images
UN
UN
ခုနစ္လအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာကုန္သြယ္ေရးလုိေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ ဘီလီယံနီးပါးရွိ
NG Sunday, 02 June 2019


၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမလကုန္ အထိ ၾကာျမင့္ေသာ ခုနစ္လတာ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈ က႑တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကုန္ သြယ္ေရးလုိေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံနီးပါးရွိ ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္ အစျပဳခဲ့ေသာ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္၏ပထမခုနစ္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ခဲ့သည့္ ပုိ႔ကုန္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ ဒသမ ၁၅ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ သြင္းကုန္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ဝ၅ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ခုနစ္လအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာ ကုန္သြယ္မႈမ်ားထဲတြင္ ပင္ လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၈ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာအေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ၃ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း၊ယမန္ႏွစ္ကာလတူအေန အထားတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကုန္ သြယ္မႈပမာဏႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ က အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၂၁သန္း ျမင့္ တက္ခဲ့သည္ဟုအတည္ျပဳခဲ့သည္။