images
UN
UN
၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ပထမႏွစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္
ACP Thursday, 04 July 2019
၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ေအာက္ပါအရည္ အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါတကၠသိုလ္သို႔ေလွ်ာက္ ထားရာတြင္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမး ပဲြအား မည္သည့္ဘာသာတဲြျဖင့္ မဆုိ ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သက္ ဆုိင္ရာအထူးျပဳဘာသာရပ္ႏွင့္ကုိက္ ညီေသာ ကုိယ္အဂၤါက်န္းမာသန္ စြမ္းသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အႏု ပညာဝါသနာပါရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏု ပညာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္သင္ၾကား မည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္အလုိက္ ဘဲြ႔အပ္ႏွင္းမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔သင္ ယူလုိသည္႔ အထူးျပဳဘာသာရပ္ကုိ မိမိတုိ႔ ဝါသနာပါသည့္အတုိင္း ဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ဂီတပညာအထူးျပဳ ေလးႏွစ္ ဝိဇၨာ ဘဲြ႕(ဂီတ)၊ သဘင္ပညာအထူးျပဳ ေလးႏွစ္ဝိဇၨာဘဲြ႔(သဘင္)၊ ပန္းခ်ီ ပညာအထူးျပဳ ေလးႏွစ္ ဝိဇၨာဘဲြ႔ (ပန္းခ်ီ)၊ ပန္းပုပညာအထူးျပဳ ေလးႏွစ္ ဝိဇၨာဘဲြ႕(ပန္းပု)၊ ႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္ ျပဇာတ္ပညာ အထူးျပဳ ေလးႏွစ္ ဝိဇၨာဘဲြ႔ (႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပ ဇာတ္)တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒ သႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္စာစစ္ဌာနမ်ားမွ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားယဥ္ ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္)သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေန ျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယား ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္စာစစ္ ဌာနမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာ တကၠသိုလ္(မႏၲေလး)သုိ႔လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏု ပညာတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္) ၁/စ် ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၂၆) ရပ္ကြက္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပုိင္း) ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၌လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏု ပညာတကၠသုိလ္(မႏၲေလး)ေရႊစာရံ ဘုရားလမ္း အုန္းေခ်ာေက်းရြာ ပုသိမ္ႀကီးျမဳိ႕နယ္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၌ လည္းေကာင္း ဝယ္ ယူ၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
ေလွ်ာက္လႊာပုံစံႏွင့္ အတူ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပဲြေအာင္ျမင္ ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္၊ အမွတ္စာ ရင္းမူရင္း၊ ပတ္စပုိ႔အရြယ္ ဓာတ္ပုံ ခုနစ္ပုံတုိ႔ႏွင္႔ပူးတဲြလ်က္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ရက္ ေနာက္ ဆုံးထား၍ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်း မႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသုိလ္(ရန္ကုန္)၊ ႏွင္႔ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္(မႏၲေလး)သို႔ တုိက္႐ုိက္ေပးပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားၾက ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္ တုိဘာ ၂၈ ရက္တြင္ လူေတြ႕စစ္ ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိလုိပါက အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏု ပညာတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္)သုိ႔ လည္းေကာင္း၊အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်း မႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသုိလ္(မႏၲေလး) သုိ႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္စုံစမ္း ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။