images
UN
UN
ကေလးငယ္မ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပညာသင္ယူႏိုင္ေစလို
ေလထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ဗိုင္း ရပ္(စ္)ပိုးမႊားမ်ားသ Friday, 21 June 2019

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ကတည္းက ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ လွစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီေက်ာင္း ပိတ္ရက္တြင္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေန ေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသည္ ဆရာ၊ မိဘ၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားျဖင့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားအသက္ဝင္ လ်က္ရွိၾကသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ လြင့္ပ်ံလာေသာ စာဖတ္သံမ်ားသည္ ၾကားရသူမ်ားကို စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ့ေစပါ သည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားစာသင္ ခန္းအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ မဂၤလာတစ္ပါးပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းသည္လည္း ေထာင္ တံခါးမ်ားပိတ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ကေလး ငယ္အားလံုး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပညာ သင္ယူႏိုင္ေရးသည္ မ်ားစြာပင္ အေရး ပါလ်က္ရွိသည္။
ေက်ာင္းဖြင့္သည့္ေန႔တြင္ အလယ္ တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တံျမက္စည္း လွည္း၊ အမႈိက္က်ံဳး၊ ေရျဖည့္ စသည့္ တာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေကာင္းလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မူလ တန္းအရြယ္ကေလးမ်ားသည္ ကြၽမ္းကြၽမ္း က်င္က်င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။
တခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္အဝင္၊ အထြက္လမ္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေလာက္ေအာင္ပင္ ေပါက္ၿပဲၿပီး ခ်ဳိင့္ခြက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေန တတ္သည္။ ယခုလို မိုးရာသီတြင္ ဗြက္ မ်ားႏွင့္ဖံုးလႊမ္းေနတတ္ပါသည္။ ထိုအရာ မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား သင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းအား ကစားကြင္းမ်ားတြင္လည္း ျမက္ပင္မ်ား၊ ခ်ံဳပုတ္မ်ားႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းေနတတ္သျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာေနရာပင္ ေပ်ာက္ေနတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးတည္းျဖင့္ မေျဖရွင္း ႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ားအပိုင္းကလည္း တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ကူညီ ေျဖရွင္းေပးသင့္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ေငြအား၊ လူအား လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာ လက္ေတြ႕က်က်သံုးစြဲသြားဖို႔ လိုပါ သည္။
ေက်ာင္းတြင္း ေက်ာင္းျပင္သန္႔ရွင္းေရး
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ လူငယ္မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာပညာ သင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးေကာ္မတီ၊ ဆရာ၊ မိဘေပါင္းစပ္ ကာေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရး လုပ္အားဒါန ျပဳသင့္ပါသည္။ အလုပ္မအားလပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အလွဴေငြထည့္ဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ရန္ပံုေငြရွိမည္ဆိုလွ်င္ သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္သမားမ်ားငွားရမ္း၍လည္း လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ခ်ံဳႏြယ္မ်ားဖံုးလႊမ္း လ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအတြင္း၊ အျပင္ သန္႔ ရွင္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အျခား ေသာ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း အကူ အညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား အပိုင္းကလည္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ေက်ာင္းမတက္မီကတည္းက စာ သင္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းအတြင္း၊ အျပင္ သန္႔ရွင္းေရးကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္ထား မည္ဆိုလွ်င္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ က်န္း မာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပညာသင္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေပသည္။
