images
UN
UN
ခ်စ္သူအတြက္ ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲမႈအတုျပဳလုပ္ခဲ့သူ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ခ်မွတ္ခံရ
Thursday, 13 June 2019
ခ်စ္သူႏွင့္အတူေနခြင့္ရရွိရန္အတြက္ ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲမႈအတုျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ အိႏိၵယစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဘာဂ်ဴဆယ္လာဆိုသူအား ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ သည္။
ဘာဂ်ဴဆယ္လာသည္Jet Airways တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ခ်စ္သူျဖစ္သူႏွင့္ အတူေနခြင့္ရရန္အတြက္ ေဒလီမွ မြန္ဘုိင္းသို႔ ပ်ံသန္း ခဲ့သည့္ အဆိုပါေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ေလယာဥ္တစ္စင္း၏ အိမ္သာ အတြင္း၌ ေလယာဥ္အား ျပန္ေပးဆြဲမည္ဟု ေရးသားထားေသာစာတစ္ ေစာင္အား ထားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါစာအား ေလေၾကာင္းလိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ရွိမည္ဆိုပါက ေဒလီမွ မြန္ဘိုင္းသို႔ ပ်ံသန္းေန ေသာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားအား ေလေၾကာင္းလိုင္းဘက္မွ ဖ်က္သိမ္း ရန္ စဥ္းစားဖြယ္ရွိၿပီး ဖ်က္သိမ္းခဲ့မည္ဆိုပါက ေဒလီတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ ၄င္း၏ခ်စ္သူအေနျဖင့္ ၄င္းေနထိုင္ရာ မြန္ဘိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာ မည္ဟု ဘာဂ်ဴဆယ္လာက ယူဆကာ ျပန္ေပးဆြဲမည္ဟု ဟန္ေဆာင္ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ေလယာဥ္ ျပန္ေပးဆြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္ဟု သတ္မွတ္ခံခဲ့ရကာ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ သက္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ႐ူပီးသန္း ၅ဝ ေပးေဆာင္ရမည့္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္သည္။ NG(Ref; BBC)