images
UN
UN
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးက အေျခခံသ႐ုပ္ေဆာင္သင္တန္းႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာသင္တန္းမ်ား ဖြင္႕လွစ္သင္ၾကားေပးမည္
ေနဂ်ဴလိုင္ဝင္း Thursday, 13 June 2019
႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္ခ်င္သူမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္ခ်င္သူ မ်ားအတြက္ အေျခခံ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္သင္တန္းႏွင့္ဒါ႐ိုက္တာသင္ တန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ႐ံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လိုသူ ဝါသနာပါသူမ်ား ဇြန္ ၁၅ ရက္ ညေနအထိ ေနာက္ဆံုးထား၍ လူကိုယ္တိုင္ မိမိ၏အလွဓာတ္ပံုမ်ား ယူေဆာင္လာ၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အေျခခံသ႐ုပ္ေဆာင္သင္တန္းႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာသင္တန္း မ်ားတြင္ ဝါရင့္(႐ုပ္ရွင္)အႏုပညာရွင္မ်ားကလာေရာက္သင္ၾကားေပး မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ႐ုပ္ရွင္ေလာကအတြင္း၌ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေန သည့္ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကလည္း အခ်ိန္ပိုင္း ျဖင့္ေန႔စဥ္လာေရာက္သင္ၾကားေပးမည္ဟု သိရသည္။
၄င္းသင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ႐ံုးဝကၤဘာ လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳတင္၍လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွလူေတြ႕စိစစ္ေရြးခ်ယ္ကာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကိုသာ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရြးခ်ယ္ၿပီးတက္ေရာက္ခြင့္ကိုရရွိသူမ်ားအား ျပန္လည္ေၾကညာ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ႐ံုးတြင္လာေရာက္စံုစမ္း၍ ေဖာင္မ်ားျဖည့္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။