images
UN
UN
ေျပာကိုမေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး
ေအာင္ၾကည္ညြန့္(တကၠသိုလ္) Friday, 31 May 2019
စာေရးသူေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္ေသာ စကားက ''အဘယ္ပညာရွိ၊ ဘယ္ သုခမိန္''တို႔ရဲ႕ မိန္႔မွာစကားမွမဟုတ္ အမ်ားျပည္သူသိလြယ္ နားလည္လြယ္ ေသာအရပ္သံုးစကား၊ ႐ုပ္ရွင္စကားျဖစ္ ပါသည္။
႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႀကီး ေဒၚျမေလး က သူစိတ္ပ်က္ၿပီဆိုလွ်င္ ေျပာကိုမေျပာ ခ်င္ေတာ့ဘူးဟုမဲ့ကာရြဲ႕ကာ ေျပာဆိုတတ္ ပါသည္။စာေရးသူေျပာကိုမေျပာလိုေသာ အေၾကာင္းမွာ''ပညာေရးဌာန''အေၾကာင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးဆိုသည္ကား ႏွယ္ႏွယ္ရရမဟုတ္ လူမႈေရးတြင္ အလြန္ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ကိစၥျဖစ္ သည္။ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္။ က်န္း မာေရးကပထမဆိုလွ်င္ ပညာေရးက ဒုတိယျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ပညာ ေရးသည္လူထုႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းေန ၿပီဆိုလွ်င္မိဘႏွစ္ပါးပါလာရသည္။အဘိုး၊ အဘြားတို႔လည္းမလြတ္ တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါဆိုေသာစကားလိုပင္ မိသားစု တစ္စုလံုး ပါဝင္ေနၾကရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေျပာကိုမေျပာခ်င္ဘူး ဆို၍ မရပါ။ ဆရာႀကီးေသာ္တာေဆြေရး သလို''ေျပာရဦးမယ္၊ မျမရီေရ''ဆို သလိုေျပာကိုေျပာရမွာ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရးဌာနကလည္း လုပ္လိုက္ လွ်င္ အေႏွာင့္မလြတ္ အသြားမလြတ္၊ တစ္ခုခုႏွင့္ေတာ့ ၿငိသြားသည္ကမ်ားပါ သည္။ ဥပမာဆိုၾကပါစို႔ဗ်ာ။ ေက်ာင္း အပ္ႏွံရင္ ယခင္ကလိုေက်ာင္းဝတ္စံုေတြ မေပးေတာ့၊ ဗလာစာအုပ္ေျခာက္အုပ္ သာေပးမည္ဟုဆိုသည့္သတင္းဒီသတင္း က သတင္းမဟုတ္ဘူးထင္ပါသည္။ ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းသည့္သတင္း သာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသံုးဗလာ စာအုပ္ေျခာက္အုပ္ေပးေပးမေပးေပး မိဘေတြကစိတ္ဝင္စားၾကမည္မထင္ပါ။
ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ မိဘမ်ားအလြန္ ဗ်ာမ်ားၾကရသည္။ ေငြရွာရသည္။ ေက်ာင္းကားကိစၥ၊ ေက်ာင္းဝတ္စံုကိစၥ၊ မိုးကာ(မိုးတြင္းႀကီးမို႔)ထီး၊ေရဘူး၊ ကြန္ပါ ဘူး၊ ေက်ာပိုးအိတ္(တစ္ႏိုင္ငံလံုးလြယ္ အိတ္မသံုးၾကေတာ့ပါ)အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာ မထုတ္ဘဲႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးေက်ာပိုးအိတ္ ေတြလြယ္ကုန္ၾကပါသည္။ ေနာင္ဆိုလွ်င္ ဆာလာအိတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ရမည့္ ကိန္းဆိုက္ေနသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ ေယာက္ ေက်ာင္းအခ်ိန္ဇယားအရ၊ ေက်ာင္းသို႔ယူရေသာ စာအုပ္မွာမနည္း လွ ခါးကိုကုန္းေနပါသည္။
ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးတြင္လည္း ယခု ႏွစ္မွ စည္းကမ္းႀကီးလိုက္ပံုမ်ား၊ မိမိရပ္ ကြက္ထဲမွာရိွေသာ ေက်ာင္းသာ ေက်ာင္း သားလက္ခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္ စာရင္းတင္ျပရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလိုက္ သျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ေပးသည့္ ဌာန(back date) ႏွင့္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ေပါက္ေစ်းသိန္းဂဏန္းရိွသည္ဟု ၾကား သိရပါသည္။
ဤအမိန္႔မွာ ယခုႏွစ္မွ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိုင္ ၁ဝဝ ႏွင့္ ေမာင္းလာေသာကားကို ခ်က္ခ်င္း ဘရိတ္အုပ္လိုက္သလိုျဖစ္ပါသည္။ ကား ကြၽမ္းထိုးၿပီး ေမွာက္သြားႏိုင္ပါသည္။
