images
UN
UN
အေျပာေကာင္း သေဘာေကာင္း မေနာေကာင္းတို႔ ေစတနာေဝျဖာရင္း ေျပရြာအဗ်င္းခံရႏုိင္
တကၠသိုလ္ျမတ္သူ Friday, 08 March 2019
၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ ဦးညိဳျမဦးစီးထုတ္ေဝေသာ အိုးေဝ သတင္းစာတိုက္သို႔ ေန႔ဘက္သတင္း တာဝန္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ ရွိသြားသည္။ ထိုစဥ္က အိုးေဝသတင္းစာ တိုက္သည္ အမွတ္ ၂၇ဝ၊ လြစၥလမ္း(ယေန႔ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း)တြင္ရွိသည္။ အယ္ဒီ တာလခမွာက်ပ္ ၁၅ဝ သာျဖစ္သည္။ ထို အခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေရႊဥေဒါင္းဦးညီပု၊ သခင္ျမသိန္းတို႔ထုတ္ေဝေနသည့္ေခတ္သစၥာ သတင္းစာ၏ ညဘက္သတင္းတာဝန္ခံ အယ္ဒီတာအျဖစ္လည္း လစာ က်ပ္ ၁၅ဝ ျဖင့္လုပ္ေနသည္။ သတင္းစာတိုက္ႏွစ္တိုက္ လုပ္ပါမွ လစာက ၃ဝဝ သာရသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ အိမ္တြင္ ေျခာက္နာရီျပည့္ ေအာင္မေနရေပ။ ေခတ္သစၥာ သတင္းစာ တိုက္မွာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ သီတာ ႐ုပ္ရွင္႐ံု ေတာင္ဘက္ပိုင္းလမ္းထဲတြင္ရွိသည္။ ေခတ္ သစၥာကို လူထုစီးကရက္ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးခ်ဳိႏွင့္ ပြင့္ေကာင္းငါးပိ ငံျပာရည္စက္႐ံု ပိုင္ရွင္ဦးပြင့္ေကာင္းတို႔က လက္လႊဲဝယ္ယူ လိုက္ၾကသည္။ အိုးေဝက သန္႔ရွင္းဖဆပလ (ႏုတင္)အုပ္စုဘက္မွ၊ ေခတ္သစၥာက တည္ျမဲဖဆပလ(ေဆြၿငိမ္း)အုပ္စုဘက္က ရပ္တည္ကာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊သတင္း စာတစ္ေစာင္ႏွင့္တစ္ေစာင္ ျမင္မေကာင္း၊ ႐ႈမေကာင္းရစရာမရွိေအာင္ ပုတ္ခတ္တိုက္ ခိုက္ေနၾကေပသည္။
ကြၽန္ေတာ္သည္ အိုးေဝတြင္ ၁-၂-၁၉၅၉ရက္ေန႔တြင္ ေန႔ခင္းဘက္ စာေဖာင္ (နယ္သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ေခၚ သတင္းစာ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေသာ စာမ်က္ ႏွာမ်ား)ကို ကိုင္ရေပသည္။ ထုိစဥ္က အိုးေဝတြင္ ဟိုက္ဒရာဘတ္တံုးလံုး ပုံႏွိပ္ စက္ တစ္လုံးသာ ရွိသည္။ စက္က အိုေပ ၿပီ။ စာေဖာင္ေလးေဖာင္ (၁၆ မ်က္ႏွာ) စလံုး ထိုစက္တစ္လံုးတည္းကို လက္ပူ တိုက္ မန္းမႈတ္ သံုးေနရေပသည္။ေန႔ခင္း ဘက္ ပထမစာေဖာင္(ေလးမ်က္ႏွာ)ကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ စက္တင္႐ိုက္ရ သည္။ ဒုတိယေန႔ေဖာင္(အလယ္ စာမ်က္ ႏွာေဖာင္)ကို ညေန ၆ နာရီ ၇ နာရီတြင္ ႐ိုက္ရသည္။ ညဘက္ ပထမ (ရန္ကုန္ သတင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္းပါး) စာေဖာင္ကို ညဘက္ ၁ဝ နာရီခြဲ ၁၁ နာရီ ႐ိုက္ႏိုင္မွ ေနာက္ဆံုးေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးစာေဖာင္ကို ည သန္းေခါင္ေက်ာ္ တစ္ခ်က္တီး၊ ႏွစ္ခ်က္တီး တြင္ ႐ိုက္ႏိုင္မည္။ သို႔မွလည္း