images
UN
UN
စိတ္ဓာတ္ စည္းကမ္း ပညာ ဆုိပါလား
ေအာင္ၾကည္ညြန့္(တကၠသုိလ္) Saturday, 15 June 2019
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေၾ<ြကး ေၾကာ္သံဆိုင္းဘုတ္မ်ား အလြန္မ်ားျပား စြာကပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ''ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္အံ့'' ဆို သည့္ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးမွာ အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔ေခတ္က ဤ ဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနားကို ဝန္ႀကီး၊ ဝန္ကေလး၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ၫႊန္မွဴး အကုန္ တက္ၾကရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉ ႏွစ္၊ အႏွစ္၂ဝခန္႔ကျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မီ မမီ ေတာ့မသိပါ။ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ေဆးေရာင္ မွိန္တာကမိွန္၊ ၿပိဳတာကၿပိဳ၊ ပ်က္တာက ပ်က္ႏွင့္လွည့္ကို မၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
''စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာ'' ဆိုသည့္ စာတန္းေလးမ်ား အခန္းတိုင္း တြင္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းႀကီးမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္းတြင္ မကေတာ့ဘဲ ''ကာယ၊ Óဏ၊ စာရိတၱ၊ ဘက္စံု သက္ေမြး၊ ပညာေရး''ဆိုသည့္ စာတန္း မ်ား ေရးဆြဲထားသည္။
''အမ်ဳိးသားစည္းကမ္းအစ၊ စာသင္ ေက်ာင္းက''
''အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးအစ စာ သင္ေက်ာင္းက''ဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္စာ တန္းမ်ား၊
ျခင္က်ားကင္းစင္ေက်ာင္း
အမိႈက္ကင္းစင္ေက်ာင္း
''မူးယစ္ကင္းစင္ေက်ာင္းေတာ္တစ္ ခြင္''
''ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ကင္း စင္ေက်ာင္း'' စသည္ျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္ ပညာေပးစာတန္း မ်ားစြာ ခ်ိတ္ဆြဲထား သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဤလႈံ႕ေဆာ္ပညာေပးစာ တန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမွာ အလြန္အားနည္းေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
အေျခခံပညာမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား သည္ မိမိတို႔တာဝန္ယူရသည့္ အတန္းကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ စနစ္တက် သင္ၾကားရ သည့္အခ်ိန္က နည္းလွပါသည္။ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးႏွင့္ အထက္ပညာေရး႐ုံးတို႔မွ ႐ုံးကိစၥမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥမ်ား၊ သင္ တန္းကိစၥမ်ား၊ ဥပမာ-သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး၊ မဲစာရင္း၊ မဲ႐ုံမွဴး စသည္ျဖင့္ တာဝန္ေပးလာသျဖင့္ စာ သင္ၾကားေရးကို ထဲထဲဝင္ဝင္ မိမိရရ သင္ၾကားရမႈကနည္းပါးလာပါသည္။ ထို႔ျပင္ေက်ာင္းတြင္ ဂ်ဴတီ (တာဝန္)မ်ား ျဖင့္ အေပါက္ေစာင့္၊ အိမ္သာေစာင့္၊ ဘာဂ်ဴတီ၊ ညာဂ်ဴတီျဖင့္ စာသင္ရသည္ ကို မရွိေတာ့ဟု ညည္းညဴၾကသည္။
ေရွးလူႀကီးမ်ားေျပာသကဲ့သို႔ 'ဆင္ အလုပ္ဆင္လုပ္၊ ျမင္းအလုပ္ျမင္းလုပ္၊ တလြဲဆံပင္မေကာင္းနဲ႔' ဆိုေသာ စကား သည္ ယေန႔အေျခအေနတြင္ ေသြးထြက္ ေအာင္မွန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဘုရားကားေအာက္ ေမ်ာက္ကားအထက္ ဆိုေသာစကားလည္း ရွိပါသည္။
ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္၏စည္းကမ္း ကဗ်ာတြင္ ''စည္းကိုေက်ာ္၊ ေခ်ာ္ကာ က်၊ မ်ားလွရန္ေဘး''ဟူ၍ သတိေပး ထားပါသည္။

ယခုတစ္ပတ္အတြက္ စက္ရပ္ သတင္းမွာ ''မယ္ေခြ'' ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ေက်ာ္ရြာေက်ာ္ ဟုိးေလးတေက်ာ္ ေက်ာ္ ျဖစ္သြားပါသည္။ အမည္မေဖာ္လို ေသာ ဆရာဝန္မႀကီး၊ အမည္မေဖာ္လို ေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးဟု ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားသြားပါသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၏လုပ္ပိုင္ ခြင့္ကိုေက်ာ္ျဖတ္သြားသည္ဟု ယူဆပါ သည္။ လႊမ္းမိုးသြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါ သည္။
