images
UN
UN
ပညာေရးဌာနအသံ ဆူညံ၍ေနၿပီ
ေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ (တကၠသိုလ္) Friday, 17 May 2019
'ပညာေရး'သည္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း လူတိုင္းလိုလို သိၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္သူတို႔သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ပညာ ေရးအဆင့္ျမင့္သည္ထက္ ျမင့္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ ရွိရပါသည္။
'ပညာေရး' ဆိုသည္မွာ မူလပထမ အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းႏွင့္တူေသာ ပညာေရးမူ ဝါဒကို ျပတ္ျပတ္သားသား ပီပီျပင္ျပင္ ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာ သေဘာရွိပါသည္။
မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ ေမဂ်ီဘုရင္ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ ေမဂ်ီေခတ္ကပင္ ျပတ္သားေသာ တိက် ေသာ ခိုင္မာေသာ ပညာေရးမူဝါဒလမ္း စဥ္ကို ဂ်ပန္ပညာေရး ပညာရွင္တို႔ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး က်င့္သံုးလာ သည္မွာ ယေန႔အထိျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကား ထိုသို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေရးမရမီက ပညာေရးစနစ္က တစ္မ်ဳိး၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပညာေရး ကတစ္ဖံု၊ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရေခတ္တြင္ လည္း ပညာေရးစနစ္သစ္ဆိုၿပီး မူလ ပညာေရးစနစ္ကို ေျမလွန္ပစ္ခဲ့ျပန္သည္။ အစိုးရေျပာင္းလွ်င္ပညာေရးစနစ္ေျပာင္း သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးတစ္ဦးေျပာင္း ျပန္လွ်င္ သူ႔အလိုက်ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္လိုက္ၾကျပန္ပါသည္။ သည္ေကြ႕ သည္တက္ႏွင့္ေလွာ္၊ ဟိုေကြ႕ ဟိုတက္ႏွင့္ ေလွာ္ရင္းပညာေရးေလွႀကီးသည္ ဦး တည္ရာမဲ့ လႈိင္းႀကီးေလထန္ေအာက္ တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ရသည္။
အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိတာဝန္ယူေသာသူမ်ားမွာ ပညာ ေရးသမားမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ သူတို႔ေျမ စမ္းခရမ္းပ်ဳိးသမွ် ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူတို႔ ေျမစာပင္ျဖစ္ရသည္။
ပညာေရးတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး က႑၊ အေျခခံပညာေရးက႑၊ စက္မႈ စိုက္ပ်ဳိးသက္ေမြးက႑၊ နည္းပညာ က႑ဟူ၍ဟူ၍ရွိပါသည္။သူတို႔က႑ကို သာ သူတို႔ကြၽမ္းက်င္ၾကပါသည္။
ယခုအခါ အေျခခံပညာေရးက႑ တြင္ ႀကီးၾကပ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူအမ်ား စုမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑မွ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးတို႔မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက ျဖစ္ၾကသည္။
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံ ပညာေရးတို႔၏ သေဘာသဘာဝမွာ မိုးႏွင့္ေျမကဲ့သို႔ ကြာျခားပါသည္။ အဆင့္ ျမင့္မွပုဂိၢဳလ္တို႔သည္အေျခခံမွပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ဘဝကိုနားမလည္ၾကပါ။ မစာနာၾကပါ။ အေျခခံဆိုသည့္အတုိင္း အရာရာတြင္ အေျခခံ၊အခ်ခံေနသည့္သေဘာရိွပါသည္။
တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး မ်ားတြင္သာရိွပါသည္။ပါေမာကၡခ်ဳပ္သည္ ညႊန္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္လစာရၿပီး၊ အိမ္၊ ကား၊ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၂ဝဝ၊ ၃ဝဝကိုသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။လက္ ေအာက္တြင္လည္း ပါေမာကၡ၊ တြဲဖက္ ပါေမာကၡ၊ကထိက၊လက္ေထာက္ကထိက မ်ားစြာရိွသည္။တစ္ဖက္မွလည္းေမာ္ကြန္း ထိန္း၊ ဌာနမွဴး(စီမံ)၊ ဌာနမွဴး(ဘ႑ာ) မွသည္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရိွသည္။ တကၠသိုလ္က ၁၅၆ခုေလာက္ရိွပါသည္။
အေျခခံကား အေျခမွာခံေပေရာ့ဟု ဆိုသလား မွတ္ထင္ရပါသည္။ ေက်ာင္း ေပါင္းေလးေသာင္းေက်ာ္ရိွသည္။ ေက်ာင္း ေတြက ေက်းရြာေတြမွာ အမ်ားစုျဖစ္ သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၂ဝ ေက်ာ္မွာ အထက္ တန္း အလယ္တန္းေက်ာင္းရိွသည္။
အေျခခံဆရာဆရာမတို႔ ဘဝမွာ အလြန္သနားစရာေကာင္းပါသည္။ ေတာ ႀကိဳ အံုၾကား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ား၊ အမ်ားအျပားရိွ သည္။ ေလွတစ္တန္ လွည္းတစ္တန္သြား ရသည္။ အိမ္မရ၊ ကားမရ၊ မိမိဘာသာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကရသည္။

မိုးရာသီဆိုလွ်င္ ပိုဆိုးသည္၊ ေရႀကီး လို႔ မိုးႀကီးလို႔၊ ေလွေမွာက္လို႔ ကူးတို႔ ေမွာက္လို႔ဆိုတာေတြရိွသည္။ ရန္ကုန္ ျပည္လမ္းမွာ ဆရာမေလးေတြ ကားၾကံဳ တားၿပီးစီးတာေတြ႕ရသည္။ ထို႔အတူ ရန္ကုန္- မႏၲေလးလမ္းေဟာင္းမွာလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ျမင့္ပညာမွ ဆရာမ်ားႏွင့္ အေျခခံမွ ဆရာမ်ား၏ လစာမွာ ကြာျခား ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္က ဆရာ ဆရာမဝန္ ထမ္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာရၾကသည္။ အေျခခံတြင္ဘာမွမရပါ။အိမ္ငွားေနရသည္။
အေျခခံမွာ ဘာသင္တန္း၊ ညာသင္ တန္း စသည္ျဖင့္ ေႏြရာသီမွာ အနားမရ။ သင္တန္းမ်ဳိးစံုတက္ရသည္။ ယခုအခါ တတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ ဆ႒မတန္း သင္႐ိုးသစ္တက္ေနၾကရသည္။ ေႏြအပူ ကေၾကာက္ခမန္းလိလိ စံခ်ိန္တင္အပူခ်ိန္ ျဖစ္ေနသည္။ အသက္ႀကီးသူေတြ၊ ေရာဂါရိွသူေတြ၊ သင္တန္းစိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ ေၾကာင့္ ေသသူေသ နာသူနာေတြျဖစ္ေန သည္ကို သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၾကားသိေနရသည္။
ပင္စင္ယူခါနီး ဆရာႀကီးဆရာမႀကီး ေတြကိုပင္ ခြင့္မျပဳ၊အားလံုးတက္ရသည္။ တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ျဖစ္ေနသည္။
အေျခခံပညာက ဆရာ ဆရာမေတြ က အခိုင္းခံေတြျဖစ္ေနသည္။ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ဆိုလွ်င္လည္း ဒီဆရာ ဆရာမေတြခ်ည္း၊ မဲ႐ံုမွဴး မဲ႐ံုေစာင့္ဆို လွ်င္လည္း အေျခခံကဆရာ ဆရာမ ေတြခ်ည္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံမွာ ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္ျဖစ္၍ ေနပါသည္။