နံနက္ အခ်ိန္တန္ (မိုးလင္း)လွ်င္ သတင္းစာ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိႏိုင္မည္။ ထိုစဥ္က ေၾကးမံု သတင္းစာမွာ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ခ်ိပ္ပိတ္ ခံထားရသျဖင့္ ေၾကးမံု (ကိုေသာင္း)ႏွင့္ အယ္ဒီတာ ကိုဝင္းတင္ (ေနာင္ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္)တို႔က အိုးေဝ ညေဖာင္ကို လာကိုင္ေပးၾကသည္။ တည္ျမဲႀကီးမ်ားကို ေဆာ္ေသာသတင္း၊ ကိုယ္ေရး အတၴဳပၸတၱိ၊ ေဆာ္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားအျပင္ ဟာသ ေသာၾကာစာေစာင္ထုတ္ေဝေနေသာ ေၾကးမံု ကိုေသာင္း (ေအာင္ဗလ)က ႏိုင္ငံေရး သေရာ္၊ ေဆာ္တြယ္၊ ရယ္ရႊင္ဖြယ္စာမ်ား ျဖင့္ သန္႔ရွင္းဘက္မွ ပံ့ပိုးေနၾကသည္။
ကြၽန္ေတာ္သည္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲလွ်င္ အိုးေဝသို႔ေရာက္ၿပီး နယ္သတင္းစာေဖာင္ မ်ား၊ ေဆာင္းပါး(စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးသား) မ်ားကိုတည္းျဖတ္ကိုင္တြယ္ရသည္။ ပထမ ေခါင္းႀကီးပိုင္းစာေဖာင္ပါေသာစာေဖာင္ကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ၿပီး ေအာင္ကိုင္ရသည္။ထိုစဥ္က အိုးေဝအယ္ဒီ တာခ်ဳပ္နာမည္ခံယူထားေသာ အေမရိကန္ မွ M.S.J(သတင္းစာပညာမဟာသိပၸံဘြဲ႕)ရ ဦးညိဳျမသည္ သတင္းမကိုင္ေပ။ အယ္ဒီ တာ့အာေဘာ္(ေခါင္းႀကီး)ကိုမူ သူကိုယ္တိုင္ ေရးမည္ဟုေျပာထားသည္။ သန္႔ရွင္း ဖဆပလဘက္မွ ပံ့ပိုးေပးမည့္ေခါင္းႀကီး ပိုင္းကို သူကိုယ္တိုင္ေရးမည္ျဖစ္သည္။ အုိးေဝသည္ ေၾကာ္ျငာထည့္သူမရွိ၊ ဝယ္ ဖတ္သူမရွိျဖစ္ကာ ပိတ္ထားရေသာ အေျခ အေနရွိေနခဲ့ရာ သန္႔ရွင္းဖဆပလမွ ဝန္ႀကီး သခင္ပန္းၿမိဳင္က စပကသ(စီးပြားကုန္သြယ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္)မွ ေငြငါးေသာင္း ဦးညိဳျမကို ထုတ္ေပးကာ သန္႔ရွင္းဖဆပလဘက္မွ စည္း႐ုံးမဲဆြယ္ေရးသားထုတ္ေဝေစခဲ့သည္။ နယ္မ်ား၌ ဖဆပလခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ မ်ားအျဖစ္ နာမည္ပ်က္ လူမုန္းမ်ားေအာင္ ရမ္းကား ဆိုးသြမ္းေနေသာ ပ်ဴေစာထီး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ေျပာက္က်ား၊ အထူးရဲ အမည္ခံအၾကမ္းဖက္မ်ားကို တာဝန္ယူကိုင္ တြယ္သူဦးေက်ာ္ၿငိမ္း(တည္ၿမဲ)ကို မႀကိဳက္ ၾကသျဖင့္ လူအမ်ားက ဦးႏု၏သန္႔ရွင္းကို သည္းသည္းလႈပ္ ေထာက္ခံေနၾကေပသည္။ အိုးေဝသည္ ယခင္က ဝယ္သူမရွိျဖစ္ခဲ့ရာမွ သန္႔ရွင္း အာေဘာ္ အိုးေဝကို လူအမ်ားက ဝယ္ဖတ္လာၾကရာ သတင္းစာ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား အိုးေဝသတင္းစာကိုယ္စားလွယ္ ရေအာင္ ေစာင္ေရအမ်ားအျပား သံုးလ တြက္ သတင္းစာဖိုးေငြႀကိဳသြင္းေနၾက သည္။ ဦးညိဳျမသည္ ေန႔စဥ္ ထိုသတင္းစာ ဖိုးေငြမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ခံသိမ္းယူေန