images
UN
UN
စစ္ၿပီးေခတ္ဂ်ပန္ႏွင္႕ ပုဒ္မ ၄၂(ခ)
အမတ္ဒိန္ Thursday, 14 March 2019
ျမန္မာတို႔ထဲမွ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ား သည္ စစ္ပြဲဆိုသည္ကို ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္း အျဖစ္သာထင္မွတ္ေနၾကသည္။ 'အေမ ရိကန္လာပါ၊ ၿဗိတိန္လာပါ၊ R2P လာ ပါ' ဖိတ္ေခၚေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အစြန္း ေရာက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကိုၿဖိဳခြဲရန္ ျပည္ပစစ္အင္အား ေတြႏွင့္ လက္ဝါး႐ုိက္ထားၿပီးၿပီဟုပင္ တီးတိုးစကားမ်ားရွိေနေၾကာင္း လူမႈ ကြန္ရက္တြင္ ေရးသားလာၾကသည္။
ကြၽန္စိတ္ဝင္ေနသူျမန္မာမ်ားကအေမ ရိကန္လာပါဟုဆိုလွ်င္ အေမရိကန္က သေဘာက်မည္။ အေမရိကန္ကို မည္သို႔ ထင္ေလသည္မသိ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းကိုသိသူမ်ားက အေမရိကန္ဆို သည္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟု ေပၚေပါက္သည္မွစ 'စစ္နဲ႔လုပ္စားေသာ ႏိုင္ငံ'ဟုဝိေသသျပဳၾကသည္။အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၈ ရာစုႏွစ္တြင္ စစ္ပြဲ ႀကီး ေျခာက္ပြဲ၊ ၁၉ ရာစုႏွစ္တြင္ စစ္ပြဲ ေပါင္း ၁၁ဝ၊ ၂ဝ ရာစု၌ ပထမကမၻာစစ္ ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အပါအဝင္ စစ္ပြဲ ေပါင္း ၁၄၅ ပြဲ တိုက္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္ ဟု သက္ေသျပသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ ၅ဝ တြင္ လက္နက္တရားဝင္ကိုင္ေဆာင္၊ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ား မ်ား သည္။ လက္နက္ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ခ်မ္း သာေသာ လက္နက္ကုန္သည္ၾကီးမ်ား က အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးေလာကကို ခ်ဳပ္ ကိုင္မႈျပဳလာသည္။ ¤င္းတို႔အက်ိဳးစီးပြား ကို ဟန္႔တားသည့္အဆင္မသင့္ေသာ သမၼတဆိုလွ်င္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရ သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခ်င့္၍ ကမၻာတြင္စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနေရးမွာ သူတို႔ ႏႈတ္မွ ဖြင့္မေျပာသည့္ သူတို႔ႏုိင္ငံ၊ သူတို႔ လူမ်ိဳး အက်ဳိးစီးပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဆို၏။
ပထမကမၻာစစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ကမၻာ့စီးပြား ေရးစနစ္ ပ်က္စီးသြားျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ သည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစစ္ပြဲက အေမရိကန္ဦးေခါင္း ကို ထိေနသည္။ အစကတည္းကပင္ အေမရိကန္မ်ား၏ ေတာင္အာရွႏွင့္အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ စစ္ကိုအေျခခံေသာ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ေန ခဲ့သည္ကို အာရွႏိုင္ငံငယ္မ်ား သတိ ေကာင္းေကာင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ လိုက္ေသာ အေမရိကန္ေရတပ္မေတာ္ US Navy ၏ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴ ဟာမွာ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေမရိကန္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး တ႐ုတ္-အိႏၵိယ ပုလဲသြယ္စီမံကိန္းကို ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးရ မည္ဟုအတိအလင္းေရးသားထားသည္။ သို႔အတြက္ ၄င္းတို႔၏ေရတပ္အင္အားကို ပစိဖိတ္ေဒသ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသမ်ားတြင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ လာသည္။
ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အေမရိကန္ကို စစ္ေရးအရလက္ယပ္ေခၚျခင္းမွာေျ>ြမေပြး ကိုခါးပိုက္ပိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယစသည့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအေမရိကန္ ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုစြပ္စြဲသကဲ့သို႔ အလြန္ အကြၽံ အင္အားသံုးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာ ဆိုေနသည့္တိုင္ သူတို႔က စြပ္စြဲမပ်က္ ရွိသည္။
ဆိုရပါလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤါလီ တို႔အေရးသည္ သူတို႔၏မဟာဗ်ဴဟာ အတြက္ အခ်က္ေကာင္းျဖစ္ေနသည္။ အစကတည္းကပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယ တို႔၏ ဆံုမွတ္ျဖစ္ေသာအဆိုပါေနရာကို သူတို႔မ်က္စိက်ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူတို႔ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ေမြးေသာ လက္နက္ ကိုင္အင္အားစုတစ္စု ထိုေနရာတြင္ေျခ ကုပ္ယူႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏စစ္စီးပြား ေရးရည္မွန္းခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳ မည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ပြဲျဖစ္လွ်င္ သူတို႔ လက္နက္အေရာင္းအဝယ္ေစ်း ကြက္ က်ယ္လာမည္။


သို႔အတြက္ သူတို႔အကြက္ေကာင္း ေခ်ာင္းေနၾကခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတို႔က ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အသည္းအသန္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ သို႔အတြက္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ အဓိကေရးဆြဲထားသည့္ ျမန္မာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေဘးတီးေပးၾကေတာ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အစိုးရႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္ဟု သပ္ လွ်ဳိၾကေတာ့သည္။
ျမင္တတ္ေသာ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္တို႔က ၄၃၆ ႏွင့္ ၅၉(စ)ကို စိုးရိမ္တႀကီးကာ ကြယ္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အတူဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၄၂(ခ)ကိုျပင္ဆင္ ရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟူေသာ အသံမ်ားၾကားလာ ရသည္။
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ -၄၂(ခ)သည္ ''ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မည္ သည့္ ႏိုင္ငံျခားတပ္ဖြဲ႕ကိုမွ် တပ္ခ်ခြင့္ မျပဳ''ျဖစ္သည္။ ထိုပုဒ္မကို ျပင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည့္တန္ဆာႏိုင္ငံျဖစ္ သြားလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾကေလ၏။ အမွန္ လည္း ဂ်ပန္တို႔သမိုင္းက ထိုအေရးကို သာဓကျပၾကသည္။
ဂ်ပန္ျပည္သည္ ဆိုဗီယက္႐ုရွားႏွင့္ စစ္ျဖစ္ၿပီး ပထမကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးစက ပင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ကမၻာ့အလယ္တြင္ထင္ရွား သည့္ လက္နက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အထြတ္ အထိပ္ေရာက္ခဲ့သည္။ လက္နက္အင္ အား လူအင္အားသာမက ၄င္းတို႔အမ်ဳိး သားယဥ္ေက်းမႈ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ ဆန္းသစ္စြာ ျဖစ္ေပၚမႈႀကိဳးပမ္းေရးမွာ လည္း တစ္ဆက္တည္း အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤသို႔လွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တစ္စတစ္စတိုးတက္ ႀကီးထြားလာျခင္း မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက ေလးစားခံု မင္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ ျပည္သည္ ကမၻာ့အေရွ႕တစ္လႊားသာမက ကမၻာ့ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္၌ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ ေသာနည္းယူစရာေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ထင္ရွားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ ခ်ယ္ရီပန္းတို႔မွာ ၁၂ ရာသီပြင့္သည့္ဂ်ပန္ ၏ဂုဏ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးေသာအခါ ဂ်ပန္တို႔၏ခ်ယ္ရီပန္းမ်ား အဆင္းျပယ္ ခဲ့ရသည္။ စစ္႐ံႈးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ ရေသာ ေနမ်ဳိးႏြယ္ဂ်ပန္ျပည္သည္စီးပြား ေရးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအားျဖင့္လည္းေကာင္း အဘက္ ဘက္မွ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္သကဲ့သို႔ ဗုန္းဗုန္း က်ရရွာသည္။ ဂ်ပန္ျပည္က ပိုင္ဆိုင္ ေသာ အသက္၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အလံုးစံု ဟူသေရြ႕ကို အေမရိကန္လူနည္းစုနယ္ခ်ဲ႕ အုပ္စုက ျခယ္လွယ္ခဲ့သည္။
ထိုသို႔အားျဖင့္ တစ္ခ်ိန္ကထင္ရွား ေပၚလြင္ခဲ့ေသာဂ်ပန္ျပည္ကို နယ္ခ်ဲ႕တို႔က အ႐ိုင္းစိုင္းဆံုး ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ေတာ့သည္။ ဂ်ပန္ျပည္၏ ႐ႈခင္းမ်ားသည္ ထိုအျဖစ္ကိုသက္ေသခံ ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ကြၽန္းေပၚသို႔အေမရိကန္ ဂ်ီအိုင္စစ္သားမ်ားတက္ေရာက္သိမ္းပိုက္ စအခ်ိန္ကတည္းက ဂ်ပန္မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက ဂ်ပန္ ျပည္သည္ အေမရိကန္ ေျခေတာ္တင္ ျပည့္တန္ဆာႏိုင္ငံျဖစ္ေလၿပီဟု ႀကိဳတင္ နိမိတ္ဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ နိမိတ္ ဖတ္သည့္အတိုင္းပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ထင္ထင္ရွားရွားေျပာင္း လဲလာသည့္သမိုင္းကို ဂ်ပန္တို႔ သတိ တရရွိေနၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္စစ္ဝါဒီတို႕က ဂ်ပန္ျပည္ ကို အေရွ႕ဖ်ားဆိုင္ရာ စစ္အေျခခံစခန္း အျဖစ္ထားရွိသကဲ့သို႔ အေမရိကန္စစ္အင္ အား၊ လူအင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ဂ်ပန္ ကြၽန္းေပၚတြင္ေျခကုပ္ယူခဲ့သည္။ အာ ဏာအလံုးစံုသည္လည္း အေမရိကန္စစ္ ဘက္ဌာနသို႔လႊဲေျပာင္းေပးထားေလသည္။ ဂ်ပန္တို႔က အေမရိကန္စစ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာေနထိုင္၍ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အာဏာကို သံုးစြဲခြင့္ေပးထားရ၏။ သို႔ ျဖစ္၍ ဂ်ပန္ကြၽန္းေပၚတြင္ အေျခခ်လ်က္ ရွိေသာ အေမရိကန္ဂ်ီအိုင္စစ္သားတစ္ ေယာက္သည္ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ ေယာက္ကို ေငြျဖင့္ဝယ္ယူႏိုင္ေလသည္။ သားမယားအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာျပဳခြင့္ရွိ ေလသည္။
