images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ကံမၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ
Sunday, 19 May 2019
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးပုိက္ေထြးသည္ ယခုလ ၁၆ ရက္မွ ယေန႔အထိ ကံမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အင္းႀကီးကုန္း၊ ရြာသစ္၊ ေျခာက္ပင္၊ အုပ္ရွစ္ခ်ဳိ၊ ဒဂုံကြင္း၊ ဘန္႔ေဘြးက်င္း၊ ကဒူးျပင္၊ ဖ႐ုံလွ၊ စီ၊ သေျပကုိင္းႏွင့္ ႀကိဳ႕ပင္ေက်းရြာ မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးအသိေပးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကုိ