images
UN
UN
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံမွေမာင့္ဘက္တန္သို႔ေပးစာ
တကၠသိုလ္သခၤ Monday, 08 July 2019
အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ (၇၂)ႏွစ္ျပည့္ေပၿပီ။
(၇၂)ႏွစ္ဆိုေသာကာလမွာ လူ႔သက္ တမ္းအရ ႏွစ္ေပါင္းၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီ ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔က်ဆံုး ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ ေသာအခါ ပူပူေႏြးေႏြးရွိေနေသးသည္ဟု ထင္ရ၏။ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏ ပံုရိပ္သြင္သည္ ျပည္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားေၾကးမံုျပင္တြင္ အစဥ္အၿမဲေပၚ လြင္ေနဆဲပင္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေတာ္တည့္ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္သူ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာရွိသူ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္သူ၊ ဇြဲလံု႔လရွိ၍ အဆင္းရဲအပင္ပန္းခံႏိုင္သူ၊ အနစ္နာခံႏိုင္သူ၊ သူလိုလူဇမၺဴတြင္မရွိဟု ဆိုေလာက္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ထူးျခား ေသာသတိၱစြမ္းရည္တို႔ကို ျမန္မာျပည္သူ တို႔အေနျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး၍မကုန္၊ ဂုဏ္ယူလို႔ မဆံုးရွိေခ်သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ တိုင္း ျပည္အက်ဳိးအတြက္ အနစ္နာခံေဆာင္ ရြက္ပံုကို ေဖာ္ျပလိုပါ၏။
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးၿပီးသည့္ ေနာက္ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုးသည္ ေတာ္လွန္ေရးအလံေတာ္ေအာက္တြင္ စုစည္းမိခဲ့ၾက၏။ေတာ္လွန္ေရး၏အဓိက ပန္းတိုင္သည္ ဖက္ဆစ္ကိုတိုက္ခိုက္ရန္ မွ်မဟုတ္၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုးစည္းလံုး၍ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပန္းကို ဆင္ျမန္းရ သည္အထိ ဆက္လက္ခ်ီတက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္က ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳသည့္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူဝီေမာင့္ ဘက္တန္အမွဴးျပဳေသာ ၿဗိတိသွ်စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကႏၵီၿမိဳ႕၌က်င္းပ ၍ ျမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ကို ျမန္မာ ျပည္ထာဝရ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို ညိႇႏိႈင္းခဲ့ၾက၏။
သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံ ကႏၵီၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ လူဝီေမာင့္ဘက္တန္တို႔ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေသာ ေဆြးေႏြးပြဲပင္ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကႏၵီ မွ ျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ လူဝီေမာင့္ ဘက္တန္ထံသို႔ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ သည့္အေနျဖင့္ စာတစ္ေစာင္ေရးသားေပး ပို႔ခဲ့၏။ စာ၏မိတၱဴတစ္ေစာင္ကိုလည္း ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္ထံေပးပို႔ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေပးစာကို(Maurice Collis)ေမာရစ္ေကာလစ္က ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္ျပထား ေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သမုိင္းဝင္ေပးစာ သည္ တစ္ဖက္တြင္ ပြင့္လင္းမႈအျပည့္ အဝရွိသကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လွ်ဳိ႕ ဝွက္ထိမ္ခ်န္မႈရွိေသာ စကားမ်ားျဖစ္ သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ကို ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳေနေသာ စာလည္းျဖစ္ သည္ဟု ေမာရစ္ေကာလစ္က ဆုိသည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔ ျမန္မာျပည္၌ ဖြဲ႕စည္း ေသာတပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္ေရာက္ အမႈ ထမ္းလိုပါက ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္(Deputy Inspector General)ရာထူးႏွင့္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းႏိုင္ေၾကာင္းကမ္းလွမ္း ခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ျငင္းပယ္လိုက္ေလ သည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လူဝီေမာင့္ဘက္တန္သို႔ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ မိမိ၏ျငင္းပယ္ခ်က္ကို အျမင္လွေအာင္ ရွင္းျပထားသည္။
