images
UN
UN
ဟိုေခတ္က သတင္းစာမ်ားသည္ သမိုင္းကိုေျပာျပႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ သတင္းပရိသတ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူႏွင့္ သတင္းအေပၚ သတင္းသစၥာရွိႏိုင္ခဲ့ၾကသည္
တကၠသုိလ္ျမတ္သူ Wednesday, 19 June 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးမရမီက ပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်မွတ္ေပးသြား ေသာ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး၌ လက္ဝဲအုပ္ စု၊ လက္ယာအုပ္စု မည္သည့္ဘက္မွ မလုိက္ဘဲ တည့္မတ္စြာၾကားေနကာ ကုိယ့္ ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေရးမူ ကုိ ယေန႔ (၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒ) အထိ တိက်စြာလုိက္နာခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ကမၻာ တစ္ခုလုံး အၿငိမ္မေနရေအာင္ အေနာက္ လက္ယာအရင္းရွင္(နယ္ခ်ဲ႕)အုပ္စုႏွင့္ အေရွ႕ လက္ဝဲဆုိရွယ္လစ္၊ကြန္ျမဴနစ္(ဝါဒခ်ဲ႕)အုပ္ စုတုိ႔ လက္နက္မကိုင္ဘဲပါးစပ္ျဖင့္ ဝါဒခ်င္း အလဲထိုးေသာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ(ေလတိုက္ပြဲ) ဆင္ႏႊဲေနၾကသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးျပန္ရေသာ အာရွ-အာဖရိကႏိုင္ငံ ၁၂ဝက ဘက္မလိုက္ (ၾကားေနေရး)မူဝါဒ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေပသည္။
စာေရးဆရာေလာက၊ သတင္းစာဆရာ ေလာကတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအကြဲအျပဲဇာတ္ က ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ကျပေနၾကေပသည္။ လက္ဝဲကဗကပအလံျဖဴအုပ္စု၊အလံနီအုပ္စု၊ ဆိုရွယ္နီအုပ္စု၊ တ႐ုတ္လိုင္း၊ ဆိုဗီယက္ လိုင္း၊ဆိုဗီယက္လိုင္းမွာပင္ စတာလင္ဂိုဏ္း၊ ခ႐ုရွက္ပ္ဂိုဏ္းကြဲေနၾကသည္။ လက္ယာ တြင္လည္း အဂၤလိပ္လိုလားေသာအုပ္စု၊ အေမရိကန္လိုလားေသာအုပ္စုစသည္ျဖင့္ ကြဲၾကေသးသည္။ စာေပတြင္ လက္ဝဲအုပ္စု က ျပည္သူ႔စာေပ၊ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရး စသည္ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။ လက္ယာ အုပ္စုက ဒီမိုကေရစီစာေပသည္ စာေပ အတြက္ Art for Art's sake ၊ စာေပ လြတ္လပ္ခြင့္ဟု ေၾကြးေၾကာ္သည္။ စာနယ္ ဇင္းနယ္တြင္လည္း သတင္းစာလြတ္လပ္ ခြင့္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္ဝါဒီဆန္႔ က်င္ေရး စသည္တို႔ေအာ္ၾကသည္။ ဖဆ ပလအစိုးရကို လက္ဝဲကေလာင္မ်ားက တိုင္းရင္းသားဓနရွင္၊ ေျမရွင္ကိုယ္စားျပဳ အစိုးရ၊ ဖဆ-ဆိုရွယ္အစိုးရ၊ ေဖာက္ျပန္ ေရးအစိုးရဟုဆိုကာ တိုက္သည္။ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီလမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရတို႔ကို လက္ဝဲစာနယ္ဇင္းတို႔က စစ္ဝါဒီအစိုးရ၊ တစ္ပါတီအာဏာရွင္အစိုးရဟု ဆိုၾကသည္။ လက္ယာကေလာင္မ်ားကလည္း ျပည္သူကို မြဲေစသည့္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ၊ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းေသာ အစိုးရစသည္ျဖင့္ပုတ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ိုး႐ိုးသားသားသတင္း သမားမ်ားသည္ လက္ဝဲသမားေသြးေဆာင္ ရာ၊ လက္ယာသမားျဖားေယာင္းသိမ္းသြင္း ရာမွ လြတ္ေအာင္ေရွာင္ၾကသည္။ ယေန႔ကဲ့ သို႔ေဒၚလာပံုေပးေပး၊ က်ပ္ေငြပဲပံုေပးေပး မက္ေလာက္ေအာင္ရလွ်င္ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ဘာျဖစ္ သြားသြား၊ ဘာေရးေပးရမလဲေရးမယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးခ်ရမလားစိတ္ခ်။ လက္သံေျပာင္ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ႕ေနရသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္က ကာလာအေရာင္ရွိ ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပဝါဒစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ႏိုင္ငံစြဲ၊ ပါတီဂိုဏ္းဂဏစြဲရွိသူမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္နာမည္နာမျဖင့္ ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ထိုပုဂၢိဳလ္အမည္နာမ မ်ားတပ္၍ မေရးေတာ့ပါ။ ကြယ္လြန္သူ တို႔လည္း ကြယ္လြန္ကုန္ပါၿပီ။ စစ္ေအး တိုက္ပြဲဆိုသည္မွာ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ ေသာလက္ယာအရင္းရွင္(နယ္ခ်ဲ႕)ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ဆိုဗီယက္ဦးေဆာင္ေသာ လက္ဝဲဆိုရွယ္လစ္(ကြန္ျမဴနစ္-ဝါဒခ်ဲ႕)ႏိုင္ ငံမ်ား၏ အေရွ႕အုပ္စုတို႔၏တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အိႏၵိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဂ်ဝါဟလာေန႐ူးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးျပန္ရ လွ်င္ ကိုလိုနီကြၽန္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ခံရေသာ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ဒဏ္၊ ကမၻာ့စစ္ပြဲႀကီးႏွစ္ပြဲဒဏ္၊ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးမ်ားဒဏ္ေၾကာင့္ ခြၽတ္ျခံဳက်ေနခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ ရန္ အဓိကထားလုပ္ၾကမည္။ စစ္ေအး တိုက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ဘက္မွဝင္မပါဟု သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွား လြတ္ လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ သမၼတဆူကာႏို၊ သီရိလကၤာမွ မစၥစ္ဘန္ဒရာနာယေကးတို႔ ကလည္း သေဘာတူၾကသျဖင့္ အာရွ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ နယူးေဒလီ၊ ကြန္ဖရင့္ ထိုမွတစ္ဖန္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘန္ေဒါင္း ၿမိဳ႕ညီလာခံတို႔ကို ဆက္လက္က်င္းပကာ ဘက္မလိုက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒကို ႏိုင္ငံ ၁၂ဝ ကပါ လက္ခံလာခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည္ႏွင့္ တည့္မတ္၍တိက်ေသာ ၾကားေနေရးဝါဒကို ဖဆပလအစိုးရက ေၾကညာက်င့္သံုးသည္။ တပ္မေတာ္အိမ္ေစာင့္အစိုးရ(၁၉၅၈-၁၉၆ဝ) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ(၁၉၆၂-၁၉၇၄)၊ ျမန္ မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ(၁၉၇၄- ၁၉၈၈)၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ(၁၉၈၈-၂ဝ၁ဝ)၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအာဏာရသမၼတ ဦးသိန္း စိန္အစိုးရ(၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၅)တို႔က ဘက္မ လိုက္ဝါဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ ေရးမူႀကီး(၅)ရပ္တုိ႔ကို လိုက္နာက်င့္သံုး ခဲ့သည္။ ၾကားေနေရး၊ ဘက္မလိုက္စသည့္ စကားလံုးမ်ားထက္ အဓိပၸာယ္ပိုမိုျပည့္ဝ ေလးနက္ေသာ 'လြတ္လပ္၍တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ'ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ၁၉၇၁ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာတို႔က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္က ဘက္မလိုက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒ(လြတ္လပ္၍တက္ၾ<ြကေသာႏိုင္ငံ ျခားေရးမူဝါဒ)ကို တိက်တည့္မတ္စြာ

