images
UN
UN
ထာဝရရွင္သန္ ဇာတိမာန္
ေအာင္ေဇယ် Friday, 26 April 2019

လြတ္လပ္ေရးမရမီ တပ္မေတာ္ တစ္ခုရွိေနျခင္းႏွင့္ ထိုတပ္မေတာ္မရွိမီ စစ္ခ်ီသီခ်င္းမ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာျပည္၏ ထူးျခားမႈျဖစ္သည္။ နယ္ ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်၏ ပညာသားပါေသာ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ ငုပ္လွ်ဳိး ကြယ္ေပ်ာက္ေနေသာ ရဲစိတ္ရဲမာန္တို႔ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာေအာင္ ႏႈိးဆြေပးေသာအရာမွာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ ေရးေခတ္က စစ္ခ်ီသီခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္။
လက္နက္ဆို၍ အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္းမွ် ပင္ မကုိင္ရေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ေခတ္တြင္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ ေက်ာင္းဆရာႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အေပ်ာ္တန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဗမာ့လက္႐ုံးတပ္ဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းသားသံမဏိတပ္ဖြဲ႕မ်ားက လက္ နက္မဲ့စစ္ေရးျပျခင္း၊ ဘင္ခရာျဖင့္ခ်ီတက္ ျခင္းတို႔ကို ေလ့က်င့္ၾကသည္။ ထိုတပ္ဖြဲ႕ မ်ားခ်ီတက္ရာတြင္ သီဆိုတီးမႈတ္ရန္ ထို ေခတ္ေတးျပဳစာဆိုတို႔က စစ္ခ်ီသီခ်င္း မ်ားကို ေရးစပ္ေပးၾကသည္။
ဘင္ခရာျဖင့္ခ်ီတက္လာေသာတပ္ဖြဲ႕ မ်ားကို ျပည္သူတို႔က ေသာင္းေသာင္း ျဖျဖ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ တိုင္းတစ္ ပါးအုပ္စိုးမႈလက္ေအာက္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ဳိး၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စစ္ ေတးသံမ်ဳိးသည္ ျမင္ရခဲဘိျခင္း။ ၾကား ရခဲဘိျခင္း။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ရဲမာန္တက္ၾ<ြကဖြယ္ သီဆိုလိုက္ေသာ ေတးသြားအလိုက္ႏွင့္ ေတးစာသားတို႔က ျပည္သူတို႔၏ကာလ ၾကာျမင့္စြာ အိပ္ေမာက်ေနေသာ ရဲစိတ္ ရဲမာန္ကို လႈပ္ႏိႈးလိုက္သည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ ေတာ့သည္။
စစ္ခ်ီသီခ်င္းေပၚစဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္ေရမ်ားမ်ားစားစားမေတြ႕ရေခ်။၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ ၁၉၃၉ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း ပိုင္းအထိ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္၏ 'ရဲ ဇာနည္'၊ ဒဂုန္ဆရာတင္၏'ဗမာဇာနည္' ႏွင့္ 'အမ်ဳိးသားေန႔ ေအာင္ပါေစ' (ခင္ ခင္ရီသီဆိုေသာ ဣတိၴယ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ဝင္ သီခ်င္း)၊ ဝိုင္အမ္ဘီဆရာတင္၏ 'လက္ ႐ုံးစစ္ခ်ီ'၊ ေရႊတုိင္ညြန္႔၏'ဇာတိမာန္'တို႔ သာ မွတ္မွတ္သားသား က်န္ရစ္သည္။
