images
UN
UN
လိုသလိုဥပေဒေတြနည္းဥပေဒေတြကိုဆြဲၿပီးေတာ့လုပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကလည္း ထိပါးခံရသလုိျဖစ္ေနတယ္
တင္တင္ေအး Wednesday, 15 May 2019
ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးသတၱမေန႔အစီအစဥ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအတြက္ ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္နာယကက ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုး အျဖတ္ရယူမႈကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရာတြင္တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါမတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ရပ္နားခ်ိန္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
''ဦးသိန္းထြန္း တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးဟာ ပထမ အႀကိမ္ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီက အစီရင္ခံစာတင္လိုက္ တယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာေပၚမွာ အား လံုး ၆၃ ေယာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ေဆြးေႏြးခဲ့ေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္နာယက တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စဥ္းစားသံုး သပ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရမွာေပါ့၊အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ လည္းယူဆလို႔ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို မလုပ္ဘဲနဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီကို အစီရင္ခံစာထပ္ေရး ခိုင္းတယ္။ ေရးခိုင္းၿပီးေတာ့မွ အစီရင္ခံစာက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေစ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း ၄၅ဦး ေကာ္မတီနဲ႔ပဲ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာပဲဆံုးျဖတ္ သြားတာပါပဲ။ ဒီေပၚမွာေတာ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအရဆိုရင္ေတာ့ တခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြက ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္္ေစ ခ်င္တာရွိတယ္။
တခ်ဳိ႕က ၄၅ဦး ေကာ္မတီနဲ႔ေပါင္းရမွာရွိတယ္။ ဒါကိုဆံုးျဖတ္ရမွာဆိုၿပီးဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေရးလာ တာပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း အဓိကက ဒီဟာသည္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ ပထမအႀကိမ္အစီ ရင္ခံစာတင္ထားၿပီးသား ဒါကို ထပ္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာတင္ျပ တယ္ဆိုကတည္းက ဒါကလည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒကြဲလြဲခ်က္ ေတြနဲ႔ မညီေတာ့ဘူးေပါ့။ ကြဲလြဲ ေနပါတယ္။ ဒါေလးကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ကန္႔ကြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဦးသိန္းထြန္းတင္သြင္းထားတဲ့ ၂၆၁နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းနဲ႔အညီ ဆက္လုပ္တာပဲ။လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ ရြက္ဖို႔ အဆင့္ေတာင္ေရာက္ေနၿပီ။ေရာက္ေနၿပီးေတာ့မွ ဟိုဘက္က ၄၅ဦး ေကာ္မတီထဲကမွ ေဆြးေႏြး ရင္ပါလာမွာပဲဆိုတဲ့ ဘယ္အဆင့္ မွာ ေရာက္ေနလဲဆိုတာေတာင္ မသိပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဦးသိန္းထြန္းတင္သြင္းထားတာသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံပုဒ္မဆိုင္ရာ ၂၄၃ နဲ႔အညီ စနစ္တက်တင္သြင္းထား တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီဘက္ကဟာက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသံုးသပ္ ေနတဲ့လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္။ ဒီလုပ္ ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုက မတူညီပါဘူး။ကြဲလြဲပါတယ္။ ဒီကြဲလြဲေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းၿပီးလုပ္ မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္တာနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီိး ဒီလိုမဆံုးျဖတ္ပါနဲ႔၊ ဒီလိုဆံုး ျဖတ္မယ့္ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ သေဘာမတူပါဘူး။ ဒါကို ကန္႔ ကြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုတင္ ျပစရာရွိပါတယ္လို႔မတ္တတ္ထၿပီး မိုက္ေတာင္းၿပီးေတာ့ မိုက္ေပးဖို႔ တင္ျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိုက္ မေပးခဲ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ ျပစရာရွိပါတယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ လည္း မေပးပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ ဒီမွာကန္႔ကြက္ေပးႏုိင္တယ္ လို႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါကိုဒီလိုဆံုးျဖတ္တာကိုေထာက္ခံ ကန္႔ကြက္ မဲေပးဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုဆံုးျဖတ္တဲ့ကိစၥကို ကန္႔ကြက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဥပေဒနဲ႔အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ ၄၅ ဦးေကာ္ မတီထဲ ထည့္လိုက္ရင္မရဘူးလို႔ ဒါကို ကန္႔ကြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ပထမ အႀကိမ္အစီရင္ခံစာစတင္လာက တည္းက ဒီအစီရင္ခံစာေပၚမွာ ၆၃ ဦး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပဲ။
ဒီအေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္နာယကတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့မွ ထိုက္သင့္ တဲ့ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရ မယ္။ သူက အခုေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဦးသိန္းထြန္းတင္သြင္းတဲ့ ပုဒ္မ ၂၆၁ စာသားကို အခုအခ်ိန္ အထိဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီမွာေရာ လံုးဝေဆြးေႏြးေဆာင္ ရြက္ျခင္းမရွိေသးဘူး။ တကယ္ တမ္းဆိုရင္ ဥပေဒအရဆိုရင္ ဦးသိန္းထြန္းတင္သြင္းတဲ့ဥပေဒကိုပဲ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ေထာက္ ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းဒါေတြလုပ္ရ မွာျဖစ္တယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ဥပေဒဆိုတာလံုးဝမေဆြးေႏြးေသး ဘူး။ သူတို႕က ၄၅ဦး ေကာ္မတီထဲ ထည့္ဖို႔ပဲတစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းနဲ႔ မလိမ့္တစ္ပတ္နဲဲဲ႔နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ပဲ အဲဒီ၄၅ဦး ေကာ္မတီထဲထည့္မယ္ ဆိုတဲ့ဟာမ်ဳိးပဲ ျပန္ျပန္ၿပီးေတာ့ လာေနတာျဖစ္တယ္။
အခု ၂၆၁ ျပင္ဆင္ခ်က္က ဦးသိန္းထြန္း တင္သြင္းထားတာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ပုဒ္မ ၁၃၆ ေပါ့ ခရီးေတာ္ေတာ္ေရာက္ ေနၿပီ ဟိုဘက္က ၄၅ဦး ေကာ္ မတီက ဘယ္အခ်ိန္မွာမွ ဒီဟာက တက္လာမယ္ဆိုတာမသိေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေရာၿပီးျပင္မယ္ဆို တာက သေဘာသဘာဝမတူတဲ့ ကိစၥကိုတူပါတယ္လို႔ အတင္းစြဲ ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို လိုသလို ေပါ့။ ဥပေဒနည္းဥပေဒေတြကို လိုသလိုစြဲယူၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္ ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားဥပေဒ ကို စိုးမိုးလာၿပီးေတာ့မွ ဒီမို ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ ေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈေတြကင္းမဲ့ လာၿပီးေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာေတာ့ ေႏွာင့္ေႏွး မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစတာေပါ့။ဒီဟာက ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ လိုလာဦးမယ္ဆိုတာ မသိေသး ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေနအထားဟာ ဒီမိုကေရစီ ဒီမိုကေရစီဆိုၿပီးေတာ့မွ ႏုိင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး တကယ့္အေျခခံ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ စီးပြားေရး အတြက္ကို လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာ မွန္ရဲ႕လားဆိုၿပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔လုပ္ခ်င္တာ မဲအနည္းအမ်ားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ ငါတို႔ လုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္ဆိုၿပိီး လုပ္လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါကြၽန္ ေတာ္တို႔ အရင္ေျပာဖူးသလိုပဲေပါ့ ဒါဒီမိုကေရစီက်လားဆိုေတာ့ ဒီမို ကေရစီအႏိုင္က်င့္တာလုိ႔ေျပာရမယ့္ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ လိုသလို ဥပေဒ ေတြ နည္းဥပေဒေတြကိုဆြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံ အေနအထားကလည္းသိတဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကလည္းထိပါးခံရသလုိ ျဖစ္ေနတယ္''ဟုသံုးသပ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။