images
UN
UN
အစားအေသာက္ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပုိမုိျမႇင္ ့တင္ေပးမည့္ ျပပြဲက်င္းပမည္
ေအးခ်မ္းပိုပို Friday, 31 May 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထိပ္တန္း အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခားအရည္ အေသြးျမင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား လက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္ ေသာMETRO Wholesale Myanmar ကFood & Hotel Myanmar (FHMM) 2019 ျပပြဲႀကီးတြင္ အဓိကပူးေပါင္းပါဝင္ျပသ သူအျဖစ္ METRO ၏ အမ်ဳိးအစားစံုလင္လွေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ားအပါအဝင္ ျမန္ဆန္ထိေရာက္မႈရွိေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ သံုးကုန္ပစၥည္းမွာယူသည့္စနစ္ႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိေသာ အစားအေသာက္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကို ပိုမိုပံ့ပိုးျမႇင့္ တင္ေပးလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္အႀကီးမား ဆံုးFHMM ႏိုင္ငံတကာျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၤFortune Plazaတြင္ တည္ရွိသည့္Myanmar Expo ခန္းမတြင္ ဇြန္ ၅ရက္မွ၇ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးရက္တာျပပြဲတြင္ METRO က ဟိုတယ္ မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္တည္ခင္းဧည့္ခံ ေပးေသာ (HoReCa) ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ မ်ားအျပင္ တစ္ဦးခ်င္းလက္လီေရာင္းခ်လိုသူ စတိုးဆိုင္မ်ားအတြက္ METRO ၏ အရည္အေသြးျမင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ဝိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျမည္းစမ္းႏိုင္မည့္အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ အျပင္ METRO အဖြဲ႕သားမ်ားက လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာသူ မ်ားကို ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိအစားအေသာက္ႏွင့္ အျခားအရည္အေသြး ျမင့္ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ ေသာ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမွာယူႏိုင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ app ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာပလက္ေဖာင္းမ်ား အေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
FHMM 2019 ျပပြဲႀကီးတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ ေကာ္ဖီပန္းခ်ီပံုေဖာ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီး ကဲ့သို႔ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ထည့္သြင္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။
ျပပြဲႀကီးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံစားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစားဖိုမွဴး အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစာအာဟာရသိပၸံႏွင့္နည္းပညာအသင္း (FoSTAM)၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ Barista အသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေကာ္ဖီအသင္းတို႔က ကူညီ ပံ့ပိုးထားေၾကာင္း သိရသည္။