images
UN
UN
လံုျခံဳေရး တည္ျငိမ္ေရးႏွင္႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား အေႏွာင္႕အယွက္ေပးေနသည္႕ Free Burma Ranger အဖြဲ႔ကို လံုးဝလက္ခံႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိသည္႕အဖြဲ႔ဟု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႔ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီ ေျပာၾကား
ကုိကုိလြင္ Sunday, 23 June 2019

Free Burma Ranger အဖဲြ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးကိစၥရပ္မ်ား၌ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအဖြဲ႕မွာ လံုးဝလက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေနျပည္ေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္၌ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းခဲ့ရာတြင္Free Burma Ranger အဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သမိုင္း ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္လုပ္ ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္း လင္းခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထည့္ သြင္းေျပာဆိုရွင္းလင္းသည္။
''ဒီအဖြဲ႕ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ ေတြမွာရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေပၚမွာ စိမ့္ဝင္ျပီး ေတာ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အင္တာနက္ေပၚမွာလည္းေဖာ္ျပ ထားတာေတြရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဖာ္ထုတ္သိရွိခဲ့တဲ့ တျခားေသာအခ်က္ ေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဒီအဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ လက္ခံႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိတဲ့အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ျငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးနဲ႔လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြခ်ဳပ္ ျငိမ္းေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္အဟန႔္ အတားျဖစ္ေစတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို အေႏွာင့္ အယွက္ေပးေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
အေမရိကန္၏ စီမံခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အားလံုး၌ ၄င္းတို႔ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖန္႔ခြဲ၍ အေရးၾကံဳလာပါက အာ ဖဂန္နစၥတန္က်ဴးေက်ာ္စစ္ကဲ့သို Power War ဆင္ႏႊဲရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ျပင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လိုက္ပါ၍ တပ္မေတာ္၏ သတင္းရယူျခင္း မမွန္ သတင္းျဖန္႔ျခင္း၊ ေဆးကုေပးျခင္း၊ ေငြ ေၾကး၊ရိကၡာအဝတ္အထည္၊လက္နက္ခဲ ယမ္းေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးအား အေၾကာင္းျပ၍ ၄င္းတို႔၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားအားဝါဒျဖန္႔ကာ တိုင္းရင္း သားမ်ားအား လႊမ္းမိုးထားရန္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ား ပါဝင္လာျခင္းမရွိေစရန္ နည္း လမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္၍ ႏိုင္ငံအတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိေစရန္Free Burma Ranger အဖြဲ႕မွ လုပ္ေဆာင္ေန သည္ဟု ေျပာဆိုရွင္းလင္းသည္။
Free Burma Ranger အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တရားမဝင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ဝင္ေရာက္၍ ျပည္တြင္းရွိ EAO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ၄င္းတို႔ ဖြဲ႕စည္းရာ၌ အေမရိကန္အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆာင္ ပုဒ္အတိုင္း လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊
ဖိႏွိပ္ခံျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရးဟူ၍ ေရးဆြဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလ မ်ား၌ ပဋိပကၡနယ္ေျမရွိ ျပည္သူတို႔အတြက္ အကူအညီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေမတၱာတရား မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးေဝသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပံုေဖာ္ဝင္ေရာက္၍ EAO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ရခိုင္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ လားဟူ၊ မြန္၊ နာဂ၊ ပအို႔ဝ္၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ တအာင္း စသည့္ ဘာသာေပါင္းစံု က်ား မအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းကာ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္၊ ေဆး၊ ဓာတ္ပံု၊ ကင္မရာ၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး သူဟူ၍ ငါးဦးျဖင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်၍ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျပီး ယင္းအေပၚ၌ မဟာဗ်ဴဟာ လႈပ္ရွားမႈပံုစံျဖင့္ စီမံကြပ္ကဲဌာနမ်ားအျဖစ္ ဘ႑ာေရးဌာန၊ သတင္းဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေထာက္ပံ့မႈဌာန၊ ေဆးဝါးဌာန၊ လူသား အရင္းအျမစ္ဌာန၊ စစ္ဆင္ေရး၊ ျပန္ၾကား ေရး၊ေလ့က်င့္ေရး စသည့္ဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းမႈအရ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ ကုန္ပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဖြဲ႕ ၉၃ ဖြဲ႕ ျဖန္႕ခြဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ကရင္ ၃၈ ဖြဲ႕၊ ရခိုင္ရွစ္ဖြဲ႕၊ ကခ်င္ရွစ္ဖြဲ႕၊ တအာင္း ရွစ္ဖဲြ႕၊ ကရင္နီ ခုနစ္ဖြဲ႕၊ ရွမ္းခုနစ္ဖြဲ႕၊ နာဂေလးဖြဲ႕၊ မြန္သုံးဖဲြ႕၊ ခ်င္းႏွစ္ဖဲြ႕၊ လားဟူႏွစ္ဖြဲ႕၊ ပအိုဝ့္ႏွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္Free Burma Ranger အဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၌ ျမန္မာအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕အျပင္ ကာဂ်စၥတန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕အား အျမဲတမ္း ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ တစ္ ႏွစ္၌ ၂၄ ၾကိမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရ သည္ဟုသိရေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ရွင္းလင္းသည္။
ယင္းအဖြဲ႕မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ လဟယ္၊ နန္းယြန္း ေဒသ မ်ားသို႔သြားေရာက္၍ မွန္ကန္မႈမရွိသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိျပီး အစား အေသာက္မ်ား ေပးကမ္းကာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားရွိေၾကာင္း မမွန္သတင္း ထုတ္ျပန္ ျခင္း၊ ထို႔ျပင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၌လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္၍ တပ္မေတာ္မွ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ေဒသခံ မ်ားအား အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊ ေငြႏွင့္ ရိကၡာေတာင္းဆိုျခင္း စသည့္ မမွန္မကန္ ေရးသား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အျပင္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရႊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္း မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မမွန္သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ၾသဂုတ္ ၌FBR Rohingya Team ဖြဲ႕စည္း၍ ရခိုင္ေဒသသို႔ေစလႊတ္ျပီး ဘဂၤါလီရြာ မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသည္ဆိုသည့္ လုပ္ၾကံ ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမွတ္ တမ္းျဖင့္ အစီရင္ခံစာေရးသားျဖန႔္ခ်ိခဲ့ သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ဆက္ လက္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳ ေရး၊ တည္ျငိမ္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည့္Free Burma Ranger အဖြဲ႕အား တပ္ မေတာ္အေနျဖင့္ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက သတင္းမီဒီယာ မ်ားသို႔ ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။