images
UN
UN
တံလွ်ပ္ကို ေရထင္ ေရႊသမင္ အလိုက္မွားေနေသာ ပညာေရး
ေအာင္ၾကည္ၫြန့္(တကၠသိုလ္) Thursday, 04 July 2019
''တံလွ်ပ္ကိုေရထင္၊ေရႊသမင္အလိုက္ မွား''ဆိုေသာစကားရပ္ကို လူတိုင္းလိုလို ၾကားဖူးမည္ထင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕လည္း တံလွ်ပ္ကို ျမင္ဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။ သူ၏ဆိုလိုရင္း အဓိပၸာယ္မွာ မရွိသည္ကို အရွိထင္၊ မသိသည္ကိုအသိထင္၍ အထင္ မွား၊ အျမင္မွား အယူအဆမွားကို ယံု ၾကည္သက္ဝင္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆိုလွ်င္ အနီးစပ္ဆံုးမွန္ကန္မည္ ထင္ပါသည္။
တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အေရးတြင္ ''ပညာေရး''၊ ''က်န္းမာေရး''၊ ''စီး ပြားေရး''၊ ''လူမႈေရး'' စသည္ျဖင့္ ''အေရး''မ်ားရွိပါသည္။ ထိုအေရးမ်ား ထဲတြင္ အခ်ဳိ႕ကလည္း ပညာေရးက အေရးႀကီးသည္။ ပညာေရးက ပထမဟု ဆိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က က်န္းမာေရးက အဓိကဟု ဆိုၾကပါသည္။ မိမိ သန္ရာ သန္ရာ၊ မိမိအယူအဆ၊ မိမိ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူသည္ ပညာေရးဌာန အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ပညာေရးကုိ စိတ္ဝင္ စားပါသည္။ ပညာေရးသည္ ပထမဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ ''ပညာျမင့္မွ လူမ်ဳိးတင့္မည္''ဟူေသာ စကားအျမဲ လိုလို ၾကားေယာင္ေနမိပါသည္။
တိုင္းျပည္၏ ပညာေရးေကာင္းမွ တိုင္းျပည္တိုးတက္မည္။ ပညာေရးနိမ့္က် လွ်င္ တုိင္းျပည္နိမ့္က်မည္ဟုဆိုပါသည္။
ထိုသို႔ေတြးရင္း ေရကုိပင္ အျခား ႏိုင္ငံက ဝယ္ေသာက္ရေသာ ကြၽန္းႏိုင္ငံ ငယ္ေလး စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ အလယ္တြင္ ဝင့္ထည္ေနပါသည္။ ပညာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူကို တည္ ေထာင္ခဲ့ေသာ ''လီကြမ္ယု''သည္ ပညာေရးသည္ ပထမ၊ ပညာေရးသည္ ဒုတိယ၊ပညာေရးသည္ တတိယဟူေသာ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံျဖင့္ စင္ကာပူကို ကမၻာ့ ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္ျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ သည့္ သာဓက ရွိခဲ့ပါသည္။
စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္းမိဘတိုင္း က ပညာေရးကုိ စိတ္ဝင္စားပါသည္။ တရားသည္ မတရားသည္မသိ၊ မိမိသား သမီးေကာင္းစားေရးကို ဦးတည္ၾကပါ သည္။ပညာေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားဆိုလွ်င္ သိန္းေပါင္း ရာ ေထာင္ခ်ီအကုန္ခံ၍ အဂၤလန္၊အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္း မ်ားသုိ႔သားသမီးမ်ားကုိအပ္ႏွံၾကပါသည္။
ႏုိင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားသုိ႔ မထား ႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းသူေဌးကုန္သည္ပြဲစား မ်ားက ျပည္တြင္းတြင္ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ ေသာ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္း(International School) မ်ားတြင္ထားၾကသည္။
ယခုေခတ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ေခတ္စားလာသျဖင့္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေန႔တက္၊ ေဘာ္ဒါ စသည္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သိန္းေလးငါးေျခာက္ဆယ္ အကုန္က်ခံကာထားၾကပါသည္။


အခုကဲ့သုိ႔ မိဘမ်ားက ေငြေၾကး ေျမာက္ျမားစြာ အကုန္က်ခံ၍ ႏုိင္ငံျခား ေက်ာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားထားၾက ျခင္းမွာ ကေလးမ်ား၊ ဆရာဝန္ျဖစ္ေရး၊ (ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရေရး) ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ေရးကိုသာ ရည္မွန္းၾကသည္။
