images
UN
UN
လာမည့္ရာစုသစ္တြင္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈေၾကာင့္ ေတာင္အာရွတြင္ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုးႏိုင္
KK(IR) Thursday, 14 March 2019
ေတာင္အာရွတြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ား သည္ လာမည့္ရာစုသစ္အတြင္း၌ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈမွျဖစ္ေပၚလာ သည့္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ေလထုအတြင္း စိုထိုင္းမႈပမာဏ လြန္စြာျမင့္တက္ လာမႈအႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရကာ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆံုးႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
သကၠရာဇ္ ၂၁ဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈေၾကာင့္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာကာ ေလထုအတြင္း စိုထိုင္းမႈပမာဏျမင့္တက္လာ ျခင္းတို႔ကုိ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္စြာ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္အာရွတြင္ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီကာ ေဘးဒုကၡၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ မ်ားက သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမရွိပါက အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔တြင္ ေႏြဥတု၌ အပူရွိန္အလြန္ျမင့္မားျပင္းထန္လာႏိုင္ ၿပီး လူမ်ားေသေစႏိုင္ေလာက္သည့္ အပူလိႈင္းဒဏ္ကိုခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည္ဟု သိရသည္။
အိႏၵဳျမစ္ႏွင့္ ဂဂၤါျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးျဖင့္ အသက္ေမြးေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ အမ်ားဆုံးထိခိုက္လာႏိုင္သည္ဟု သုေတသနမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ လူဦးေရငါးပံုတစ္ပံုေနထိုင္သည့္ ေတာင္အာရွ၏ လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ သည္ ျပင္းထန္သည့္အပူလိႈင္းအႏၲရာယ္ကို ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ Ref: BBC News