images
UN
UN
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ ၂ဝ၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲရာခုိင္ႏႈန္း ၇ဝ ေက်ာ္ေအာင္ျမင္
ေရႊျမင့္ဦး Sunday, 09 June 2019

အင္းစိန္ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္မွ ၂ဝ၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူ၊ အခ်ဳပ္က် ၇၁ ဦးဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၿပီး ၅ဝ ေအာင္ျမင္ခ့ဲသျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇ဝ ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ သိရသည္။
စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားတြင္ သံုးဘာသာဂုဏ္ထူးေလးဦး၊ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူး ၁ဝ ဦး၊ တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူး၁၃ဦး၊ ႐ိုး႐ိုးေအာင္ ၂၃ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေထာင္က်အက်ဥ္းသား က်ား ၆၇ ဦး၊ မသံုးဦးႏွင့္ အခ်ဳပ္သားတစ္ဦး စုစုေပါင္း ၇ဝ ေျဖဆိုခဲ့ရာ က်ား ၄၉ ဦး၊ မတစ္ဦး စုစုေပါင္း ၅ဝ ေအာင္ျမင္ၿပီး ၂၁ ဦး က်႐ႈံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စာေျဖေက်ာင္းသားမ်ားအား အက်ဥ္းသားဆရာဆရာမမ်ား၊ ဒုၿမိဳ႕နယ္ပညာ ေရးမွဴး အင္းစိန္၊ အလက(၁၃)အင္းစိန္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးႏွင့္ ဆရာမမ်ား၊ အထက(၂)ႏွင့္ အထက(၆)အင္းစိန္မွ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ေအာင္ျပည့္စုံကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမ်ား၊ မဂၤလာေက်ာင္းပရဟိတစာသင္ဝိုင္းမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားက ေစတနာထား၍ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေထာင္ပိုင္ႀကီး ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုလိုေအာင္ခ်က္ေကာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၁ ဒသမ ၂၃ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ ေသာ အက်ဥ္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားအား ယခုလအတြင္း အခမ္းအနားျဖင့္ ထုိက္တန္စြာ ဂုဏ္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။