သည္။ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲေက်ာ္လွ်င္ ေရး ေပးရမည့္ ေခါင္းႀကီး မေရးႏိုင္ေသးေခ်။ မြန္းလြဲ ၂နာရီၾကာသည့္တိုင္ မေရးေပးေသး။ ေန႔ေဖာင္တာဝန္ခံျဖစ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္က ဦးညိဳျမအား ေခါင္းႀကီးေရးပါေတာ့ စာစီဘက္၊ စက္ဘက္ကလည္း ပူညံ ပူညံ လုပ္လာေနၿပီဟု ဆက္တိုက္နားပူရသည္။
ဦးညိဳျမသည္ ကြၽန္ေတာ့္အား ေငြကိုင္ ထိုင္သည့္ ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္ရင္း ေမာ့ၾကည့္ ကာ ေဟာဟိုစင္ေပၚက သတင္းစာေဟာင္း လစဥ္အုပ္တြဲ ႏွစ္တြဲသံုးတြဲသြားယူခဲ့ပါဟု ေျပာသည္။
ကြၽန္ေတာ္က သူေျပာသည့္ အတိုင္း ယူေပးသည္။ ပထမအုပ္တြဲမွာ ယခင္အိုးေဝပိတ္မထားမီက (လြန္ခဲ့သည့္ ေလးငါးႏွစ္)က အုပ္တြဲျဖစ္သည္။ သူသည္ သတင္းစာကို အျမန္လွန္ေလွာရွာေဖြၿပီး ေခါင္းႀကီးတစ္ပုဒ္ကို လက္ညိႇဳးထိုးျပ သည္။ ထိုေခါင္းႀကီးကိုျဖတ္ၿပီး ယေန႔ထုတ္ အိုးေဝသတင္းစာေစာင္ႀကီးအျဖစ္ စာစီခိုင္း လိုက္ဟုဆိုသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ပါးစပ္ ေဟာင္းေလာင္းျဖင့္ အံ့အားသင့္ကာ ငိုင္ သြားမိသည္။ သူက ဤသို႔ဆက္ေျပာသည္။''ကိုယ့္လူမွတ္ထား အခုျဖတ္ထည့္ မယ့္ ေခါင္းႀကီးက ဘတ္စ္ကားသမားမ်ား ဆင္ျခင္သင့္ၿပီဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးပဲ။ ကိုယ္ တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘတ္စ္ကားဆရာေတြ၊ ဒ႐ုိက္ဘာေတြ၊ စပယ္ယာေတြဟာအေမာင္း ၾကမ္းတယ္။ အေျပာရမ္းတယ္။ ခရီးသည္ ေတြကိုေအာ္ေငါက္ေစာ္ကားတယ္။ ဘတ္စ္ ကားခ်င္း ခရီးသည္လုရန္ျဖစ္တယ္။ ကား ကို အၿပိဳင္ေမာင္းတယ္၊ ခရီးသည္ ကား ေပၚ မေရာက္ေသးဘူး ကားကိုေမာင္း ထြက္တယ္။ ကားေပၚက မဆင္းရေသးခင္ ေမာင္းထြက္လို႔ ခရီးသည္ေတြမၾကာခဏ ကားေပၚကက်ၿပီး ဒဏ္ရာရတယ္။ ဘတ္စ္ ကားခေတာင္းရာမွာ အေျပာအဆိုပက္စက္ တယ္။ အဲဒီေသာက္က်င့္ေတြက ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ရန္ကုန္မွာ ဟိုတုန္းကလည္း ရွိခဲ့ တယ္။ အခုလည္း ရွိေနတုန္းပဲ။ ေနာက္ လည္း ရွိေနဦးမွာ ဒီလိုေခါင္းႀကီးမ်ဳိး အခ်ိန္ မေရြး ထပ္ထည့္ေအာ႐ိုက္ပဲ။ ေနာက္ရွိေသး တယ္ မိုးရာသီမွာ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္တတ္ တယ္၊ ယင္ေကာင္ေတြ သတိျပဳႏွိမ္နင္း၊ မွည့္လြန္းေသာသစ္သီး၊ စိမ္းလြန္းေသာ သစ္သီးမစားၾကဖို႔၊ ေရကိုက်ဳိခ်က္ေသာက္ ၾကဖို႔၊ ဝမ္းေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးထား ၾကဖို႔ သန္႔ရွင္းေရးဂ႐ုစိုက္ဖို႔ ေရးတဲ့ေခါင္း ႀကီးေဟာင္းေတြျပန္ထည့္ႏိုင္တယ္။ ေဆာင္း ရာသီဆိုရင္ ျခင္ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ ၾကြက္ေတြ ႏွိမ္ နင္းဖို႔၊ ပလိပ္ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ ေဆးထိုးထားဖို႔သာေရးသို႔မဟုတ္ အေဟာင္း ျပန္ထည့္။ ေႏြရာသီဆိုရင္ မီးသတိျပဳဖို႔ ေရးထားတဲ့ ေခါင္းႀကီး၊ ေက်ာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးေခါင္းႀကီးေတြ ျပန္ထည့္ရ တယ္''