''စစ္တပ္တြင္ ဆက္လက္၍ အမႈ မထမ္းႏိုင္သည့္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ အကိုင္မ်ားအနက္ ကြၽႏု္ပ္၏ပုဂၢလိက ဝါသနာမွာ စစ္ဘက္တြင္သာ အမႈထမ္း လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္လာမည့္ အနာ ဂတ္ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား၌ နိမ့္တုံျမင့္တုံ ေလာကဓံတရားအားလုံးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည့္အလားအလာမ်ား ရွိ ေနျငားေသာ္လည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ျမန္မာမ်ား ကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အဘက္ဘက္မွ ႐ိုင္းပင္းကူညီခဲ့ေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မိတ္ေဆြႀကီးလူဝီ သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ႏွလုံးသားတစ္ေနရာ တြင္ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈႏွင့္ ထာဝရရွိေန မည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
''ထို႕ေၾကာင့္လည္း မိတ္ေဆြႀကီး အၾကံေပးသည့္အတုိင္း ကြၽန္ေတာ္တပ္မ ေတာ္တြင္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းသင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မိမိ၏ရဲေဘာ္ရဲဘက္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားကတပ္မေတာ္တြင္ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းရန္ မိမိအားခြင့္မျပဳၾကပါ။ သို႔ ပါ၍ ၄င္းတို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို နာခံ သည္မွလြဲ၍ အျခားတစ္ပါးေသာေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မိမိတြင္မရွိေတာ့ပါ''
အထက္ပါဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာသည္ ခံစားမႈအျပည့္ရွိသကဲ့သို႔ ထူး ျခားဆန္းျပားမႈလည္းရွိေသာ စာျဖစ္ သည္ဟု ေမာရစ္ေကာလစ္က မွတ္ခ်က္ ျပဳထားသည္။ ထို႔ေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းက စာကိုဆက္လက္ေရးသားထား သည္မွာ ''တပ္မေတာ္မွမထြက္ခြာမီ ကြၽန္ေတာ္မိတ္ေဆြႀကီးကိုႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွထြက္ခြာၿပီး ေနာက္ ၾကမ္းတမ္းတဲ့အနာဂတ္ကိုရင္ဆိုင္ ရဖို႔အလားအလာေတြရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံေရး ေလာကကို ကြၽန္ေတာ္ဝင္ေရာက္ရပါ ေတာ့မယ္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အနာဂတ္ ကို ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္ အမွန္တကယ္က်ေရာက္လာ မည့္ ႏိုင္ငံေရးဘဝမုန္တိုင္းသည္ ယခု လက္ရွိ ေပၚလြင္ေနေသာ အရိပ္အေယာင္ မ်ားကဲ့သို႔ ျပင္းထန္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု သာ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ေနရပါေတာ့ သည္။ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ မိတ္ေဆြႀကီးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကို ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားသည့္ ခ်စ္ၾကည္ခင္မင္မႈ ျပည့္ဝသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ထာဝရထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အေရွ႕ ေတာင္အာရွတြင္ ယခုပင္ ၿပီးဆံုးသြား ေသာ စစ္ႀကီးအတြင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာမ်ားအေပၚ၌ မိတ္ေဆြႀကီးျပဳခဲ့ သည့္ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ၏ အမွတ္တရ ပစၥည္းအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ယခုလက္ေဆာင္ အျဖစ္ေပးသည့္ ဤဂ်ပန္ဆာမူ႐ိုင္းဓား ရွည္ကို လက္ခံ၍ ထာဝရထိန္းသိမ္းထား ရန္ ကြၽန္ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။''
ခင္မင္ေလးစားမႈႏွင့္႐ိုးသားစြာျဖင့္
ေအာင္ဆန္း