ယခင္ကလည္း နယ္ေျမေက်ာ္မအပ္ ရဆိုေသာအမိန္႔ေတြရိွပါသည္။ မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္က ၿမိဳ႕လယ္ဒဂံု (၁)အပ္လို႔ရပါ သည္။ TTC အပ္လို႔ရပါသည္။ နာမည္ ႀကီးေက်ာင္းေတြအပ္လို႔ရပါသည္။ ဟို ေခတ္ ဟိုအခါက နာမည္ႀကီးေက်ာင္း မ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား 'မီလ်ံနာ' ျဖစ္ကုန္ၾကပါၿပီ။ ရာထူးတိုးမေပးပါ နဲ႔၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဘဝနဲ႔ပင္စင္ယူပါရ ေစဆိုေသာ ဆရာႀကီးမ်ားရိွခဲ့ဖူးပါသည္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာရိွပါသည္။ သမုိင္းတင္ ထားပါသည္။


ေမလ၂၉ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွ သတင္းတစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ စာေရးသူတစ္ေယာက္တည္း ''မျပံဳးဘဲ ႏွင့္ ဝါးလံုးကြဲ''ရယ္မိပါသည္။ ေျမး ေတြ၊ သားသမီးေတြက 'ဘဘႀကီး'စိတ္ ေဖာက္ျပန္သြားၿပီဟု ထင္သြားပါသည္။ သတင္းကို ေျပာျပပါမည္။
''ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္မသံုးစြဲေရး၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္ စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းလုိက္နာေရး တို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆိုပါ သည္''။
တစ္ခါတစ္ခါစိတ္႐ူးေပါက္မွ ထထ ေအာ္ေနပါလားဟုေျပာခ်င္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္အသိပညာေပးေရးအဖြဲ႕ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကပင္ ပညာေရးဒုဝန္ႀကီး ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ပညာေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရိွ ဦးစီး ဌာနမွ ညႊန္မွဴး၊ ဒုညႊန္မွဴးတို႔က အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ (ယခုရိွမရိွ မသိေတာ့ပါ)။
သို႔ေသာ္ ဤအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ေလးငါး ဆယ္ႏွစ္ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ အစည္း အေဝးေခၚျခင္း၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေဟာေျပာျခင္းမ်ဳိးကို မေတြ႕ရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္အိပ္ေပ်ာ္ေန ေသာ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးကာလနဂါး ႀကီး ယခုႏွစ္က်မွ အိပ္ခ်င္မူးတူးႏွင့္ထ ေအာ္ေနသလားဟုပင္ေျပာရေပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။မူးယစ္ေဆးဝါးႀကီးက အိမ္ တံခါး၊ေက်ာင္းတံခါးလာေခါက္ေနပါၿပီ။
စာေရးသူ၏ တပည့္အလယ္တန္းျပ ဆရာေလး တစ္ဦးက စာေရးသူထံလာ ၿပီး ေျခာက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဆးျပားလာေပးေနေၾကာင္း၊ ရသ ေလာက္ေရာင္းခိုင္းေနေၾကာင္း၊ ကေလး မ်ား ဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္ေျပာဆိုပါသည္။ မိမိက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို အသိေပးၿပီး အခ်ိန္မီ တားဆီးပါလို႔ ေျပာရသည္။
မူးယစ္ရာဇာ ဝိသမသားတို႔၏ ဦး တည္ပစ္မွတ္မွာေက်ာင္းသားမ်ားလူငယ္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံေက်ာင္းသား ရွစ္သန္းေက်ာ္ရွိပါသည္။ တကၠသိုလ္က တစ္သန္းႏွင့္ဆို ကိုးသန္းရွိသည္။ တိုင္း ျပည္ပ်က္သြားႏိုင္ပါသည္။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ဖမ္းဆီးရမိသည့္သတင္း၊ တိုင္ ၾကားလာသည့္သတင္းမွာ သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာအျပည့္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္သတင္းတစ္ပုဒ္ကလည္း၃ဝ-၅-၂ဝ၁၉ ထုတ္ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္း စာမွာျဖစ္ပါသည္။ 'ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးက ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကိုဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္ အခ်ဳိ႕တြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္အျဖစ္ သင္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး'ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ Political SCIENCE ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအထူးျပဳဘာသာရပ္ သင္ၾကားေပးႏိုင္သူဆရာမရွိ၍ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေျပာသြားပါသည္။ ဤေျပာခ်က္သည္'ဆင္ေသကို ဆိတ္ သေရႏွင့္ ဖံုး' သည္ဟု ေျပာလိုပါသည္။ ယခင္က တကၠသိုလ္အားလံုးတြင္ ႏိုင္ငံ ေရးသိပၸံသင္ၾကားရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံဌာနႀကီးရွိၿပီး ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴး ပါေမာကၡမ်ား၊ ကထိကမ်ား၊ လက္ ေထာက္ကထိကမ်ား၊နည္းျပမ်ားရွိပါသည္။
ယခင္က ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဆရာႀကီးမ်ား ေခၚယူ၍ 'ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဆရာျဖစ္ သင္တန္း' ေပးလိုက္လွ်င္ပင္ ဆရာ ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ရႏိုင္ပါသည္။
ဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက သမိုင္းသင္တယ္ဆိုတာ 'မအေအာင္'လို႔ ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးသည္ကို မွတ္သားထား မိပါသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္သူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သည္ အျခားသူတို႔ ႏိုင္ငံေရးပညာ၊ သမိုင္းပညာ၊ ပထဝီပညာ၊ (Political Geography) ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒ စသည္တို႔သင္ၾကားတတ္ေျမာက္မွာအလြန္ ေၾကာက္ၾကသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။
ျပည္သူေတြ 'အ' မွ'ဘာမွမသိ' 'ဘာမွနားမလည္' မွ မိမိတို႔လိုရာဆြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ကို ကိုလိုနီေခတ္က အဂၤလိပ္မ်ား သင္ၾကားေပးသြားပါသည္။ ကိုလိုနီဆိုးေမြကို တရားေသဝါဒ အမွန္ တရားသဖြယ္ လက္ကိုင္ထားကာ ကိုင္ တြယ္က်င့္သံုးေနသည္ကို မ်က္ျမင္ဒိ႒ ေတြ႕ေနရပါသည္။
ပင္စင္ယူခါနီးျဖစ္ေသာ ပညာေရး ဌာနတစ္ခုမွ သူငယ္ခ်င္းဌာနခြဲစာေရး ႀကီးတစ္ေယာက္က ကြၽန္ေတာ့္အထက္ လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴးDouble margin ႏွစ္ေၾကာင္းမ်ဥ္းနဲ႔ ႐ုံးစာမေရးတတ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္ဆီလာေမးရတယ္လို႔ ဆိုပါ သည္။ မသိ၊ မတတ္သူမ်ား၊ ဆရာ လုပ္ ေနၾကပါသည္။
ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ 'ဘာ၊ ဘာ၊ ဘာမွမသိဘူး' ဟူေသာ ပညာေရးဇာတ္ လမ္းကို ႐ုိက္ကူးေနသည္ဟု ယူဆပါ သည္။
တစ္ေန႔က ဆရာႀကီးတစ္ဦး၏ ၾသဝါဒစကားေလးကို ေျပး၍ သတိရမိ ပါသည္။ ယင္းမွာ
* ဝန္ထမ္းကို ကြၽန္လုိခိုင္းလွ်င္ ႐ုိင္း တတ္၏။
* လူလိုခိုင္းလွ်င္ ကြၽန္လိုလုပ္တတ္၏ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
ယခုတေလာလူမႈကြန္ရက္တြင္ ေတြ႕ ေနရေသာပင္စင္လစာတြက္ခ်က္မႈ၊ရာထူး တိုးလစာႏႈန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ ေျခစာေရးဝန္ထမ္းတို႔၏ေစတနာ၊ေမတၱာ၊ လုပ္အားတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးေတြမွာ ကြၽမ္း(၆) ပညာ ျပမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား အျပစ္ဒဏ္ခံသြားရသည့္ သာဓကမ်ား ပညာေရးဌာနတြင္ရာေထာင္မကရွိေနခဲ့ပါၿပီ။
ပညာေရးအေၾကာင္း ေျပာကိုမေျပာ ခ်င္ဆိုေသာ္လည္း ေျပာကိုေျပာရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။