images
UN
UN
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျမစ္ႀကီးမ်ား ညစ္ညမ္းမႈျမင့္တက္လာ
Monday, 01 July 2019
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေရအတြက္မ်ားျပားေသာ အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းမႈအေျခအေနဆိုးရြား မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အယ္လ္ဂ်ာဇီးယားသတင္းဌာနက ေဖာ္ ျပသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား မွ ထြက္ရွိေသာထုတ္ကုန္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑အတြက္ အဓိကက်ေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဖန္တီးေပးထားေသာ ေၾကာင့္ အေရးပါေသာအေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဆိုးေဆးမ်ားႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေသာေရမ်ားကို ျမစ္မ်ားအတြင္းသို႔ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္မ်ားတြင္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျမစ္သံုးစင္းတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေသာေရဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္အတြင္းရွိ ေရေနသတၱဝါမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေရအား မီွခိုေနေသာသက္ရွိမ်ား ေသဆံုးႏိုင္သည့္ေရထုညစ္ညမ္းမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားသည္။ NG(Ref; Aljazeera)