အိုးေဝ ဦးညိဳျမက တံုဏွိဘာေဝေလး ေလးကန္ကန္၊ စကားမေျပာ၊ မလႈပ္မရွား ေနတတ္သည္။ ဟာသဥာဏ္လည္း ရႊင္ သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စာဖတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အပ်င္းထူစရာရွိလွ်င္ထူသည္။ ဦးညိဳျမ၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္း ပညာေပးခ်က္ မ်ားသည္ သူ၏အပ်င္းထူမႈသ႐ုပ္၊ ဟာသ ဥာဏ္၏ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ မၾကာခဏ သတိျပန္ရသည္။ ယခုတေလာ ကြၽန္ေတာ္ ဦးညိဳျမ၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္း သေဘာတရားကို အထူးသတိရမိသည္။ မထသေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ ယခုပို၍ ေရး စရာမ်ားေသာ ဝိုင္ဘီအက္စ္ဘတ္စ္ကားမ်ား ေခတ္အေၾကာင္း ေခါင္းႀကီးေဆာင္းပါး ေရးလွ်င္ ကုန္ႏိုင္ဖြယ္မရွိ။ေရးၿပီး၊ ေဖာ္ျပ ၿပီး ဘတ္စ္ကားအေၾကာင္း ေခါင္းႀကီး ပိုင္းမ်ားျပန္ထည့္လွ်င္လည္း အျမဲအဆင္ေျပ ေနေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ သည္ ယေန႔တိုင္ေဆာင္းပါးမ်ား ဆက္ တိုက္ေရးေနေပသည္။ ေရးစရာဘဝအေတြ႕၊ သတင္းအေတြ႕၊ မ်က္ေမွာက္ကာလျဖစ္ရပ္ မ်ားကလည္း မ်ားလွေပသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ထည့္ေပးေဖာ္ျပေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာ၊ ေရွ႕ေဆာင္ ဂ်ာနယ္တို႔အတြက္ အေၾကာင္းအရာမထပ္၊ မလစ္မလပ္မဟာရေအာင္ေရးႏိုင္ေနေသး သည္။ ေန႔ညကမၻာ့သတင္း၊ ျမန္မာ့သတင္း မ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ နားေထာင္၊ ဖတ္႐ႈ၊ ေလ့လာသျဖင့္ပင္ ေရးစရာမ်ားကေရးမကုန္ ႏိုင္ေပ။ ဦးညိဳျမကိုသတိရမိေလာက္ေအာင္ အခုတစ္ပုဒ္၊ ေနာက္တစ္ပုဒ္၊ အရင္တစ္ပုဒ္ စသည္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဆက္တိုက္ေရး ေနရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကလည္း ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေနာက္ ဘက္တံခါးဟုဆိုရမည့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီကုလား ဆိုးတို႔အေၾကာင္းအားေရး၍ နားရသည္မရွိ။ ေရး၍မကုန္ႏုိင္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ပင္ေမာင္ ေတာအေရး သို႔မဟုတ္ ခိုးဝင္၊ ခိုးထြက္၊ ျမန္မာ့ပိုင္နက္နယ္ေျမထဲတြင္ ဆိုးသြမ္း ယုတ္မာအၾကမ္းဖက္ကာ ျမန္မာ့ေျမဖဲ့ထုတ္ အပိုင္စီးေနသည့္ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကုလား ဆိုးတုိ႔အေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ေရးခဲ့ၿပီးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ပင္ ဒါဇင္မ်ားစြာ ရာဂဏန္းသို႔တိုင္ေရာက္ေနေပၿပီ။ ေရး၍ ကား မကုန္ေသး။ ေရးစရာမ်ားကလည္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေပၚလာေနေပသည္။ ကြၽန္ ေတာ္က အခ်ိန္မရ၍ မအားလပ္သျဖင့္ အပ်င္းထူအလြယ္လိုက္ၿပီးေရးၿပီးသားမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေနျခင္းမဟုတ္။ အသစ္ အသစ္ေသာျဖစ္ရပ္၊ လုပ္ရပ္၊ လုပ္ဇာတ္၊ ယုတ္ဇာတ္မ်ားေၾကာင့္ ေရးမကုန္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ကြၽန္ေတာ္တို႔မၾကာခဏေရးၾက၊ ေျပာ ၾကသည့္အတိုင္း လူသားမွန္သမွ်သည္ အေမက ေမြးလိုက္စဥ္က ေႏွာင္ႀကိဳးတန္း လန္းႏွင့္ေမြးလာၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အေႏွာင္အဖြဲ႕မပါ ေမြးလာၾကသူမ်ားျဖစ္၍ လူသားတို႔၏အေျခ ခံအက်ဆံုး၊ အဓိကအက်ဆံုးရပိုင္ခြင့္(ခံစား ခြင့္)ဟူသည္မွာ လြတ္လပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပ သည္။ လူတို႔လြတ္လပ္စြာေနထိုင္၊ သြားလာ၊ လႈပ္ရွား၊ စား၊ ဝတ္၊ ေနႏိုင္ေရးသည္ မူလအခြင့္အေရးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
လူလူ ခ်င္းကြၽန္ျပဳသည္။ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အႏိုင္က်င့္သည္။ သူတစ္ထူးေနအိမ္အတြင္း အဓမၼဝင္ေရာက္ကာ ဥစၥာပစၥည္းလုယက္ သည္။ သတ္ျဖတ္သည္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည္ ဆိုျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာရာဇဝတ္(ျပစ္မႈ) က်ဴးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ လူသား ခ်င္းလုယက္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ အင္အား သံုး အႏုိင္က်င့္ျခင္းတို႔သည္ ရာဇဝတ္ ေကာင္ လူယုတ္မာ၊ လူ႐ိုင္းတို႔၏ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ လက္ေတြ႕၌လည္း နယ္ခ်ဲ႕ ႏိုင္ငံမ်ားဆိုသည္တို႔က အျခားႏုိင္ငံမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ကြၽန္ျပဳ ၾကသည္။ ဥစၥာပစၥည္း၊ ဓန၊ သယံဇာတ၊ အဖိုးတန္ရတနာမ်ားကို လုယူ ၾကသည္။ ထိုနယ္ခ်ဲ႕သူခိုးဓားျပႏုိင္ငံတို႔က ယေန႔ သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားဟု ဆိုလာေနၾကျပန္သည္။ သတိသာထားၾကေပေရာ့။
နယ္ခ်ဲ႕ၾက၊ သယံဇာတလုယက္ၾက၊ အင္အားသံုးအႏိုင္က်င့္ၾကလုပ္သူမ်ားက ဒီမိုကေရစီတရားသူႀကီးမ်ားေနရာ၊ ကမၻာ့ ပုလိပ္ႀကီးရာထူးမ်ားကိုတက္ယူ၊ သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔လူ႕အခြင့္အေရးတရားသူႀကီး မ်ားဟုဆိုလာေနၾကျပန္ေပသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆို သည္မွာ မည္သုိ႕ပင္စကားလံုးလွလွသံုး၍ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ကာကြယ္ေနၾကေစကာမူ ထိုနယ္ခ်ဲဲ႕မ်ားသည္ ပင္လယ္ဓားျပႀကီးမ်ား၊ လူမ်ဳိးသုဥ္းေအာင္သတ္ျဖတ္ေနၾကေသာ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ႀကီးမ်ား၊သူတစ္ပါးႏုိင္ငံ၊ သူတစ္ပါးပစၥည္း၊ သူတစ္ပါးအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ခြင့္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေနသူမ်ား သာျဖစ္သည္။ ထုိအျပဳအမူမ်ားသည္ လူေကာင္းသူေကာင္း၊ လူယဥ္ေက်းတို႔၏ အျပဳအမူမဟုတ္ေပ။ ယုတ္မာလြန္းေသာ ကလိမ္ကက်စ္၊ လူဆိုး လူညစ္၊လူပီသမႈ မရွိသူ၊ အ႐ိုင္းအစိုင္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆိုသူမ်ား ကုိယ့္ႏုိင္ငံထဲဝင္လာလွ်င္ ႐ိုက္လႊတ္ဖို႔သာေကာင္းေပသည္။ ျပံဳးရႊင္ ပ်ဴငွာဆက္ဆံျပမေနသင့္ၾကေတာ့ေပ။ တစ္ကမၻာလံုးထိုသို႔သာ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ေရွ႕ ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္း ဇာစ္ျမစ္ဇာတိ၊ ဗီဇ၊ စ႐ုိက္၊ စိတ္ေနစိတ္ထားရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကိုႀကိဳတင္သတိမမူဘဲ အထင္တႀကီး ၿပံဳးျပလက္ခံမိလွ်င္ က်တ္ရြာသို႔ မလယ္ မဝယ္ေရာက္သြားသူမ်ား လွပေသာအမ်ဳိး သမီး ဟန္ျဖင့္ ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာ ျမႇဴဆြျမႇဴဆြယ္ ခ်စ္စဖြယ္မာယာေက်ာ့ကြင္း သက္ဆင္းမိ သြားၿပီး နံနက္လင္းေသာအခါ လွပဟန္ ေဆာင္က်တ္တေစၧတို႔၏ အဝါးအစား အမ်ဳိ ခံရၿပီး အ႐ုိးသာက်န္ေတာ့သည္အထိ အျဖစ္ဆိုးၾကေပမည္။
ယေန႔ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္မွာလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ရြက္ေဆာင္ေရး အျပန္အလွန္လက္တြဲေဆာင္ ရြက္ေရးဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကို ၿပံဳးၿပံဳး ၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ လာေရာက္ေျပာဆို ေသြးေဆာင္၊ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ေနၾကေသာ မူလနယ္ခ်ဲ႕ ေနာက္တိုးနယ္ခ်ဲ႕ ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ားကို အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။ ထိုသူတို႔၏ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ႏိုင္ငံတစ္ခုကို မမွန္ မကန္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူရန္လုပ္၊ ပိတ္ဆို႔ရန္ လုပ္ခံရေသာ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ထိုႏိုင္ငံမွ ဘာပုဂိၢဳလ္ ညာအဖြဲ႕ ဘာကိုယ္စားလွယ္ ညာသံတမန္ဆိုသူမ်ားက လာေရာက္ၿပီး အေပ်ာ့ဆြဲျဖင့္ ေသြးေဆာင္ ေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္လုပ္ေနၾကေပသည္။ ဤသည္ကို မျမင္ တတ္လွ်င္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ၫြတ္ကြင္းမွ မလြတ္ကင္းႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဘီလူးစည္း လူ႔စည္းခြဲျခားတတ္သင့္ေပသည္။ လက္ဝဲ သမားအသံုးအႏႈန္းအရ ရန္/ငါစည္းျပတ္ သင့္ေပသည္။ ညီအစ္ကို မသိတသိအခ်ိန္ မ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ေပ။
