images
UN
UN
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားiOS 13တြင္ ပါရွိ
Tuesday, 11 June 2019
ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္းက ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ Apple ကုမၸဏီ ၏ iOS 13 တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအဆင့္ျမႇင့္တင္ မႈမ်ား ပါရွိလာေၾကာင္း အေမရိကန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
iOS 13 တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားေသာ လံုျခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ မ်ားထဲတြင္ iPhone အတြင္းရွိ Application မ်ားထဲမွ သံုးစြဲသူေရာက္ ရွိေနသည့္ေနရာအား ေျခရာခံေနသည့္ Applicationမ်ားကို ျပသေပး သည့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားသည္ iPhone အသံုးျပဳသူမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္ ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ Applicationမ်ားသည္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းပိုင္ရွင္၏ တည္ေနရာအပါအဝင္ အြန္ လိုင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေျခရာခံေစာင့္ ၾကည့္ကာ မွတ္တမ္းတင္ထားေလ့ရွိျခင္းသည္ ဘဏ္စာရင္းႏွင့္အြန္လိုင္း မွ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အား လံုျခံဳမႈေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားသည္။ iOS 13တြင္ ပါရွိသည့္ လံုျခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈေၾကာင့္ သံသယရွိေသာ Application မ်ားအား ကန္႔သတ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
NG(Ref; USA Today)