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီး ဆံုးေနရာသည္ ေက်ာင္းအိမ္သာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အိမ္သာမ်ားသည္ ယင္တေလာင္း ေလာင္းျဖင့္ အနံ႔အသက္ထြက္ေနတတ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရဖူလံုမႈရွိေနရန္လို အပ္ပါသည္။ တတ္ႏိုင္ပါက အိမ္သာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထံုးျဖဴးထားသင့္ေပ သည္။ ေရအိမ္မ်ားတြင္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရအိမ္သံုးစကၠဴမ်ား၊ လက္သုတ္တဘက္ မ်ားကိုလည္း ထားေပးသင့္ပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ မူလတန္း


အရြယ္ကေလးငယ္မ်ားအား ေရအိမ္သြား လာရာတြင္လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေျပာျပေပးသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ မိမိ၏ ကေလးငယ္မ်ားကို စနစ္တက်မွာထား သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မွ ႀကိဳတင္ ကာ ကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းအတြက္ က်န္းမာေရးအသိ၊ က်န္းမာေရး သတိ သည္ ပိုသည္ဟူ၍ မရွိေခ်။
တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး
ကေလးငယ္မ်ားက်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေန ရန္အတြက္အေျခခံက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္ သည္တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးပင္ျဖစ္ သည္။ မိဘမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား ကို တစ္ကိုယ္ေရးသန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အထကို ငယ္စဥ္ ကတည္းက သင္ျပေလ့က်င့္ေပးထား သင့္သည္။ လက္သည္း၊ ေျခသည္းမ်ား ကို ပုံမွန္ျဖတ္ျခင္း၊ အစာမစားသံုးမီႏွင့္ ေရအိမ္မွအထြက္တြင္ လက္ကိုဆပ္ျပာ ျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္း၊ ေန႔စဥ္ ေရမွန္မွန္ ခ်ိဳးျခင္း၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းဝတ္ စံုမ်ားကို သန္႔ရွင္သပ္ရပ္စြာ ဝတ္ဆင္ေစ ျခင္းစသည့္ အေျခခံက်ေသာ အေလ့ အထေကာင္းမ်ားကို သင္ျပထားသင့္ေပး သည္။ ထိုသို႔ကိုယ္စီ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ ရွင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ထားမွသာလွ်င္ ျပင္ပမွကူးစက္ေရာဂါမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ အျပင္မိဘမ်ားကလည္း ကေလးငယ္မ်ား ၏ ေက်ာင္းဝတ္စံုကို ပံုမွန္ ေလွ်ာ္ဖြတ္မီး ပူတိုက္ေပးသင့္ေပသည္။ ေက်ာင္းဝတ္စံု မ်ားစြာမရွိသည့္တိုင္ေအာင္ရွိသည့္ ဝတ္စံု ကို ပံုမွန္ေလွ်ာ္ဖြတ္ၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ လွမ္းကာ မီးပူတိုက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါ သည္။
ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္း
ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး အတြက္ဂရုျပဳသင့္ေသာ ေနာက္တစ္ ေနရာသည္ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းပင္ ျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အား လံုးနီးပါးသည္ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်း တန္းသို႔ ေရာက္ၾကသည္။ ထိုေစ်းတန္း မွ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ မုန္႔မွန္သမွ်ကို ဝယ္စားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဓာတု ဆိုးေဆးမ်ားႏွင့္ ေဆးသၾကားမ်ားပါဝင္ ေသာ မုန္႔မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္အံုေန ေသာ လက္လုပ္အခ်ဥ္မ်ား၊ အသုပ္မ်ား သည္ ကေလးမ်ားကို ဝမ္းပ်က္ေစပါ သည္။ ယခုလို မိုးဦးက်ကာလတြင္ ရင္အံုေနေသာ သရက္သီးမွည့္မ်ားႏွင့္ အခ်ဥ္ေပါင္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ မုန္႔၊ လတ္ဆတ္ေသာအသီးႏွင့္ ယင္ မနားေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက စစ္ေဆးၾကတ္မတ္သင့္ေပသည္။
ေရာဂါလြယ္ကူစြာကူးစက္
ဇြန္လတြင္ မၾကာခဏ မိုးရြာသြန္း တတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဇူလိုင္ လတြင္ ေန႔စဥ္နီးပါး အဆက္မျပတ္ မိုးရြာသြန္းေလ့ရွိသည္။ မိုးရြာလိုက္၊ ေနပူလိုက္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ရာသီဥတုသည္ ပူလိုက္ေအးလိုက္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ညဘက္ အိပ္ယာဝင္ခ်ိန္တြင္အိုက္စပ္ စပ္ရွိေသာ္လည္းနံနက္မိုးလင္းပိုင္းတြင္ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ေနမည္။ ေစာင္မျခံဳမိလွ်င္ အေအးပတ္ၿပီး ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးျဖစ္ မည္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔အပူ၊အေအး ႐ုတ္ ျခည္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ကေလးငယ္ မ်ား ဖ်ားနာမႈထူေျပာလာတတ္ပါသည္။
ေလထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ဗိုင္း ရပ္(စ္)ပိုးမႊားမ်ားသည္ ကိုယ္ခံအားနည္း ေသာကေလးငယ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ကူးစက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းစာသင္ ခန္းမ်ားတြင္လည္း ဖ်ားနာေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို အျခားကေလးမ်ား ႏွင့္ ခြဲထားသင့္ပါသည္။ မိဘမ်ားအေန ျဖင့္ ဖ်ားေနသည့္ မိမိ၏ သား၊ သမီးအား ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေက်ာင္းမလႊတ္ဘဲ အိမ္၌ သာ အနားေပးထားသင့္ေပသည္။ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ စာ သင္ခန္းထဲတြင္ ဖ်ားေနသူမ်ားႏွင့္အတူ စာသင္ေနရေသာေၾကာင့္ အဖ်ားကူးစက္ ခံရေလ့ရွိၾကသည္။
အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးကို ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္အဖြဲ႕၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မိဘမ်ား ကပါ တတ္အားသေရြ႕ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိ၏ ေက်ာင္းသန္႔ရွင္း သာယာလွပေရးအတြက္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိေနရန္လိုအပ္မည္ထင္ပါသည္။ ေက်ာင္း သန္႔ရွင္းေရးကို သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္ သမားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ား၏ အင္အား ျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ားထံ အကူအညီ ေတာင္းသင့္ပါသည္။သန္႔ရွင္း ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပညာသင္ယူရ ေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာကို မပ်က္မကြက္ ပံုမွန္ သင္ယူေလ့လာ က်က္မွတ္ႏိုင္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပညာရည္ထူးခြၽန္ လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းက်န္းမာေရးစစ္ေဆး
ထို႔အျပင္ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စစ္ ေဆးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ပံုမွန္သြား ေရာက္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ကေလး ငယ္မ်ား၏ကိုယ္အေလးအခ်ိန္ႏွင့္အရပ္ တိုးတက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳစုထားသင့္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္အဆုတ္ေရာဂါအ ပါအဝင္ကေလးမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်စစ္ေဆး ၿပီး ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးသင့္ သည္။ ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ရာတြင္ အလင္းေရာင္ ရရွိမႈရွိ၊ မရွိ၊ ေလဝင္ ေလထြက္ေကာင္း၊ မေကာင္း၊ စာသင္ ခန္းမ်ား၊ အိမ္သာမ်ား၊ မုန္႔ေစ်းတန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းအတြင္း၊ အျပင္တို႔တြင္ သန္႔ရွင္း ေရးလုပ္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ျခင္၊ ယင္ မ်ားခိုေအာင္းႏိုင္သည့္ ခ်ံဳပုတ္မ်ားႏွင့္ အမႈိက္ပံုမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ က်ံဳးထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးသင့္ပါ သည္။
ကေလးငယ္မ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္စြာ
ပညာသင္ယူႏိုင္ေစလို
စင္စစ္အားျဖင့္ေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ားသည္ အနာဂတ္တိုင္းျပည္၏ ရတနာ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုရတနာမ်ား က်န္း မာေပ်ာ္ရြင္စြာ ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိရန္ သည္ ဆရာ၊ မိဘမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလး မ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ပညာ သင္ယူေနရသျဖင့္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္း ေရးသည္ မ်ားစြာအေရးပါလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္း သားမိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ား၏ တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔မွ သာလွ်င္ကေလးငယ္မ်ားသည္ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းတြင္ ပညာသင္ယူႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ႏွင့္စာသင္ခန္းအခ်ိဳးညီမွ်ေရး၊ စာသင္ ခန္းမ်ားသန္႔ရွင္းသပ္ယပ္ၿပီး ေရအိမ္မ်ား သန္႔ရွင္းေရး၊ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းမ်ား သန္႔ရွင္းေစေရးႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈရွိေရးတို႔သည္ ကေလးငယ္ မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာ အခရာက်လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး လက္ညိႇဳးထိုး ေဝဖန္ အျပစ္တင္မေနဘဲ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူလူငယ္မ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္စြာ ပညာသင္ယူႏိုင္ခြင့္ ရရွိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ ပင္ ဆိုေစကာမူ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ တာဝန္မ်ားကို ပခံုးေျပာင္း တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ၾကမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ၊ လူငယ္မ်ားအားလံုး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပညာသင္ယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိၾက ပါေစ။