ယေန႔ေခတ္စားေနေသာ စကားတစ္ ခြန္းမွာ 'ႏိုင္ငံတကာဖိအား' ဆိုေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံဟုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ တစ္ခု (ဧကဝုစ္ကိန္း) ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ တကာဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံအမ်ားဟု ဆိုလိုေပ သည္။ ျမန္မာအသံုးအႏႈန္းတြင္ အမ်ား တကာဟုဆိုလွ်င္ အမ်ားကိန္း (ဗဟုဝုစ္ ကိန္း) ျဖစ္သည္။ ဗဟုဝုစ္ကိန္းဆိုသည္မွာ တစ္ထက္မ်ားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ႏွစ္ခု လည္း ဗဟုဝုစ္ကိန္း၊ သံုးခု၊ သံုးေယာက္ သည္ ဗဟုဝုစ္ကိန္း တစ္ေထာင္၊ တစ္သန္း၊ တစ္ကုေဋလည္း ဗဟုဝုစ္ကိန္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ (ႏိုင္ငံအမ်ား)၏ ဖိအားဆို႐ုံႏွင့္ ႏိုင္ငံရွိရွိသမွ်အားလံုး ရွိသမွ်ႏိုင္ငံအေရ အတြက္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ၊ ၉ဝ ၏ ဆႏၵ သေဘာထားမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ (အသံၿပဲႀကီးႏွင့္ ေအာ္တတ္ ေသာ) မီဒီယာမ်ဳိးစံုလက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ ကိုင္တည္ေထာင္ကာ ထိုမီဒီယာမ်ားမွ လိမ္ ညာလွည့္ျဖားေရးသားေျပာဆို လႊင့္ထုတ္ တတ္ေသာ လူတစ္စု (ဥပမာ) အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံတစ္စု၏ အာေဘာ္ဆႏၵ လိုလား ခ်က္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာသေဘာထားဆႏၵ ဖိအားဟု သာသာထိုးထိုးခံယူေပးေနၾက သူမ်ားရွိ၍ ထိုနယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံအနည္းစုက ယေန႔ကမၻာတြင္ ဗိုလ္က်ေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ယေန႔ ကမၻာတြင္ႏိုင္ငံႀကီး၊ လတ္၊ ငယ္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္။ ၂၆ဝ ဟုပင္ဆိုၾကသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ သို႔ ဝင္ေရာက္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံပင္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံရွိေပသည္။ ယင္းကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံအနက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ဝ၊ ၁၈ဝ ေလာက္၏ ဆႏၵ၊ ဖိအားဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားဟု ေျပာႏိုင္ေလာက္ေပသည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)