images
UN
UN
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၂/၂ဝ၁၉)က်င္းပ
Wednesday, 12 June 2019
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီအစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂ဝ၁၉)ကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ုံးရွိအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပ ခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးတြင္ တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ယခုလ ၁ဝ ရက္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီအက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္မည့္နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီတရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္သည့္ လုပ္သက္အနည္းဆုံး ၁၅ ႏွစ္ရွိ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ၁၁ဦးကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒ မ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီက ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ သေဘာထား ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္သေဘာထားေပးပို႔ႏိုင္ရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝး တြင္တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းရန္ေလွ်ာက္ထား သည့္ ေလွ်ာက္လႊာ ၄၃၈ ေစာင္ ကိုစိစစ္အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားSmart Card ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ မ်ားမွေပးပို႔သည့္ ၃၆၄၉ ဦးအနက္ ၂ဝ၁၂ ဦးအတြက္ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ အားလုံးၿပီးစီးသည္ႏွင့္ ျဖန႔္ေဝသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန မ်ား၊ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကတရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ကိစၥ မ်ား၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားေတာင္းခံသည့္ကိစၥ ရပ္မ်ား၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန အျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။အစည္းအေဝးသို႔ တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း ၁ဝ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝး ကိုမြန္းလြဲပိုင္းတြင္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။