images
UN
UN
ေကာင္းဆုစံမွ ဗီဒီယုိ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္ ရဲေသာ္မေသ ေသေသာ္ငရဲမလား
စာနယ္ဇင္းေရခ်မ္း Tuesday, 11 June 2019
ဒါ႐ုိက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္လြင္(ဓာတ္ပုံ)႐ုိက္ကူးၿပီး မင္းခန္႔ေက်ာ္၊ ေအာင္ပုိင္၊ ေနရဲလင္း၊ ေက်ာ္ေဇာဟိန္း၊ ညီညီမင္းထက္ႏွင့္ သ႐ုပ္ ေဆာင္မ်ားစြာပါဝင္ေသာ ရဲေသာ္မေသ ေသေသာ္ငရဲမလားဗီဒီယုိ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္ထြက္မည္ျဖစ္သည္။