အေျခခံပညာတြင္ ရာထူးတက္ေရး မွာ ဘီအီးဒီဝင္ခြင့္ ျဖစ္သည္။ ဤဘီအီး ဒီဝင္ခြင့္ကို လုပ္သက္ႏွင့္ တန္းစီသည္က တစ္မ်ဳိး၊ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲျဖင့္တစ္မ်ဳိး အမ်ဳိး မ်ဳိးေခၚယူၾကသည္။ ဤသို႔ေခၚယူရာ တြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ၌ က်ဴရွင္ကိစၥပါ လာသည္။ မသမာမႈေတြ၊ ေမးခြန္းေပါက္ ၾကားမႈေတြ ပါလာသည္။ဘီအီးဒီေျဖသူ တို႔အမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္ဒုကၡေရာက္ရသည္။
လုပ္သက္ႏွင့္ေခၚသည့္ကိစၥတြင္လည္း အဆင့္ဆင့္မသမာမႈေတြရွိေနေသးေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ၊ လက္သင့္ရာစား ေတာ္ေခၚမႈတြင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ၾကား သိေနရပါသည္။
အခ်ဳိ႕သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဘီအီးဒီသင္ တန္းမ်ားတြင္ အသက္၅၅ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ဳိ႕ ၅၈ႏွစ္မွ သင္တန္းေခၚသည္ကို ေတြ႕ရ ပါသည္။ ဘီအီးဒီႏွစ္ႏွစ္၊ စာေပးစာယူ သင္တန္းတက္ၿပီး ပင္စင္ယူရေတာ့မည္ သာျဖစ္ေတာ့သည္။ ဤကိစၥကို စနစ္ တက်စဥ္းစားအေျဖရွာသင့္သည္ဟုယူဆ ပါသည္။
ယခုတေလာ ပင္စင္ကိစၥ၊ အသက္ ျပည့္ေန၍ ျပန္ေလ်ာ္ရသည့္ကိစၥ၊ ေငြ ေၾကးေကာက္ခံသျဖင့္ ရာထူးခ်အေရးယူ သည့္ကိစၥ၊သင္တန္းတက္စဥ္ေျမြကိုက္ခံရ၊ ကားတိုက္ခံရ၊ မိုးၾကိဳးပစ္ခံရ၊ ေရာဂါ ေၾကာင့္ မူးေဝလဲက် စသည္ျဖင့္ ၾကား သိေနရသျဖင့္ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ေနပါ သည္။
ပညာေရးသည္ကား ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ ပဲ့နင္းဦးေထာင္ျဖစ္၍ ေနပါေသးသည္။
ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္လည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနပါေသးသည္။ ယေန႔ အမိန္႔ထုတ္ ေနာက္တစ္ေန႔အမိန္႔ ႐ုပ္သိမ္း စသည္ျဖင့္ အ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွပါ သည္။
အထူးသျဖင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ စာေမးပြဲနီးလွ်င္ ပါေမာကၡမ်ား၊ ကထိက မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ားကိုယ္တိုင္ တစ္ဝိုင္းက်ပ္ (၁ဝ)သိန္း (၁၅)သိန္းျဖင့္ ေမးခြန္းသင္ တန္း၊ က်ဴရွင္ဝိုင္းမ်ားေပးေနၾကသည္ ကိုလည္း နားႏွင့္မဆံ့ၾကားသိေနရပါ သည္။ အမွန္မွာ စနစ္မက်ေသာ၊ အက်ဳိး မရွိေသာ အေဝးသင္ပညာေရးကို ပိတ္ သိမ္း၍ ေန႔စဥ္တက္ ညေနဘက္ လုပ္ သားတကၠသိုလ္မ်ား ထူေထာင္ႏိုင္လွ်င္ ပို၍ သင့္ေလ်ာ္မည္လားဟု စဥ္းစားမိ ပါသည္။
အေျခခံတြင္ ဆရာ ေက်ာင္းသား မမွ်သည့္ျပႆနာ၊ ဘာသာရပ္ မတူဘဲ သင္ၾကားသည့္ျပႆနာမ်ား၊ ေက်ာင္း အပ္သည့္ျပႆနာမ်ားကလည္း ေက်ာင္း ဖြင့္ခ်ိန္အမီ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကရပါၿပီ။
ပညာေရးစနစ္ႀကီး တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေအာင္ျမင္ေစရန္ ျမန္မာ့ပညာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ ျပက္ျပက္ထင္ထင္ စနစ္တက်တင္ျပ သင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ပါသည္။