စာေရးသူ အလုပ္ထဲရိွစဥ္က တာဝန္ အရ(one to ten) ကေလးမ်ားကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ကဂုဏ္ျပဳပြဲလုပ္ရာတြင္ ကေလး အားလံုးလိုလို၊ ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ ႀကီး၊ ႏွလံုးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး၊ မ်က္စိ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးလုပ္မည္ဟု အင္ တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖၾကားသည္ကို သတိျပဳမိ ပါသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ား၊ ဆရာဝန္ခ်ည္းျဖစ္ခ်င္ေနေသာ ပညာေရး ေလာကႀကီး တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္။
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေက်ာ္ အဆိုေတာ္ႀကီးကိုအံ့ႀကီး သီဆိုသည့္ 'လူ ခြၽန္လူေကာင္း'သီခ်င္းကို ျပန္ဖြင့္ျပခ်င္ပါ သည္။ ကေလးေတြအေနျဖင့္ ကမၻာ့ေရ ေၾကာင္း သေဘၤာေမာင္းေစခ်င္ပါသည္။ သိပၸံပညာရွင္၊ ဒံုးပ်ံပညာရွင္၊ ပိုးမႊားေဗဒ ပညာရွင္၊စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္၊ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒပညာရွင္၊ အဏုျမဴပညာရွင္၊ ဂီတစာဆို၊ တူရိယာတီးမႈတ္ပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္၊ ႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္၊ဒႆနိကေဗဒပညာရွင္၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္၊ တရားသူႀကီး၊ ႏိုင္ငံေရး သမားစသည္ျဖင့္ ပညာရွင္ေနရာအသီး သီးတြင္ ေနရာယူေစခ်င္ပါသည္။
စာေမးပြဲေျဖဆိုသူတို႔ ေျခာက္ဘာ သာဂုဏ္ထူးရ၍ အားလံုးဆရာဝန္ခ်ည္း ျဖစ္လွ်င္ မခက္ပါေလာ။ ဝင္ေပါက္တစ္ ေပါက္တည္းျပံဳတိုးသလိုျဖစ္ေနပါမည္။ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရေအာင္၊ ဆရာဝန္ျဖစ္ ေအာင္ ႀကိဳးစားရသည္မွာ မိဘေရာ ေက်ာင္းသားပါပင္ပန္းလွပါသည္။
ထိုသို႔ ဂုဏ္ထူးမ်ားမ်ားရရွိေရး၊ သူ မ်ားထက္သာေရး၊ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီ ယာျဖစ္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားမွာ သား သမီးမ်ားကို နာမည္ေက်ာ္ေက်ာင္းမ်ားမွာ အပ္ႏွံထားရွိရေတာ့သည္။ နာမည္ေက်ာ္ က်ဴရွင္ဆရာမ်ား ငွားရမ္းသင္ၾကားရ ေတာ့သည္။ ပါေမာကၡမ်ားသင္ေသာ ဝိုင္းဆိုလွ်င္ က်ဴရွင္လခမွာ သိန္းခ်ီေနပါ သည္။ က်ဴရွင္ဝိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အတန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေစ်းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါသည္။ တစ္ ေယာက္ခ်င္းသင္ေသာဝိုင္းလည္း ရွိပါ သည္။ က်ဴရွင္ဖိုး၊ ဂိုက္ဆရာဖိုး စသည္ ျဖင့္ မိဘမ်ားမွာ ေငြေၾကးအလြန္ အကုန္ အက်မ်ားလွပါသည္။
ယခုအခ်ိန္အခါသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ တန္း(၁ဝ တန္း)စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီးစကာလျဖစ္သျဖင့္ ဘာသာစုံ ဂုဏ္ထူးထြက္သူမိဘမ်ား၊သားသမီးမ်ား၊ မ်က္ႏွာပြင့္ၾကေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ မည္သူ႔ သားသမီး၊ ဘယ္ေက်ာင္းက၊ မည္သူ မည္ဝါသည္ ဘာသာစုံဂုဏ္ထူး (ေျခာက္ ဘာသာဂုဏ္ထူး)ထြက္သည့္အတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာမ်ားကို သတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာျပည့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေနသည္ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေတြ႕ရ ပါသည္။
စာေရးသူတို႔ငယ္ငယ္က ၾကည့္႐ႈခဲ့ရ ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအမည္ 'ဝမ္းနည္း ရမွာလား၊ ဝမ္းသာရမွာလား'ကို ေျပး၍ သတိရမိသည္။