ဇာတိမာန္ စစ္ခ်ီသီခ်င္းကို ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ကိုလံဘီယာ ကုမၸဏီက ဓာတ္ျပားသြင္းသည္။ မူရင္း သီဆိုသူမွာ ဥၾသဘေသာင္ျဖစ္၏။ သံမဏိဗိုလ္ေမာင္ေမာင္အမည္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုေမာင္ေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ သံမဏိတပ္သားမ်ား စစ္ ခ်ီေလ့က်င့္ၾကေသာအခါ ဇာတိမာန္သီ ခ်င္းျဖင့္ ခ်ီတက္ၾကေၾကာင္း မွတ္သား ရသည္။နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးေခတ္က စစ္ ခ်ီသီခ်င္းမ်ားအနက္ ဇာတိမာန္သီခ်င္း တစ္ပုဒ္သာလွ်င္ ယေန႔ထက္တိုင္ေအာင္ သီဆိုၾကျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ၾကျခင္းရွိေတာ့ သည္။
သီခ်င္းအမည္ကိုယ္၌က 'ဇာတိ မာန္'ျဖစ္သည္။ ဇာတိသည္ မ်ဳိး႐ိုး မ်ဳိး ဇာတ္ကိုဆိုသည္။မာန္ကမာန သုိ႔မဟုတ္ တက္ၾ<ြကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတိမာန္ဆုိသည္ကား မိမိတို႔လူမ်ဳိး၊ မိမိ တို႔မ်ဳိး႐ုိးဇာတိကို စြဲ၍ မာန္တက္ၾ<ြကျခင္း ဟု အဓိပၸာယ္ရ၏။ ဤသီခ်င္းသည္ ေခတ္လူငယ္မ်ားကို ဇာတိမာန္တက္ၾ<ြက ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည္။ သီခ်င္း၏ အႏွစ္သာရကို သိရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ စာ သားအျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပပါရေစ။
''(ဒါတို႔တုိင္းတို႔ေျမ၊ တို႔ဗမာေတြ)၂ (ျမင့္ျမတ္တဲ့ဂုဏ္က်က္သေရ၊ က်ဳပ္တိုရဲ႕ ေရႊထီးေရႊနန္း တင္ဆန္းေပ)၂ အာဇာနည္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းေျပ ရာဇဝင္ ေရွးထုံးစဥ္လာ ထြန္းေတာက္ခဲ့ေပ ပိုင္ဆိုင္သူ ဘိုးဘြားဘီဘင္၊ တို႔အေမြ၊ တို႔ေျပ၊ တို႔ေျမ...
(သံျပိဳင္) ႐ိုးရာအေျခ၊ မညႇဳိးပါသ ေလ၊ မ်ဳိးသာကီႏြယ္ ဆင္းသက္ေပ။ ဒါတို႔ေရႊထီး၊ ဒါတို႔ေျမႀကီး၊ စည္ထီး ခ႐ိုင္ ကိုယ္ပိုင္ျမန္မာေျပ (တက္လူေတြ)၂ လုံ႔လဝီရိယ ရွိၾကေစ၊ အမ်ဳိးဂုဏ္တက္ ေအာင္ ရြက္ေဆာင္ေလ၊ တို႔တာဝန္မွန္ေပ၊ အာဇာနည္ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားတိုင္းေျပ ရာဇဝင္ ေရွးထုံးစဥ္လာထြန္းေတာက္ခဲ့ေပ ပုိင္ဆုိင္သူ ဘုိးဘြား ဘီဘင္တုိ႔အေမြ
တုိ႔ေျပတုိ႔ေျမ...
(မ်ဳိး႐ုိးနဲ႔တန္ခုိးရွိခဲ့သေလ ထီးနန္း နဲ႔စံျမန္းလာတာေတြ)၂ (ကမၻာမုိးေျမ ေတ ဇာေတာ္ၿဖိဳးေဝ မဟာမ်ဳိးေတြ စိတ္အား တက္ၾကေစ)၂ (ေရႊမွန္ကင္းအစစ္ဝင္းဝင္း ေတာက္ခဲ့ေပ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ သိအပ္ၾကတဲ့အေျခ)၂ ျမန္မာခ်င္း႐ိုင္းပင္း ေစ ဘုန္းတန္ခုိး တုိးတက္ၾကဖုိ႔ ေခတ္ ေကာင္းေရာက္ေပါ့ေလ...
(သံၿပိဳင္) (႐ုိးရာအေျခ မညႇဳိးပါ သေလ... တုိ႔အေမြ တုိ႔ေျပ တုိ႔ေျမ)
(မ်ဳိးက်က္သေရ တုိးတက္ေစေအာင္ ေၾကာင္းမဂၤလာအေျခ မုိးေအာက္ေျမ တန္ခုိးေတာက္ေပ ေခတ္ေကာင္းေရာက္ ၿပီ ေလ)၂ ေအာက္က်မခံဘူးေဟ့ အမ်ဳိး သားတုိ႔ေရ ေအာက္က်မခံဘူးေဟ့ အမ်ဳိး သမီးတုိ႔ေရ ဗမာအေပါင္း အေၾကာင္း သိေစ အာဇာနည္ေတြ ေရႊမွန္ကင္း အခ်င္းတုိ႔ေရ အာဇာနည္ေတြ တုိင္းျပည္ လုံးပဲ နယ္လုံးပဲ ညီညြတ္ၾကေစ၊ မ်ဳိး႐ုိး က အထက္တန္းစားေတြ...
