဖုိ႔ ျပင္ခ်င္ တဲ့ပုဒ္မကုိျပင္ဖုိ႔ဦးမတည္သင့္ပါ။ တပ္ မေတာ္ရဲ႕ က႑ေတြ ေျခဥက ဖယ္ထုတ္ စရာလည္း မလုိပါ။ တပ္မေတာ္ဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေရးက စြန္႔ခြာမယ္ ဆုိတာ ကတိေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ရက္ေန႔ က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဇီး ကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ဦးဉာဏ္ထြန္းက ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးတဲ့အဆုိတစ္ ရပ္ကုိ တင္သြင္းသြားပါတယ္။
''OIC, EU နဲ႔ UNHCR တုိ႔မွ ျမန္ မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးဆုံးျဖတ္ ခ်က္အား ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တြင္ ယခုလမကုန္မီ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈလမ္းစဥ္ကုိ အက်ပ္အတည္းအတြင္း တြန္းပုိ႔ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေရး ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး Agenda ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံသားအားလုံး ပါတီစြဲ၊ အယူဝါဒစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ပုဂိၢဳလ္စြဲ အစြဲကင္းကင္းနဲ႔ စည္း လုံးညီညြတ္စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုံ႔ ျပန္သြားေရးစီမံေဆာင္ရြက္သြားပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအားတုိက္တြန္းေၾကာင္း'' အဆုိပဲျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က 'အလုပ္မရွိ ေျခဥ ျပႆနာရွာ' ေနစဥ္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔က အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္နဲ႔အျခားေျခာက္ႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ ကုလ သမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ေခၚယူဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္ သီတင္းပတ္မွာ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အဲဒီအစည္းအေဝးမွာ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ 'ခရစၥ တင္းရွနာဘာဂ်န္နာ'ထံကအစီရင္ခံစာကုိ ၾကားနာၾကမယ္တဲ့။ 'ဘာဂ်န္နာ'ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ကာလကဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡ သည္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြး ဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၁၂ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ လာေရာက္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလုိက္သုတ္ သင္မႈလုိ႔ေခၚဆုိတဲ့၂ဝ၁၇ခုႏွစ္က ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွေမာင္းထုတ္ ခံရတဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၄ဝဝဝဝ ခန္႔ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြမွာ ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ရရွိခဲ့တဲ့သေဘာတူညီခ်က္အရ ဒုကၡသည္ တခ်ဳိ႕ကုိ လက္ခံဖုိ႔သေဘာတူထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ေတြျပန္လာ ဖုိ႔အတြက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး စိတ္ခ်ရတဲ့အေျခအေနတစ္ရပ္ရွိရမယ္ လုိ႔ အခုိင္အမာေတာင္းဆုိထားပါတယ္။
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 'အန္ တုိနီယုိဂူတာရက္'က မြတ္စလင္ကိစၥကုိ ေျဖရွင္းရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အားထုတ္မႈ ဟာ ေႏွးေကြးလြန္းတယ္။ စိတ္ပ်က္မႈကုိ ျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ တစ္ဖက္သတ္ေဝဖန္ခဲ့ ပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသူ သံတမန္ ရွနာဘာဂ်န္နာ ဧၿပီလမွာ တာဝန္ေပးအပ္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေလးႀကိမ္တုိင္တုိင္ သြားေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ အႀကိမ္တုိင္းအက်ဳိး တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ ျပန္လာရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဂ်ာမနီ၊ ပုိ လန္၊ ကူဝိတ္၊ ပီ႐ူးနဲ႔ ဒုိမီနီကန္ႏုိင္ငံေတြ ဟာ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ဗီတုိအာဏာ ရွိတဲ့ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္တုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥကုိ ျပန္ လည္အာ႐ုံစုိက္လာေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနၾကပါတယ္။
''တရားလုိကုိ တရားခံျဖစ္ ေအာင္စြပ္စြဲခံေနရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္စဥ္မွန္ေတြကုိ ပါးနပ္လိမၼာတဲ့ သံခင္းတမန္ခင္း လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ကမၻာ့ပင္မေရစီး မီဒီယာေတြမွာ မီဒီယာလႈပ္ရွားမႈ ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာၾကားထဲ နား စြဲသြားေအာင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ ေလာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ထပ္ တလဲလဲတုံ႔ျပန္သြားသင့္ပါတယ္။ ဒီလုိတုံ႔ျပန္ရာမွာ အျဖစ္အပ်က္ ေတြအလုိက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေတြကုိ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးထားတဲ့ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ ၿပီးအစီအစဥ္တက်ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကုလဆုံးျဖတ္ခ်က္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕က ပူးေပါင္း ၾကံစည္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံေရး၊ သံတမန္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖိအားေတြေပးဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္လာ ျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိ ကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ႀကီးမား စြာအခက္အခဲေတြ႕ေစၿပီး အခန္႔ မသင့္ရင္ႏုိင္ငံၿပိဳကြဲေရး ေထာင္ ေခ်ာက္ထဲက်သြားႏုိင္ပါတယ္'' လုိ႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးဉာဏ္ ထြန္းရဲ႕အဆုိဟာ အလုပ္မရွိ ေျခဥ ျပႆနာရွာျခင္းထက္ႏုိင္ငံရဲ႕အေရး ေပၚအေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္ေစခဲ့ ပါတယ္။ 'ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲမွာ ျဖစ္သလုိ'၊ 'ကြၽဲႏွစ္ေကာင္ခတ္တဲ့ ၾကားကေျမစာပင္မျဖစ္ေရး' အမ်ဳိး သားေရး သတိရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသားေရးထက္လစ္ဘ ရယ္တံဆိပ္ကပ္ လူ႕အခြင့္အေရး မေနာေကာင္းျပတုိင္း အေလွ်ာ့ေပး သမွ် အနင္းခံေနရ မွာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အခ်က္ အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ရဲ႕ အစီရင္ ခံစာကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ရွင္း လင္းခုိင္မာတဲ့အစီရင္ခံစာနဲ႔ တုံ႔ျပန္ ေခ်ပသင့္တယ္။
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ၊ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပမွာ အလုပ္မရွိေျခဥျပႆနာ ရွာရမယ့္အစား ပကတိအေျခအေန ေတြကုိလူထုသိျမင္ေစဖုိ႔ စည္း႐ုံး ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ က်ေရာက္ေတာ့မယ့္အႏၲရာယ္ကုိ လူထုပါဝင္ပူးေပါင္းမႈနဲ႔ တုံ႔ျပန္ သြားသင့္ပါတယ္။
ျပည္သူကုိ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စေတကာကမ္ပိန္းလႈပ္ ရွားမႈေတြနဲ႔ လမ္းေပၚဆြဲမတင္သင့္ ဘူး။ ႏုိင္ငံျခား၊ လူမ်ဳိးျခားေတြရဲ႕ မမွန္မကန္စြပ္စြဲမႈကုိ လူထုလႈပ္ ရွားမႈနဲ႔ တုံ႔ျပန္ရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါ တယ္။
ဒါေၾကာင့္ 'အလုပ္မရွိ ေျခဥ ျပႆနာမရွာ'ဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံလုိက္ ရပါတယ္ဗ်ာ။