images
UN
UN
အိပ္စက္မႈအေလ႕အထသည္ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ားႏွင္႕ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႀကိဳျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိ
KK(IR) Sunday, 23 June 2019
အိပ္စက္မႈနည္းပါးလြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အိပ္စက္မႈမ်ားျပားလြန္း ျခင္းတို႔သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါခံစား ေနရသူမ်ားတြင္သာမက ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသူမ်ားတြင္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္အဆင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ျပႆနာရပ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္ဟု သုေတ သနသစ္တစ္ရပ္က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ ပံုမွန္မဟုတ္ သည့္အိပ္စက္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အိပ္စက္ မႈအရည္အေသြးအားနည္းလြန္းျခင္း တို႔သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါခံစားေနရ သည့္သူမ်ားတြင္ ေသြးတြင္းသၾကား ဓာတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အလြန္အားနည္း ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟု သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယခုသုေတသန တြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႀကိဳခံစားေန ရသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္းတို႔ သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါခံစားေနရျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ ေသြး တြင္းသၾကားအဆင့္သည္ ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား၏ အဆင့္ နီးပါးရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။ က်န္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအဆင့္ ၂ ခံစား ေနရသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆး ကုသမႈ ခံယူရျခင္းမရွိဟု သိရ သည္။ အေမရိကန္ေရာဂါကာ ကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဌာန၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ''အႀကိဳ ေရာဂါအဆင့္အေျခအေနက သင့္ ကို လွည့္စားခြင့္မျပဳပါနဲ႔၊ ဆီးခ်ိဳ အႀကိဳေရာဂါမ်ားသည္ ျပင္းထန္ သည့္က်န္းမာေရးအေျခအေနျဖစ္ ပါတယ္''ဟု သတိေပးထုတ္ျပန္ ထားသည္။ ဆီးခ်ဳိအႀကိဳ ေရာဂါ မ်ားက ဆီးခ်ိဳေရာဂါအဆင့္၂၊ ႏွလံုး ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ယခုသုေတသနတြင္ ေသြးစစ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး အိပ္စက္ျခင္း ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာမ်ား ကိုေျဖဆို ျဖည့္သြင္းသူအသက္ ၂ဝ မွ ၆၅ႏွစ္အတြင္း အဝလြန္သူ ၉၆၂ ဦးပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ ေမးခြန္းလႊာမ်ားတြင္ ေျဖဆိုထား မႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာတြင္ ညစဥ္ ၇ နာရီ သို႔မဟုတ္ ၈ နာရီ အိပ္စက္ခ်ိန္ရွိသူမ်ားထက္ ညစဥ္ အိပ္စက္ခ်ိန္ ငါးနာရီေအာက္ေလ်ာ့ နည္းသူ သို႔မဟုတ္ ၈ နာရီထက္ ပိုမိုအိပ္စက္သူတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ေသြးထဲတြင္ ေဟမိုဂလိုဘင္ A1C အဆင့္မ်ား သိသိသာသာ ပိုမိုျမင့္ တက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။ အိပ္ေဆးဆိုင္ရာ အေမ ရိကန္အကယ္ဒမီဌာနက အရြယ္ ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ည လွ်င္ အနည္းဆံုး ခုနစ္နာရီအိပ္ စက္သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳထား ေၾကာင္း သိရသည္။
Source: Channel News Asia