images
UN
UN
ဘာကီနာဖာဆိုတြင္ မည္သူမည္ဝါမွန္းမသိသည္႕ ရန္ျပဳသူမ်ားတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင္႕ လူ ၁၉ ဦးေသဆံုး
KK(IR) Wednesday, 12 June 2019
အေနာက္အာဖရိကရွိ ကုန္း ပိတ္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘာကီ နာဖာဆိုေျမာက္ပိုင္းရွိ အာဘင္ဒါ ၿမိဳ႕တြင္ ယခုလ၉ရက္က မည္သူ မည္ဝါမွန္းမသိသည့္ ရန္ျပဳသူမ်ား ၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူ ၁၉ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ၁၃ ဦးဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့ရေၾကာင္း အစိုးရမွထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။
ဘာကီနာဖာဆိုတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး မိုးေခါင္ေျခာက္ေသြ႕သည့္ ဆာဟဲ ေဒသတစ္ဝန္းတြင္လည္းလက္နက္ ကိုင္အုပ္စုမ်ားက လႊမ္းမိုးေသာင္း က်န္းေနမႈေၾကာင့္ေဒသခံ၁၅ဝဝဝဝ ေက်ာ္တို႔သည္ မျဖစ္မေန ေနရပ္စြန္႔ ကာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ဘာ ကီနာဖာဆိုသည္ အိမ္နီးခ်င္း မာလီ ႏိုင္ငံမွ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား ကူးစက္သည့္ဒဏ္ကို ခံစား ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
လံုျခံဳေရးအေျခအေန ယိုယြင္း ပ်က္စီးေနမႈေၾကာင့္ အစိုးရက ၿပီးခဲ့ သည့္ဒီဇင္ဘာလတြင္ မာလီႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနသည့္ ေျမာက္ ပိုင္းရွိ ျပည္နယ္မ်ားစြာတို႔ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ ခိုက္သူမ်ားကArbinda's Soum ျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာမႈ ကို ေနာက္ထပ္ေျခာက္လတိုးျမႇင့္ ခဲ့ရသည္။
ဘာကီနာဖာဆို စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သည္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ တစ္ဝိုက္တြင္ ရွာေဖြမႈစစ္ဆင္ေရး မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း အစိုးရက ယခုလ ၁ဝ ရက္တြင္ေၾကညာခဲ့သည္။ ဘာကီ နာဖာဆိုတြင္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆ဝ သည္ မူဆလင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာမ်ားကိုးကြယ္သူ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု သိရသည္။
Ref: Aljazeera