images
UN
UN
တရားမဝင္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၂၇ ဦးကုိ ထုိင္းရဲမ်ား ဖမ္းဆီး
သူရကုိ Monday, 13 May 2019
ထုိင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ မေလး ရွားသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ႀကိဳးစား ေနေသာတရားမဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သား၂၇ဦးအား ၄င္းတုိ႔ ကိုေခၚေဆာင္လာသည့္ လူကုန္ကူး ဂုိဏ္းသားတစ္ဦးႏွင့္အတူ ထုိင္းရဲ မ်ားက ယခုလ ၁၁ရက္က ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိင္းလူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ ေရးႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား၊လဝက အရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား ပါဝင္ ေသာအဖြဲ႕က ထုိလူကုန္ကူးဂိုဏ္း သားကုိ ပထမဆုံးဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါဂုိဏ္းကုိ ဆက္လက္ၿဖိဳ ခြင္းမည့္အတြက္ ၄င္း၏အမည္ကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳေသးဘဲ လူကုန္ ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕က တရား မဝင္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားကိုဆက္ လက္ဖမ္းဆီးရာမွ ထုိဂိုဏ္းသားႏွင့္ မွ်ားေခၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဟတ္႐ုိင္ေဂါက္ကြင္းေနာက္တြင္ ပုန္းေအာင္းေနေသာ ျမန္မာလုပ္ သားမ်ားက ၄င္း၏လက္ျပေခၚယူ မႈေၾကာင့္ ပုန္းခုိရာက ထြက္လာခဲ့ ၾကရာ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဖမ္းဆီးရမိေသာတရားမဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအားလုံး သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရန္ကုန္မွထြက္ခြာလာခဲ့ေၾကာင္း၊ မေလးရွားသုိ႔ တရားမဝင္သြား ေရာက္လုိသည့္ ၄င္းတုိ႔ကုိ လူကုန္ ကူးဂုိဏ္းက ထုိင္းႏုိင္ငံရေနာင္း ဘက္မွေခၚေဆာင္လာေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၂၇ ဦးကုိ ဟတ္႐ုိင္ရဲစခန္း၌ ထိန္းသိမ္း ထားၿပီး တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာ မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔မည္ျဖစ္ ၿပီးလူကုန္ကူးဂုိဏ္းသားကုိ အခ်ဳပ္ ခ်ထားကာ ၄င္းတုိ႔၏ ဂုိဏ္းအ ေၾကာင္းဆက္လက္စုံစမ္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။