က်င့္ သံုးေသာ္လည္း ဥပေဒတြင္း၊ ဥပေဒပတို႔၌ လက္ဝဲ လက္ယာျမန္မာစာေပ၊ စာနယ္ဇင္း၊ ေတးဂီတ၊ ပန္းခ်ီပန္းပု၊ ႐ုပ္ရွင္သဘင္ စသည့္အႏုပညာေလာက၌မူ လက္ဝဲ လက္ ယာသူငယ္နာ၊ဒီမိုကေရစီ ထိပ္ကပ္နာ၊ လစ္ ဘရယ္ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးမ်ား တြယ္ကပ္သူ မ်ားရွိေနခဲ့သည္။ေတာထဲမွေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕၊ ေျမေပၚမွယင္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ သံစည္းမေစာင့္ေသာ သံတမန္ဆိုးတို႔၏ ေစညႊန္မႈျဖင့္ ဆူပြဲပူပြဲမ်ားက မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚ၏။ အစိုးရက ထိုဆူပူမႈကိုႏွိမ္လွ်င္ အစိုးရကအဆိုး၊ စစ္အာဏာရွင္၊ ဖက္ဆစ္ ဟု စြပ္စြဲ၊ လႊတ္ေပးျပန္ေတာ့ ရွစ္ေလးလံုး ကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီေခါင္းျဖတ္ပြဲအထိ ဆန္႔ ထုတ္သြားၾကေတာ့သည္။
တပ္မေတာ္အိမ္ေစာင့္အစိုးလက္ထက္ လက္ယာအေနာက္ေမွ်ာ္ စာနယ္ဇင္းမ်ားက ဘက္လိုက္ၿပီး စစ္ေအးတိုက္ပြဲတြင္ အေမ ရိကန္ကိုအားေပး၊ ဆိုဗီယက္ကို ဆန္႔က်င္ ေသာ ကိစၥႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ရွိ သံ႐ံုးမ်ားတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေျခ႐ႈပ္ ေရးအဖြဲ႔မ်ားက သံတမန္အေရျခံဳ၍ ရွိေန ၾကသည္။ သံတမန္အေရျခံဳထားသျဖင့္ ၄င္း တို႔ကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ဖမ္းဆီး၍မရေပ။ သူ တို႔သည္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းအရ သံတမန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနသည္။ အေမရိကန္သံ႐ံုး တြင္ (CIA) စီအိုင္ေအအဖြဲ႕၊ အဂၤလိပ္သံ႐ံုး (ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ႐ံုး)တြင္MI-6၊ ဆိုဗီယက္ (႐ုရွား)သံ႐ံုးတြင္ (KGB) ေကဂ်ီဘီ၊ ထိုစဥ္ က အေရွ႕ဂ်ာမနီ GDR သံ႐ံုးတြင္ စတာစီ၊ အစၥေရးသံ႐ံုးတြင္ ေမာ့ဆက္စသည္ စသည္ ျဖင့္ ျခံဳခိုလႈပ္ရွားေနၾကသည္။ အျခားသံ႐ံုး မ်ားတြင္လည္း အလားတူရွိေနၾကေပသည္။
၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ရက္ႏွင့္ ေမလ ဆန္းတြင္ ဆိုဗီယက္သံ႐ုံးမွ စစ္သံမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး မိေခးလ္အိုင္စထ႐ုိင္ဂ်င္သည္ သံ႐ုံးမွ ထြက္ေျပးေၾကာင္း ေခတ္သစၥာ သတင္းေထာက္က သတင္းယူလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္က ေခတ္သစၥာတြင္ သတင္း တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာျဖစ္သည္။ စထ႐ုိင္ဂ်င္ သည္ ဆိုဗီယက္သံ႐ုံးမွ အေမရိကန္သို႔ ဘက္ေျပာင္းခိုလံႈရန္ ထြက္ေျပးျခင္းျဖစ္ သည္။ ထိုသတင္းအစအနကို ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ သည္မွာ ဦးေလာ႐ုံ (CIA) ၏ေနးရွင္း သတင္းစာတိုက္မွ ျဖစ္သည္။ ေကဂ်ီဘီ (႐ုရွေထာက္လွမ္းေရး)က သူ႔ကို ျပန္ဖမ္း မိသြားသည္။ သူသည္ ဆိုဗီယက္သံ႐ုံးမွ လြတ္ေစရန္ အိပ္ေဆး အလြန္ေသာက္သျဖင့္ သံ႐ုံးက ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ပို႔သည္။ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သတိေမ့ေနရာမွ ေဆး႐ုံေပၚအေရာက္ သတိျပန္ရသည္။ ေကဂ်ီဘီက ထိုလူနာခန္းေရွ႕မွာ ေစာင့္၏။ ထိုေဆး႐ုံႀကီး အခန္း ၁၄ ပထမထပ္ ျပတင္း ေပါက္မွ ကာနယ္စထ႐ုိင္ဂ်င္သည္ ေျမျပင္ ေပၚ ခုန္ခ်ထြက္ေျပးသည္။ ၁၂ ေပ အျမင့္မွ ခုန္ခ်ၿပီး ျမန္မာအေစာင့္မ်ားထံ ေျပးကာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အကူအညီေတာင္း၏။ ထိုစဥ္ေဆး႐ုံေပၚမွ KGB ႏွစ္ေယာက္ ေျပး ဆင္းလာကာ စထ႐ုိင္ဂ်င္ကို ျပန္ဆြဲေခၚ သြား၏။ ေဆး႐ုံတာဝန္ရွိ ဆရာဝန္ထံခြင့္ မေတာင္းဘဲ စထ႐ုိင္ဂ်င္ကို ကားျဖင့္ တင္ ေခၚသြား၏။ အင္းယားလမ္း ျခံအမွတ္(၄၂) စထ႐ုိင္ဂ်င္၏ေနအိမ္သို႔ေခၚသြားကာ အေစာင့္ ႏွင့္ထားသည္။ ေနးရွင္း သတင္းေထာက္၊ ဂါဒီယန္သတင္းေထာက္(ထိုစဥ္က ဂါဒီယန္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မွာ ဦးစိန္ဝင္းျဖစ္သည္။)
၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ စထ႐ုိင္ဂ်င္ကို တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ပီကင္းသို႔၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေမာ္စကိုသို႔ ျပန္ပို႔ ရန္ ေလဆိပ္သို႔ေခၚသြား၏။ သူနာျပဳဆရာမ တစ္ေယာက္၊ စထ႐ုိင္ဂ်င္၏ ဇနီးႏွင့္ ေကဂ်ီ ဘီမ်ားပါဝင္ၾကသည္။ ေနးရွင္း သတင္း ေထာက္က အျခားသတင္းေထာက္မ်ားကို ေခၚကာ ေလဆိပ္သို႔ လိုက္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေလဆိပ္သို႔ ဆင္းသြားေသာသတင္းကိုပါ စီအိုင္ေအက ေနးရွင္းသို႔သတင္းေပးခဲ့သည္။ သံ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ဝန္းရံထားေသာ စထ႐ိုင္ ဂ်င္ကို ေနးရွင္းသတင္းေထာက္က အတင္း ဓာတ္ပံုဝင္႐ုိက္ရာ သံ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားက တြန္းဖယ္လိုက္သည္။ ဤတြင္ သတင္း ေထာက္က သူ႔ကိုဒဏ္ရာရေအာင္ ႐ုရွတို႔က လုပ္ပါသည္ဟု သတင္းေရးေတာ့သည္။ သို႔တိုင္ ေနးရွင္းသတင္းေထာက္က ဖယ္ ထုတ္ခံရေသာ ခပ္လွမ္းလွမ္းေနရာမွ ေအာ္ ၿပီး 'ကာနယ္စထ႐ုိင္ဂ်င္ သတင္းစာေတြ ကို ဘာေျပာခ်င္ေသးသလဲ'ဟု ေအာ္ေမး ၏။ ကာနယ္စထ႐ုိင္ဂ်င္အား ေလယာဥ္ေပၚ ဆြဲတင္သြားၾကေတာ့သည္။ ေနာက္ရက္တြင္ ေနးရွင္းသတင္းေထာက္၏ ၾသဇာျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအသင္းက ဆိုဗီယက္ သတင္းဌာနတာ့စ္ႏွင့္ တ႐ုတ္သတင္းဌာန ဆင္ဟြာတို႔က ဆိုဗီယက္သံအရာရွိမ်ားက တြန္းထိုး၍ ေနးရွင္းသတင္းေထာက္ ဦးေခါင္း၌ ဒဏ္ရာရ၍ ဆိုကာထိုႏွစ္ႏိုင္ငံမွ သတင္းမ်ားေမွာင္ခ် သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆံုး ျဖတ္ၾကသည္။
ထိုစစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလတြင္ လက္ဝဲ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ယူဂ်ီေက်ာင္းသားမ်ား က လက္ယာ၊ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံသံ႐ံုးမ်ားသို႔ သြားကာ ခဲႏွင့္ေပါက္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးပုပ္၊ ဘဲဥပုပ္တို႔ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ၾကသည္။ ဗကပ ယူဂ်ီတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဒတ္ခ်္သံ႐ံုးဝင္းထဲဝင္ၿပီး အလံတုိင္ေပၚမွ ဒတ္ခ်္အလံကိုျဖဳတ္ခ်၊ ေျခႏွင့္နင္းျဖဲၿပီး မီး ႐ိႈ႕ဆႏၵျပသည္။ အလားတူ လက္ယာႏုိင္ငံ ေရးသမားကလည္း လက္ဝဲသံ႐ံုးမ်ားေရွ႕ သြားကာ ခဲ၊ ဘဲဥပုပ္တို႔ျဖင့္ပစ္သည္။
