images
UN
UN
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိကထိန္းေက်ာင္းထားေသာဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္႕အတြက္ ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသလိုျဖစ္ၿပီးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ႕ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလာတာဟု ေပ်ာ္ဘြယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ျပ
တင္တင္ေအး Wednesday, 13 March 2019
လက္ရွိအစိုးရကာလတြင္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိကထိန္းေက်ာင္းထားေသာဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ သည့္အတြက္ ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသလိုျဖစ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလာ တာဟု ေပ်ာ္ဘြယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေသာင္းေအးက မတ္ ၁၃ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေထာက္ျပေဆြး ေႏြးလိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိလႊတ္ေတာ္အေဆာက္ အအုံတြင္မတ္၁၃ရက္နံနက္ပိုင္းကက်င္းပ ေသာဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ေဝါ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးတင္ေထြးတင္သြင္းသည့္ ''ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးၿပီး ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈဘဝလုံျခဳံမႈ ရွိေစရန္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးစား ေပးအဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း'' အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအးက''ဒီကေန႔ လက္ရွိအစိုးရကာလမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သလို ဥပေဒအသစ္ကိုလည္း ျပ႒ာန္းခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ဥပေဒမ်ားထဲမွာႏိုင္ငံ ေတာ္အားေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား ရဲ႕အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္တားဆီးေရး ဥပေဒ၊အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ၊ ဧည့္ စာရင္း စစ္ေဆးေရးဥပေဒ ဒါေတြဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိက ထိန္းေက်ာင္းထားတဲ့ဥပေဒေတြပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ဟာရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ားကိုဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ေရးအတြက္လည္း အႏၲရာယ္ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ဥပေဒကေတာ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္ လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒကေတာ့ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းကို အကာ အကြယ္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ရေပမယ့္ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ လံုျခံဳေရး

ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ သတင္း စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရယူမႈအပိုင္းမွာ လြန္ စြာအခက္အခဲအဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ျပည္သူကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ခက္ခဲ ခဲ့ပါတယ္။ Human security နဲ႔ national security ကို ခ်ိန္ဆတတ္ပါမွ ျပည္သူလူထုရဲ႕ျပည့္ဝတဲ့ကာကြယ္မႈေပး ႏိုင္မယ္ဆိုတာ သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒထဲမွာပါတဲ့ ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးေရးဥပေဒဟာလည္း ရာဇဝတ္မႈခင္းၾကံရြယ္ခ်က္ရိွသူမ်ား၊ တရားမဝင္ခိုးဝင္သူမ်ားကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အတြက္မႈခင္းကာကြယ္ ေရးမွာအေရးႀကီးတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္လည္း အၾကံ ျပဳလိုပါတယ္''ဟု ထည့္သြင္းေထာက္ ျပအၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ၄င္းက '' လက္ရွိႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားေနမႈကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ web page ကေန ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ လူသတ္မႈ ေပါင္း ၁ဝ၃၈ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၁၃၉၇ မႈျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၈၉ ခုတိုးတက္လာပါတယ္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အထက္မုဒိမ္းမႈမွာလည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ ၁၁ဝဝ မႈရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၁၄ဝ၅ မႈရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ၃ဝ၅ မႈ ပိုမို ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ႏွစ္လထဲမွာပဲ လူသတ္မႈ ေပါင္း ၂၃၆ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၂၂၉ မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ပိုမိုဆိုး ရြားတာကေတာ့ မုဒိမ္းမႈေတြမွာ ေစာ္ ကားက်ဴးလြန္တဲ့အျပင္ ပစၥည္းယူ၊ လူ သတ္အေလာင္းေဖ်ာက္စတဲ့ရာဇဝတ္မႈ ေတြအထိက်ဴးလြန္လာတာစိတ္မေကာင္း စရာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလဲ ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔တရားစီရင္ ေရးက႑သံုးခုလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွာ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ဘဝ ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမႈေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အထက္ကေန ေအာက္ေျခအထိ တာဝန္ရွိသူေတြက ျပည္သူေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲ ျပႆနာေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္႐ႈျမင္ၿပီး ေတာ့ ျပဳျပင္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာဟာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒစည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ဒီဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြရဲ႕စည္းေႏွာင္မႈေအာက္မွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီလိုျပ႒ာန္း ထားတဲ့ဥပေဒနည္းဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းေတြကိုျပည္သူေတြကနားလည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆိုင္ရာအသိÓဏ္ဗဟု သုတရိွျခင္းနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဒီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒ မ်ားနဲ႔အညီ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကလည္း ကိုယ္က်ဳိးမဖက္အဂတိမလိုက္ စားဘဲ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားနဲ႔လည္း သက္ ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံု မယ္ဆိုရင္ေတာ့အဆိုရွင္ရဲ႕ ဆႏၵျပည့္ဝ လာမွာပါ'' ဟုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး ကိုလည္း အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးကိုအေလးထားၿပီး ဥပေဒျပဳေပးၾက ရန္ဦးေသာင္းေအးက တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ၄င္းက ''မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့ သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာေျပာင္း လဲလာတဲ့ မူးယစ္ဆိုင္ရာကာကြယ္မႈ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာ အယူအဆမ်ားကို အေျခခံၿပီး ကာလတိုကာလရွည္သြား သင့္တဲ့ စီမံခ်က္မ်ားနဲ႔ လက္တေလာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအမံေတြကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။
တစ္ဖက္ကလည္း ျပည္သူမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႔ Cso မ်ား၊ NGO မ်ား၊ ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သြားႏိုင္မွသာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး အေနနဲ႔ဥပေဒကို ဥပေဒလိုနားလည္ၿပီး ေတာ့ ေလးစားလိုက္နာၾကမွာျဖစ္ပါ တယ္။
ဒီလိုမွ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ယခုျဖစ္ ေပၚေနတဲ့ လူထုလႈံ႔ေဆာ္မႈပြဲေတြလို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပြဲတက္လာရ ေပမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဘာရယ္လို႔မသိသူေတြျဖစ္ေနၾကၿပီး ႏိုင္ငံ ေရးလုပ္ရွားသူေတြရဲ႕ တီးကြက္အတိုင္း ကရတဲ့ျပည္သူေတြ ျဖစ္သြားမွာစိုးရိမ္ ရသလို ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးမွာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္သြားမွာကို လည္း စိုးရိမ္ရပါတယ္'' ဟု လည္း ေထာက္ျပအၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ယင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
အဆိုရွင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကလည္း ၄င္း၏အဆိုကိုမွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ကိုရယူခဲ့ရာ လႊတ္ ေတာ္က သေဘာမတူသူမရွိသျဖင့္ အဆို ကိုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။