[မွတ္ခ်က္။ ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လူဝီေမာင့္ဘက္တန္ထံသို႔ ေပးပို႔ေသာစာ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား လုပ္ၾကံမႈေနာက္ကြယ္မွ လူထုမသိေသး ေသာ ႏွစ္ဖက္ခြၽန္ေလာက္ေကာင္မ်ား'' စာအုပ္ေရးသားသူစာေရးဆရာေဒါက္တာ သိန္းထြန္းက ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုထား ျခင္းျဖစ္သည္။]
အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္အရြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ တစ္ခုလံုးမွ မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ မဟာ ေသနာပတိခ်ဳပ္ကို တန္းတူရည္တူတစ္ ေယာက္အျဖစ္သေဘာထား၍စာေရးသား ဆက္ဆံႏိုင္သူပင္ျဖစ္သည္ဟု ေမာရစ္ ေကာလစ္က မွတ္ခ်က္ခ်၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါ၏။
အလ်ဥ္းသင့္၍ လူဝီေမာင့္ဘက္တန္ ၏ ျမန္မာျပည္လူထုအေပၚထားရွိသည့္ ၄င္း၏မူဝါဒသေဘာထားကို ေဖာ္ျပလိုပါ ၏။ ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ဘီအိုင္ေအ ေခတ္မွစခဲ့ေသာျမန္မာတပ္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကို ေတာ္လွန္သူမ်ားျဖစ္ ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏အျပဳအမူမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈမ်ားဟု မသတ္မွတ္ဘဲ အမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အျဖစ္သာ နားလည္လက္ခံခဲ့သည္။
ထိုမွ်မကေသးပါ။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ တရားစြဲဆိုမႈ၊ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈဟူ သမွ်ကို သူ႕အားခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံရန္ႏွင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားရွိခဲ့လွ်င္လည္း ေသဒဏ္မေပးမီ သူ႕အားအစီရင္ခံရန္ ကိုလည္း ေမာင့္ဘက္တန္က အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာမူဝါဒသည္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာမူဝါဒလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ေျပေခ်ာေအာင္ ဆက္ဆံေရး ကိုျဖစ္ထြန္းေစမည့္မူဝါဒလည္းျဖစ္သည္။
ဤအခ်က္ကိုေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ခံစားမႈ၊ နားလည္မႈ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔အတြက္ တရားမွ်တမႈကိုသာလိုလားေသာ ေမာင့္ ဘက္တန္၏သေဘာထား၊ အေျခအေန အရ လိုအပ္လာတိုင္း ေမာင့္ဘက္တန္ သည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီဝါဒတို႔ကို ဆန္႔က်င္ ၍ ျမန္မာတို႔ဘက္မွ သူတတ္အားသမွ် ရပ္တည္လိုေသာဆႏၵစသည္တို႔သည္ ပို၍ ပင္ေပၚလြင္လာပါသည္။
ထို႔ျပင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ခ်ာခ်ီ အစိုးရျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ တက္လာေသာ အလုပ္သမားပါတီ(ေလဘာပါတီ)၏ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္အက္တလီသည္ ခ်ာခ်ီကဲ့သုိ႔ ကိုလိုနီဝါဒကိုဆုပ္ကိုင္ထားေသာ နယ္ခ်ဲ႕ ဝါဒီမဟုတ္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုနားလည္ လက္ခံသျဖင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အားလြတ္လပ္ေရး မေပးလွ်င္လည္း မျဖစ္ေတာ့သည့္အတြက္ 'ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္'ကိုခ်ဳပ္ဆိုကာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးကိုေပးခဲ့ရေလသည္။
သို႔တစ္ေစ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သူႀကိဳးပမ္းရယူေပးခဲ့သည့္ျမန္မာ့လြတ္ လပ္ေရးကို မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရဘဲ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ပါးေစတို႔၏လုပ္ၾကံမႈေၾကာင့္ ေလွ ေလွာ္ရင္း တက္က်ဳိးကာ က်ဆံုးခဲ့ရ သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမရွိေတာ့ေသာ္ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ အညီ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏စည္း လံုးညီၫြတ္မႈစြမ္းပကားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာ ေရးကိုမဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲ၊ လုံ႔လတို႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ လိုက္ရပါ၏။