- ဘယ္ေက်ာင္းက ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆုံး ပထမ၊
- ဘယ္ေက်ာင္းက ဘာသာစုံဂုဏ္ထူး အမ်ားဆုံး၊
- ဘယ္ေက်ာင္းက ဂုဏ္ထူးအထြက္ အမ်ားဆံုး
စသည္ျဖင့္ ဆုေပးပြဲမ်ား က်င္းပၾကေပ ဦးေတာ့မည္။
ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က
အမွန္စင္စစ္အဆိုပါ ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆံုး ဂုဏ္ထူးအမွတ္အမ်ားဆံုး၊ ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးအမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အဆိုပါ ဆုရရွိသူ ကေလးမ်ားကို သင္႐ုိးကုန္ေအာင္ လံုးေစ့ ပတ္ေစ့ သင္ၾကားရျခင္းမရွိပါ။
နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား (အထူး သျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး)တြင္ တက္ ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းမတက္ၾကေတာ့ပါ။ ေက်ာင္းေခၚ ခ်ိန္ကို ေက်ာင္းကဆရာ ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းအုပ္တို႔ႏွင့္ နားလည္မႈ ရယူရ သည္။ အဆင္ေျပပါသည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏မိဘမ်ားအစီအစဥ္ျဖင့္ ပါေမာကၡ ႀကီးမ်ားသင္ေသာဝိုင္း (တကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္ပါေမာကၡ၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ကထိကမ်ား)၊ အထူး တစ္ေယာက္ခ်င္း သင္ေသာအတန္း၊ ရွယ္ေဘာ္ဒါ၊ ရွယ္ အတန္းစသည္ျဖင့္ သင္ၾကားၿပီး ဂိုက္ ဆရာမ်ားႏွင့္ပါ အနီးကပ္ ႏႈတ္တက္ အာဂံုသင္ၾကားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ကေလးတို႔မွာ ေအာက္တိုဘာလမွ မတ္လ စာေမးပြဲၿပီး ဆံုးသည္အထိ ေက်ာင္းႏွင့္ အလွမ္းေဝး ၾကပါသည္။ က်ဴရွင္ဆရာ၊ ဂိုက္ဆရာ ႏွင့္ နပန္းလံုးရင္း ဂုဏ္ထူးေတြရရွိသြား ၾကပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား ေအာက္တိုဘာလမွ မတ္လအထိ ေအးေအးေဆးေဆး ယပ္ခတ္ ေနၾကရပါသည္။
သူတို႔ျပန္လည္လႈပ္ရွားရသည္က ေက်ာင္းႏွစ္ပတ္လည္ပညာရည္ခြၽန္ဆုေပးပြဲ မ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝတ္ေကာင္းစား ေကာင္းဝတ္၊ စိန္ေရႊရတနာေတြ အျပည့္ ဝတ္၊ မိတ္ကပ္အျပတ္ျခယ္သ၊ စံုပဝါ ဘယ္ညာခ်ကာ ပညာရည္ခြၽန္ဆု (ဂုဏ္ ထူးရေအာင္သင္ေပးေသာ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာဆု)ကို ရင္ေကာ့၍ တက္ေရာက္ ယူၾကပါေတာ့သည္။
အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း အေတာ္ မ်ားမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတပည့္မ်ားကို ေအာက္ တိုဘာလမွ စာေမးပြဲေျဖသည့္ မတ္လ အထိ သင္ၾကားရျခင္းမရွိသည္ကို ပညာ ေရးေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး သိပါသည္။မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနၾကပါသည္။
မည္မွ် မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ပါ သနည္းဆိုလွ်င္ ဘာသာရပ္သင္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားမွသည္ အထက္အဆင့္ ဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအထိျဖစ္သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။
ဤသို႔ျဖစ္ေနသည္မွာ (၁ဝ)စုႏွစ္ ႏွစ္ခု သံုးခုေလာက္ရွိပါၿပီ။ ပညာေရးဇာတ္ ေမ်ာႀကီးကို ဆယ္မည့္လူမရွိ၊ ကယ္မည့္ လူမရွိ ျဖစ္ေနပါသည္။
ျမန္မာ့ပညာေရး နိမ့္က်သည္ဟု ေျပာေနၾကသည္။ အမွန္တကယ္လည္း နိမ့္က်ေနပါသည္။ ေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္ ကို ေထာက္ျပသူ မရွိသေလာက္ ရွားပါ သည္။ အားလံုးေကာင္းပါသည္ ခင္ဗ်ား ဆိုၿပီး အဆင့္ဆင့္ အလုိက္သင့္ ေျပာေန ၾကပါသည္။
တံလွ်ပ္ကို ေရထင္၍ ေရႊသမင္ အလိုက္မွားေနေသာပညာေရးပါတကား။