(သံၿပိဳင္)႐ုိးရာအေျခ မညႇဳိးပါ သေလ... တုိ႔အေမြ တုိ႔ေျပ တုိ႔ေျမ)၂
ေတးစာသားမ်ားက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ကုိ ညႊန္ျပေလသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ ေရးေခတ္၌ လူျဖစ္လာေသာ လူငယ္ေတြ ကုိ မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္သည္ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္သည့္ အမ်ဳိးသားတုိင္းျပည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္း၊ ကုိယ့္ထီး ကုိယ့္နန္းႏွင့္ အစဥ္အဆက္အုပ္ခ်ဳပ္လာ ေသာ ေရွးထုံးအစဥ္အလာရွိေၾကာင္း၊ ဤ တုိင္းျပည္ ဤေျမ ဤေရသည္ မိမိတုိ႔ ဘုိးဘြားဘီဘင္လက္ထက္ကတည္းက ဓားမဦးခ်ေနထုိင္လာခ့ဲေသာ အစဥ္ အဆက္လက္ဆင့္ကမ္းအေမြအျဖစ္ ထိန္း သိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိးပုိင္ ေရေျမျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပး သည္မွာ ပထမအခ်က္ျဖစ္သည္။ တုိင္း ျပည္က အားထားရမည့္တက္လူ လူငယ္ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ မ်ဳိး႐ုိးအစဥ္အလာ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈအေမြအႏွစ္ ကုိ သိရွိၿပီးသကာလ မိမိတုိ႔အမ်ဳိးဂုဏ္ ျပန္တက္ေအာင္(တစ္နည္း) လြတ္လပ္ ေရးရေအာင္ ရြက္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိ ေၾကာင္းညႊန္ျပသည္က ဒုတိယအခ်က္ ျဖစ္သည္။ တက္လူတုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက၍ လည္း လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။
ယေန႔အခ်ိန္အခါဝယ္လြတ္လပ္ၿပီးျဖစ္ ၍ ဇာတိမာန္သီခ်င္းသီဆုိဖြင့္လွစ္ရန္ မလုိ အပ္ေၾကာင္းႏွင့္သဘာဝေရေျမကုိ မည္သူ မွ်မပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ဆန္ေကာေလာက္မွ် ေဇာက္မနက္သူတုိ႔၏ ေျပာဆုိသံသဲ့သဲ့ကုိ ၾကားလုိက္ရေသာေၾကာင့္ အံ့အားသင့္မိ သည္။
မ်ဳိးဇာတ္မစစ္သူသာလွ်င္ မ်ဳိး႐ုိးကုိ စြဲ၍ မာန္တက္စရာမရွိျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္ မည္။ မ်ဳိးဇာတ္စစ္သူအဖုိ႔မူ လြတ္လပ္ ၿပီးသည့္တုိင္ ကမၻာတည္သေရြ႕ မ်ဳိးမာန္ ခ်လုိက္၍ မျဖစ္ေခ်။ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳး ပမ္းမႈကာလက တုိင္းျပည္ရန္သူမွာ တစ္ ႀကိမ္လွ်င္ တစ္မ်ဳိးသာရွိခဲ့သည္။ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ ကာလတြင္မူ ျပည္တြင္းျပည္ပရန္သူေတြ မႈိလုိေပါက္ေနေပသည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအက်ဳိးစီးပြားထက္ ငါ၊ ငါ့ပါတီ၊ ငါ့အဖြဲ႕အတြက္အတၱဝါဒကုိ ေရွ႕တန္းတင္ သူ Egocentric ေတြ အလြန္မ်ားေသာ ေခတ္ကာလျဖစ္ေနေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးမရမီက ဇာတိမာန္ထက္ ရၿပီးလြတ္လပ္ေရးကုိ သြယ္ဝုိက္၍မွ်ပင္ ဆုံး႐ႈံးမသြားေအာင္ ထားရွိသင့္သည့္ အမ်ဳိးသားဇာတိမာန္က အဆမ်ားစြာပုိ၍ လုိအပ္လွေပသည္။
'ဇာတိမာန္ေဖာက္လွ်င္ အမ်ဳိး ေပ်ာက္မည္။ ဇာတိမာန္ထန္မွ အမ်ဳိးရွင္ သန္မည္' ကုိ သတိျပဳသင့္ၾကေပသည္။