images
UN
UN
ျမန္မာ႕ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႕သင္႕ေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒါက္တာနန္းေမြစံအား ေဆးကုသခြင္႕လုိင္စင္ပိတ္သိမ္း
ေမနဒီျမႏြယ္ Wednesday, 12 June 2019
ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ဝတ္စားဆင္ ယင္မႈမ်ားျဖင့္ Facebook ေပၚတြင္ဓာတ္ပုံမ်ား တင္ခဲ့ေသာ ေဒါက္တာနန္းေမြစံအား ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕မွ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ၅/ ၂ဝ၁၉အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီ ဥပေဒအခန္း (၁၂)၊ ပုဒ္မ (၄၅)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)ႏွင့္အညီ အေထြ ေထြေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာအက္စ္ေက်ာ္လွက ယခုလ ၃ ရက္တြင္ လက္မွတ္ထုိး၍ အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာနန္းေမြစံ ၏ Facebook page မ်က္ႏွာစာတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ပုိင္းက တင္ ထားခဲ့ေသာ အဆုိပါအမိန္႔စာထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ထုိ႔ျပင္ ထုိကဲ့သုိ႔ဝတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့ သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ေနာင္ဓာတ္ပုံတင္ျခင္း ကိစၥမ်ားကုိ မျပဳပါဟု ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္းထပ္မံ၍ အဆုိ ပါဓာတ္ပုံမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈျဖင့္ Facebook ေပၚတြင္ Video မ်ားတင္ျခင္း တုိ႔ကုိ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ေသာေဖာ္ျပပါရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္းသံုးလ ေက်ာ္ၾကာသည့္တုိင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ၄င္း ၏အေထြေထြေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ကုိ ပိတ္သိမ္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ေဒါက္တာနန္းေမြစံကုိင္ေဆာင္ထားေသာအဆုိပါေဆးကုသ ခြင့္လုိင္စင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီထံသုိ႔ ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာ သည့္ေန႔မွစတင္၍ တစ္လအတြင္းလာေရာက္အပ္ႏံွံရမည္ဟု အဆုိပါအမိန္႔စာထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။