မၾကာ ခဏ ဆႏၵျပဆူပူၾက၊ ကားမ်ားကိုပက္လက္ လွန္မီး႐ိႈ႕ၾက၊ ေစ်းဆုိင္မ်ားကို ဝင္ဖ်က္ၿပီး လုယက္ၾကလုပ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္မႈခင္းက ထူ ေျပာလာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကိုကိုးကြၽန္းတြင္ အက်ဥ္းစခန္းဖြင့္ကာ၊ ဆန္႔က်င္ဆူပူတတ္ ေသာလက္ဝဲ၊ လက္ယာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ရာဇဝင္လူဆိုးဟု ေခၚေလာက္ေသာ ေဖာက္ ထြင္းဝိဇၨာ၊ လုယက္တတ္သူ၊ သူခိုးမ်ား၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္မ်ားကို ကိုကိုးကြၽန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့သည္။ ဦးႏု၏ သန္႔ ရွင္းဖဆပလကႏိုင္၍ ဦးႏုအစိုးရလက္သို႔ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ႏိုင္ငံအာဏာျပန္လႊဲေပးခဲ့သည္။
အေရးအခင္းႀကီးမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္း မ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ သတင္းစာတိုက္မ်ား မွ သတင္းေထာက္မ်ားက သြားေရာက္ သတင္းယူၾကရာ ကင္မရာ႐ိုက္ခြဲခံရသူ၊ ထိပ္ေပါက္ေခါင္းကြဲျဖစ္သူမ်ားစြာရိွခဲ့သည္။ သတင္းအယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းသမား စစ္စစ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မ်ားလည္း ထိုအခါ မ်ားတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ မိမိတို႔၏ သတင္းေထာက္အဖြဲ႕ကို ႀကီးၾကပ္၍ ကိုယ္ တုိင္သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ၊ ေလ့လာ၊ သတင္း ယူခဲ့ၾကသည္။ သတင္းစာ၏တန္ဖိုးကိုသိ ေသာ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းတို႔သည္ သတင္းစာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေတြ႕ဆံုရွင္း လင္းေျပာၾကားသည္။ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသို႔ လည္း သတင္းသမားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပသ ေလ့ရိွသည္။ သတင္းသမားမ်ားသည္ သမုိင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲအေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားအျဖစ္ သတင္းမွန္မ်ားေရးသားေနသည္ကို သိၾက ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု သည္ အဂၤါေန႕တုိင္း၊ ဝင္ဒါမီယာဝန္ႀကီး မ်ားအိမ္ရာဝင္းအတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနအိမ္ ေဘးမွ မ႑ပ္သို႔ သတင္းစာဆရာမ်ားကို ဖိတ္ကာ အပတ္စဥ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ခဲ့သည္။ ဦးေနဝင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီး၊ အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးမွဴးတို႔က လည္း သတင္းစာဆရာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ရွင္းျပသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ (နဝတ၊ နယက)လက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕က သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲမ်ား၊ ပံုမွန္က်င္းပသည္။ ဦးေနဝင္း ကုိယ္တုိင္ ဝါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ဆရာဇဝန၊ ဆရာသိန္းေဖျမင့္၊ ဒဂုန္ဦးလွေဘ၊ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ သာဂဒုိးစသူတုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚရွင္းျပ ေဆြးေႏြး ေလ့ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ပထမဆုံးဆုိရွယ္လစ္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႐ုရွႏုိင္ငံကုိ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဗလာဒီမာအီလ္ယစ္ခ်္လီနင္သည္ ေျမရွင္၊ အရင္းရွင္၊ပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္ေရးကာလ တစ္ေလွ်ာက္ ကုိယ္တုိင္သတင္းစာထုတ္၊ ကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္ေရးသားခဲ့သည္။ ဆိုဗီ ယက္သတင္းစာဆရာမ်ားသမဂၢ၏ အသင္း ဝင္အမွတ္(၁)မွာ လီနင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဦးေနဝင္းသည္္လည္း ညီလာခံမ်ား၊ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝးႀကီးမ်ား အခမ္း အနားႀကီးမ်ားတြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားကုိ ေရွ႕ဆုံးတန္း၌ ေနရာေပးခဲ့သည္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ သတင္းကုိ အမွန္ အတုိင္း ေဆာလ်င္စြာ ျပည့္စုံတိက်စြာေရး သားရေသာ တကယ့္သတင္းစာေခတ္ကုိ မီခဲ့သည္။ သတင္းမွန္ကုိအေျချပဳၿပီး အယ္ ဒီတာ့အာေဘာ္၊ ေခါင္းႀကီးပုိင္း၊ သတင္း ႏွင့္မွတ္ခ်က္၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားေရး ခဲ့ရဖန္မ်ား၍ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တြင္ သတင္းသိ မ်ားစုျပံဳရရွိလာခဲ့သည္။ ဒုတိယအယ္ဒီတာ ခ်ဳပ္၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္း ေဆာင္လာရေသာအခါ ေၾကာ္ျငာ၊ ျဖန္႔ခ်ိ ေရး၊ ေငြစာရင္း၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈစသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္(စီမံ)ေရးတာဝန္၊ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသမွ်စာလုံးတုိင္း၏ (တစ္လုံးမက်န္) တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံၾကရသည္။ ထုိေၾကာင့္ နံနက္လင္းသည္ႏွင့္သတင္းစာတုိက္ေရာက္၊ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္မွ အိမ္ျပန္၊ သတင္းတစ္ ခုခုထူးလာလွ်င္ သတင္းစာ႐ုိက္စက္ပ်က္ သြားလွ်င္ကအစ ညႀကီးမင္းႀကီးသတင္း စာတုိက္သုိ႔ေျပးခဲ့ရသည္။ ၂၄နာရီတစ္ ရက္တြင္ အိမ္မွာေနခ်ိန္(အိပ္ခ်ိန္) ေျခာက္ နာရီ၊ ခုနစ္နာရီခန္႔သာရွိသည္။ သတင္းစာ ပိတ္ေသာေန႔တြင္လည္း တုိက္လုံျခံဳေရး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမ်ားလက္ခံေရး အတြက္ သတင္းစာတုိက္တြင္ရွိေနရသည္။ ေနဝင္ဆည္းဆာ၏အလွ၊ ညဘက္လသာ ေသာေကာင္းကင္၏အလွ၊ မုိးေသာက္ဆည္း ဆာေနထြက္ခ်ိန္အလွတုိ႔ကုိ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး မျမင္ ဖူးႏုိင္ခဲ့ရေပ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သတင္း႐ူး၊ သတင္းစာ႐ူးဟု အပုပ္ခ်လွ်င္ပင္ နာရ ေကာင္းမွန္းမသိေတာ့ေပ။ သတင္းစာတုိက္ မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း တြင္ ၁၉၉၇ မွ ၂ဝ၁၁ ကုန္သည္အထိ (အသက္ ၈၂ ႏွစ္အထိ) အၾကံေပးလုပ္ခဲ့ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သတင္းစာေလာကသည္ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္မွာပင္ လက္ဝဲ လက္ယာဝါဒကြဲ၊လက္ဝဲခ်င္းမတူ၊ လက္ ယာခ်င္းလည္းရန္မူေသာ ဝါဒကြဲ၊ လူကြဲ၊ မူကြဲအရိပ္မည္းႀကီးက မိုးေနခဲ့ေပသည္။ သတင္းစာဆရာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံမ်ား၊ သံ႐ံုး မ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ ပါတီမ်ားက စည္း႐ံုးၾက သည္။ သိမ္းသြင္းအသံုးခ်ၾကသည္။ ျဖား ေယာင္းၾကသည္။ မက္လံုးမ်ဳိးစံုေပးတတ္ သည္။ ေရွာင္ႏိုင္သူတို႔လည္း ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ ခိုင္၊ သတင္းလုပ္ငန္းကို တည့္မတ္စြာ လုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။မေရွာင္ႏိုင္သူတို႔လည္း သတင္းစ်ာန္ေလွ်ာၾကသည္။ သတင္း ပါရာဇိကံ က်ၾကသည္။
ရန္ကုန္ရွိသံ႐ံုးမ်ား(လက္ဝဲ၊လက္