images
UN
UN
ၿမိဳ႔နယ္အဆင္႕Grade (3) သင္တန္း ၾကံခင္း၌ဖြင္႕လွစ္
ပို႔ပို႔ Saturday, 11 May 2019
ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ဟသၤာတခ႐ိုင္ၾကံခင္းၿမိဳ႕(အထက) ေအာင္ေက်ာ္ခန္းမ၌ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပညာသင္ႏွစ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ြမေိန (၃)သင္တန္းကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီက ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါသင္တန္းကို သင္တန္း မွဴး ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚေအး ၿငိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က ယမန္ေန႔မွ ယခုလ ၂၅ ရက္အထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ အထိ သင္တန္းသားဆရာ ဆရာမ ၄၉၃ ဦးကို နည္းျပ ၅၂ ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
သင္တန္းတြင္ ပို႔ခ်ေဆြးေႏြး မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာစာ၊ လူမႈေရးဘာသာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊သိပၸံ၊ဘဝတြက္တာ၊စာရိတၱ၊ အႏုပညာ(ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ)၊ ကာယတို႔ ကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ Grade (3) သင္တန္းႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ ရျခင္းမွာ တတိယတန္း သင္႐ိုး သစ္ ေအာင္ျမင္စြာပို႔ခ်ႏိုင္ရန္၊ သင္တန္းတက္ရသည့္ကာလတြင္ ဆရာ ဆရာမမ်ား စိတ္ပါဝင္စား စြာျဖင့္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္၊ တတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ ကို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းအေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။