အမည္ကို ေဖာ္သင့္ပါသည္။ သူတို႔သည္ သမုိင္းတရားခံျဖစ္၍ ထိုက္ သင့္ေသာအေရးယူမႈမ်ဳိးျပဳသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ေက်ာင္း သံုးစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝေရးအတြက္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ မတီ၊ ထို႔ျပင္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္႐ိုး ညႊန္းတမ္း အဖြဲ႕ဆိုသည္မ်ားကို တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဗဟိုအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ျဖစ္ပါသည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီတြင္ ဘာသာ ရပ္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡဌာနမွဴးက ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအဖြဲ႕သည္ အေျခခံပညာတြင္ ျပ႒ာန္းေသာ ေက်ာင္း သံုးစာအုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၊ ထည့္သြင္း ျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတုိ႔ကိုျပဳရန္ ဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္စားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါ သည္။
ယခုကိစၥမွာ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာဆိုေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ႏွင့္ အလြဲ ႀကီးလြဲေနသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ စိတ္ ဓာတ္ေကာင္းသင့္ပါသည္။ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ယူဆခ်င္ပါသည္။ ပညာရရမည့္အစား၊ ပညာေရးေလာက မၿငိမ္မသက္ ဆူပြက္ေအာင္ တမင္ၾကံဖန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေလသလားဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤကိစၥကို သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူက ''လက္ေဆာင္''ကဗ်ာကို သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမွျဖဳတ္သည့္ကိစၥ ခိုင္ မာသည့္သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သင့္ ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ေျပာ ထားေၾကာင္းဟူ၍ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က သတင္းစာတြင္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရိွ သင္ ႐ိုးညႊန္းတမ္းအဖြဲ႕၏ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္ ယေန႔ တိုင္ေအာင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအဖြဲ႕က ဦး ေဆာင္ၿပီး သူ႔အလုပ္သူ လုပ္သြားသည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ယခု ျမန္မာစာသင္႐ိုးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ သိပင္မသိ၊ ၾကားပင္ မၾကားလိုက္ရ ဆိုျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ပါ။
ဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အာဏာရွင္တုိ႔က ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစဲြသင့္ပါ သည္။ ျမန္မာစာသင္႐ုိးအဖြဲ႕ဝင္ ဆရာ ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေအး(ေမာင္ခင္မင္- ဓႏုျဖဴ)က မဆုိင္တဲ့သူေတြက သူတုိ႔ အလုပ္မဟုတ္ဘဲဝင္ေျပာတာကုိ အတည္ ယူၿပီး ဖ်က္ပစ္တာေတာ့ မေကာင္းဘူးဟု လူမႈကြန္ရက္ ေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။
မိမိအသိ၊ မိမိမူဝါဒ၊ မိမိလမ္းစဥ္ျဖင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္၊ စနစ္တက် လုပ္ ေဆာင္ရမည့္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကုိ ဟုိလူေျပာျပင္၊ ဒီလူေျပာျပင္ စသည္ျဖင့္ အလြယ္တကူ မလုပ္သင့္ဟု ယူဆပါသည္။
အခုလည္း တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လုံး၊ ပညာေရးေလာကတစ္ခုလုံး ျမန္မာ စာေလာကတစ္ခုလုံး ပြက္ေလာညံၿပီး ကာမွ ''လက္ေဆာင္''ကဗ်ာကုိ ဒသမ တန္းတြင္ ျပ႒ာန္းလုိက္ေၾကာင္း မီဒီယာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလာျပန္ပါသည္။
-ဝိဇၨာသိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕
-ျမန္မာစာအဖြဲ႕
-ျမန္မာစာသင္႐ုိး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလုံးကုိ ျမန္မာစာေပ တုိးတက္ႀကီး ပြားေစရန္ ဝုိင္းဝန္းႀကီးၾကပ္ ႀကိဳးပမ္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားလုိက္ပါသည္။