ဂ်ပန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ ထပ္ခြင့္ဥပေဒကို သီးျခားျပ႒ာန္းထား ေသာ္လည္း စစ္႐ံႈးႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကို သူ႔မိဘေမာင္ဖြားတို႔သေဘာ တူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ ေပ်ာ္ ပါးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးအား စစ္ႏိုင္ အေမရိကန္တို႔က သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းမွာ သဘာဝက် ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဂ်ပန္ကြၽန္းတြင္ မည္သည့္အခါမွ်မရွိခဲ့ဘူးေသာ ေဘာ ဒန္႔စ္ကပြဲ႐ံုမ်ား၊ ဂ်ီတာဘာဒ္ေခၚ ေသြး သားေသာင္းက်န္းေစသည့္ ကပြဲမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ဟုဆိုေသာ ေရာ့အင္႐ိုးေခၚ ကာမစိတ္လံႈ႕ေဆာ္သည့္ ကပြဲမ်ား ဂ်ပန္တစ္ျပည္လံုး ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ကထုတ္ေဝေသာ(Pie)မဂၢဇင္း၌ ဂ်ပန္ကြၽန္းတြင္ စာရင္းေကာက္ခံရရွိ ေသာ ျပည့္တန္ဆာေပါင္းခုနစ္သိန္းႏွင့္ ရွစ္သိန္းၾကားတြင္ ရွိသည္ဟု ေရးသား ခဲ့သည္။ စာရင္းမေပါက္ေသာျပည့္တန္ ဆာမ်ားလည္း အေျမာက္အျမားရွိေသး သည္ဆို၏။ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းမွေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္း၂ဝဝအနည္း ဆံုးရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
ျပည့္တန္ဆာေဆာင္ၾကာၿမိဳင္ေဂဟာ ေပါင္း တိုက်ိဳတစ္ၿမိဳ႕တည္း၌ ေျခာက္ရာ ေက်ာ္မွ်ရွိသည္။ ထိုေဂဟာမ်ားသည္ အေမရိကန္စစ္သားမ်ားအတြက္သာျဖစ္ သည္။အေမရိကန္စစ္သားႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေသာ အေမရိကန္စစ္သားတို႔အတြက္ တစ္ကြၽန္းလံုးတြင္ထိုေဂဟာမ်ားအေျမာက္ အျမားရွိေနခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ျပန္ တမ္းတစ္ခု၌ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမွရ ရွိေသာ အခြန္ေငြေပါင္းမွာသန္း ၂ဝဝမွ သန္း ၄ဝဝ အထိ တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ အေဖမေပၚေသာကေလး ေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ (၅ဝဝ၅ဝဝ)ရွိ သည္ဟုဆိုသည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ က ဂ်ပန္တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈကို တိုက္စား ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည္။ အေမရိကန္စစ္ သားတစ္ေယာက္ကိုဆြယ္ေခၚေပးႏိုင္လွ်င္ ဂ်ပန္ယန္း ၂ဝဝ၊ အေမရိကန္ငါးဆယ့္ ငါးဆင့္မွ်ရသည္ဆို၏။ ခ်ယ္ရီပန္းအလွ မ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈတြင္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီထြန္းေျပာင္စြာ ထိန္း သိမ္းခဲ့ေသာ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္လြန္စြာထက္ သန္ေသာဂ်ပန္တို႔သည္ အေမရိကန္ဂ်ီ အိုင္စစ္သားမ်ား၏ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းခံရ ေလၿပီဟု ဆိုစမွတ္ရွိခဲ့ေလသည္။
စင္စစ္ျမန္မာဒီမိုကရက္တို႔၏ လစ္ ဘရယ္အဆိပ္တက္ေနျခင္းကိုအေမရိကန္ ကႀကိဳက္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည့္ စကားကို သူတို႔က သင္ၾကားေပးသည္။ ျမန္မာမွတ္ပံုတင္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိး၊ ကိုး ကြယ္သည့္ဘာသာ မထည့္ေရးအဆိုကို သူတို႔ကေထာက္ခံသည္။ ျမန္မာ့နယ္ နိမိတ္တစ္ေနရာတြင္ သူတို႔ေျခကုပ္ယူခြင့္ ရလွ်င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ကိုထိန္း ခ်ဳပ္ရန္ အခြင့္အေရးေကာင္းျဖစ္သည္။
သူတို႔၏ေျခလွမ္းမ်ားကို ျမင္တတ္ ေသာျမန္မာပညာတတ္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ၄၂(ခ)ကိုထည့္ သြင္းသတ္မွတ္ထားသည္။ ယေန႔ဒီမိုက ေရစီအိုင္ကြန္တို႔မွာ အေမရိကန္ျပဳမႈကို လြန္စြာအားသန္ရကား ၄၂(ခ)ကို အေမ ရိကန္မိတ္ေဆြတို႔ ဝင္မလာႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထား၍ ျပင္မည္ဆိုပါလွ်င္ စစ္ၿပီး ေခတ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔။