images
UN
UN
အစဥ္အလာရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ စာေပ
ခိုင္ခိုင္ႏြယ္(ပညာေရး) Tuesday, 09 July 2019
ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံတိုင္း လူမ်ဳိးတုိင္း တြင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုး တမ္းစဥ္လာမ်ား ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ စာေပသည္ လူမ်ဳိး၏အသက္ျဖစ္၍ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ဝင့္ထည္စြာ ရပ္ တည္ေနရန္မွာလည္း ကိုယ္ပိုင္စာေပရွိရ သည္။ စာေပျမင့္မွ လူမ်ဳိးတင့္မည္ျဖစ္ ၍ စာေပေပ်ာက္လွ်င္လည္း လူမ်ဳိးပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္။ အမိျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုယ္ပိုင္စာေပမွာ ျမန္မာ စာေပျဖစ္၍ ျမန္မာတို႔၏ စာေပသမိုင္း ေၾကာင္းကိုလည္း ျမန္မာစာကပင္လွစ္ဟ ေဖာ္က်ဴးထားပါသည္။
ျမန္မာစာေပသည္ ေခတ္အဆက္ ဆက္ကပင္ အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့သည္။ ပုဂံ၊ ပင္းယ၊ အင္းဝ၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ ရမ္း၊ ကုန္းေဘာင္၊ ကိုလိုနီ စသည့္ ေခတ္မ်ားမွစ၍ လြတ္လပ္ေရးေခတ္တစ္ ေလွ်ာက္၌ ျမန္မာစာေပကို စာဆိုအသီး သီးတို႔က ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရးသားခဲ့ ၾကသည္။
ျမန္မာစာေပသည္ ပုဂံေခတ္ေက်ာက္ စာတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ေသာ ရာဇကုမာရ္ ေက်ာက္စာမွ အစျပဳသည္ဟု စာေပမ်ား တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ပုဂံေခတ္သည္ ခရစ္ ႏွစ္ ၁၁၁၂ ခုႏွစ္မွ ၁၃၂၇ ခုႏွစ္အထိ ကာလျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ အတြင္း ထြန္းကားခဲ့ေသာ စာေပအေၾကာင္းကို ေခတ္ဦး၊ ေခတ္လယ္၊ ေခတ္ေႏွာင္းဟူ၍ ေခတ္သံုးေခတ္ခြဲျခား၍ သတ္မွတ္သည္။ ပုဂံေခတ္ဦး ေက်ာက္စာအမ်ားစုမွာ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ လယ္လွဴ၊ ကြၽန္လွဴ၊ ဒါနကုသိုလ္မ်ားကို မွတ္တမ္း တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။မင္စာ၊အုတ္ခြက္ စာ၊ စဥ့္ကြင္းစာတို႔တြင္ ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္နိပါတ္၊ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕၊ႏွစ္က်ိပ္ ရွစ္ဆူဘုရားတို႔၏ ဗုဒၶဝင္မ်ားကို မြန္၊ ပါဠိ၊ ျမန္မာဘာသာတို႔ျဖင့္ ေရးထိုးထား သည္။
ပုဂံေခတ္လယ္ပိုင္းတြင္ ေခတ္ဦးက အရွိန္အဝါႀကီးခဲ့ေသာ မြန္စာေပ ေပ်ာက္ ကြယ္ၿပီး ျမန္မာစာေပအေရးအသား ထြန္းကားစျပဳလာသည္။ ေလာကထိပ္ ပန္ဂူဘုရားမွ မင္စာသည္ ပုဂံေခတ္ လယ္တြင္ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု သုေတသီ တို႔က ခန္႔မွန္းေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပုဂံ ေခတ္ေႏွာင္းတြင္ ျမန္မာစာေပအရွိန္ရလာ ၍ မြန္စာေပ တစ္စတစ္စ ေမွးမွိန္သြား သည္။ နရသီဟပေတ့မင္းလက္ထက္ တြင္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ရွင္ဒိသာပါေမာကၡ ေက်ာက္စာသည္ ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း၏ စစ္မက္ထူေျပာပံုကို ေဖာ္ျပ၍ က်စြာမင္း ၏ အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းေက်ာက္စာသည္ ပုဂံေခတ္တရားဥပေဒကို ေဖာ္ျပေသာ ေက်ာက္စာျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ပုဂံေခတ္၌ေက်ာက္စာစကားေျပမ်ား အျပင္ ကဗ်ာ၊ လကၤာတို႔ ေပၚေပါက္ခဲ့ ေၾကာင္းကိုလည္း 'ပုပၸားနတ္ေတာင္ဖြဲ႕ လကၤာ'၊ 'သူတည္းတစ္ေယာက္' အစခ်ီ လကၤာ၊ 'ျမကန္သာ' အစခ်ီလကၤာတုိ႔မွ သိႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာျ္ပထားသည္။
ပင္းယေခတ္၏ စာေပအေျခအေနကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၉၉ ခုႏွစ္မွ ၁၃၆၄ ထိ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ကာလသည္ ပင္းယေခတ္ဟု သိရ၍ အလွဴမွတ္တမ္းတင္ ေက်ာက္စာမ်ားကို လည္း ေတြ႕ရသည္။ ေက်ာက္စာမ်ား တြင္ ဝိေသသနပုဒ္မ်ားစြာပါေသာ ဝါက် ရွည္ႀကီးမ်ား၊ ဥပမာအလကၤာ၊ ႐ူပက အလကၤာမ်ားျဖင့္ ေရးဖြဲ႕ေသာ စကားေျပ မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေက်ာက္စာမ်ားတို႔တြင္ လကၤာႏွင့္စကားေျပေရာ၍ေရးေၾကာင္း သိရသည္။
ပင္းယေခတ္တြင္စတုရဂၤဗလအမတ္ ႀကီးက ဆူးတြင္းပစ္ဆရာေတာ္ထံ ဓမၼ ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုသမွ်ကို ေမး ေလွ်ာက္ေသာ 'ေရြဝါးေတာ္ေအာက္' အစခ်ီ ပိုဒ္စုံရတုကဗ်ာသည္ အပုိဒ္သုံး ပိုဒ္ပါေသာ ေလးလုံးစပ္လကၤာတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဧခ်င္း ကဗ်ာသည္ သီခ်င္းဘက္သို႔ႏြယ္ေသာ ကဗ်ာမ်ားျဖစ္သည္။
ပင္းယမင္းသီဟသူ လက္ထက္တြင္ တ်ာခ်င္းကဗ်ာေပၚ ေပါက္ခဲ့၍ 'တာဝတႎသာနတ္ရြာေလာ' အစခ်ီ ကာခ်င္းကဗ်ာကို ငါးစီးရွင္ေက်ာ္ စြာက ကိုယ္တိုင္ေရးစပ္ သီဆိုကခုန္ခဲ့ သည္။ ကာခ်င္းမွာ ဇာတိမာန္တက္ၾ<ြက ေစေအာင္ ေရးဖြဲ႕ထားေသာ ကဗ်ာျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
အင္းဝေခတ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၆၅ မွ ၁၅၂၆ခု အင္းဝပ်က္သုဥ္းသည္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆ဝ ခန္႔ကာလ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာေပသမုိင္းတြင္ အင္းဝေခတ္ သည္ ကဗ်ာေခတ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။ အင္းဝေခတ္တြင္ ေက်ာက္စာ စကားေျပတို႔ကို ေဝေဝဆာ ဆာ ေရးထိုးသည့္အျပင္ လကၤာစကား ေျပ ေရာေထြးေရးဖြဲ႕ေသာ ရတနာေစတီ ေက်ာက္စာ၊ ရတနာဗိမာန္ေက်ာက္စာတို႔ မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာစာေပသမုိင္းတြင္ ေပေလးပင္ ရွင္ေလးပါးဟု တင္စားေခၚေဝၚခဲ့ေသာ ရွင္မဟာသီလဝံသ၊ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္၊ ရွင္ေခမာ၊ ရွင္အုန္းညိဳတို႔မွ ရွင္မဟာ သီလဝံသေရးေသာ ရာဇဝင္ေက်ာ္က်မ္း ႏွင့္ ပါရာယနဝတၴဳတို႔မွာလည္း ထင္ရွား သည္။ ေမတၱာစကားေျပအျဖစ္ စတင္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ပင္းယစႀကိဳသူျမတ္ ေရးသားေသာ ေမတၱာစာ၊ ကန္ေတာ္မင္း ေက်ာင္းေမတၱာစာ၊ ရွင္မဟာသီလဝံသ ႏွင့္ ရွင္မဟာရ႒သာရတုိ႔ ေရးဖြဲ႕ေသာ ေမတၱာစာမ်ားလည္း ထြန္းကားခဲ့သည္။ ပ်ဳိ႕၊ေတာလား၊ေမာ္ကြန္း၊ ဧခ်င္း၊ ရတုမ်ား ေပၚေပါက္ေသာေခတ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဒူမင္းညိဳ၊နန္းတြင္းမိျဖဴ မိညိဳတုိ႔မွာ လည္း အင္းဝေခတ္၏ စာဆုိမ်ားျဖစ္ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ေတာင္ငူေခတ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၂၇ ခုႏွစ္မွ ၁၅၉၆ အထိျဖစ္သည္။ ေတာင္ငူ ေခတ္တြင္ လူပုဂိၢဳလ္စာဆုိမ်ား ေရွ႕တန္း ေရာက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးဖြဲ႕ေသာရတုကဗ်ာ မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ အန္ခ်င္း ကဗ်ာမ်ားလည္း စတင္ေပၚေပါက္လာ သည္ဟု သိရသည္။ ေတာင္ငူေခတ္ စကားေျပတြင္ မြန္ဘာသာမွ ျမန္မာ ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိခဲ့ေသာ မြန္ဝန္ႀကီး ဗညားဒလ၏ ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပုံ က်မ္းသည္ ထင္ရွားသည္။
ကဗ်ာက႑တြင္ ရတုကဗ်ာေလာက ကုိ ျပည္နဝေဒးႀကီးႏွင့္ နတ္သွ်င္ေနာင္ တုိ႔က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဘုရားတုိင္၊ ေက်းေစ၊စစ္ခ်ီ၊ မယ္ဘြဲ႕၊ေမာင္ဘြဲ႕၊ ရာသီ ဘြဲ႕မ်ားကုိ ေရးဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ ေလွာ္ကား သုံးေထာင္မွဴး၊ ရွင္ေထြးနာဂသိန္၊ မင္း ေဇယ်ႏၲမိတ္၊ ရွင္သံခုိ၊ ရေဝရွင္ေထြးတုိ႔ သည္လည္း ေတာင္ငူေခတ္စာဆုိမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၉၆ ခုႏွစ္မွ ၁၇၅၂ခုႏွစ္ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ကုိ ေညာင္ ရမ္းေခတ္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ဝတၴဳ စကားေျပတြင္ ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္၊ မဟာရာဇဝင္ႀကီးကုိေရးခဲ့ေသာဦးကုလား၊ လကၤာသြား စကားေျပာဟန္တုိ႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားေသာ ျပဇာတ္မ်ားကုိ ေရးဖြဲ႕သည့္ ဝန္ႀကီးပေဒသရာဇာတုိ႔မွာ ထင္ရွားသည္။ ဝန္ႀကီးပေဒသရာဇာ သည္ သူဇာပ်ဳိ႕၊ မေနာ္ဟရီပ်ဳိ႕ႏွင့္ ဆင္ ဖမ္းသမား၊ ထန္းသမား၊ လယ္သမား စသည့္ ဆင္းရဲသားျပည္သူတုိ႔၏ဘဝကုိ ေရးဖြဲ႕သည့္ တ်ာခ်င္းမ်ား၊ ပုစဥ္းေတာင္ သံႀကိဳးသီခ်င္းတုိ႔ကုိလည္း ေရးခဲ့သည္။ ေတာင္တြင္းရွင္ၿငိမ္းမယ္၊ ဆီသည္ရြာစား ဦးေအာင္ႀကီးတုိ႔မွာလည္း အုိင္ခ်င္းႏွင့္ လူးတားမ်ားေရးခဲ့သည့္ ေညာင္ရမ္းေခတ္ စာဆုိမ်ား ျဖစ္သည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၂ခုႏွစ္မွ၁၈၈၄ခုႏွစ္အထိ ၁၃၂ ႏွစ္ တာကာလျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအေပၚမူတည္၍ စာေပအေျခ အေနမ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။ ဝတၴဳ စကားေျပ၊ မင္းမႈေရးရာမွတ္တမ္းစကား ေျပ၊ သုတ၊ သတင္းစာ၊ ျပဇာတ္၊ ေမတၱာစကားေျပဟု ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။
မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ၊ က်ီးသဲ ေလးထပ္ဆရာေတာ္၊ ေမာင္းေထာင္ဆရာ ေတာ္၊ မံုေရြးဆရာေတာ္၊ မုန္တိုင္ပင္ ဆရာေတာ္၊ ဦးပုည၊ ေရႊေတာင္သီဟသူ၊ လႈိင္ထိပ္ေခါင္တင္၊ ဦးၾကင္ဥတို႔မွာ ထင္ ရွားေသာ စာဆိုမ်ားျဖစ္သည္။ ကဗ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ''ရကန္၊ သာခ်င္း၊ ပတ္ ပ်ဳိး၊ ယိုးဒယား၊ ရွာပံုေတာ္၊ ဗံုႀကီးသံ၊ ဟန္ခ်င္း၊ ေဘာလယ္၊ လြမ္းခ်င္းမ်ားကို လည္း ေရးဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။
ကိုလိုနီေခတ္သည္ ၁၈၈၅ မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရေသာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အထိ ၆၃ႏွစ္တာကာလျဖစ္သည္။ ျမန္မာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ ၾကငွန္းႏွင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရာမွ သူ႕ကြၽန္ဘဝ ကို ေရာက္သြားရာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးတို႔အေပၚ မူတည္၍ စာေပအေျခအေနေျပာင္းလဲလာ ခဲ့သည္။ ကာလေပၚဝတၴဳမ်ားအနက္ ဂ်ိန္းစ္လွေက်ာ္၏ ေမာင္ရင္ေမာင္မမယ္မ ဝတၴဳမွာ ထင္ရွားသည္။ ဦးလတ္၊ ဝန္ စာေရးဦးႀကီး၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၊ပီမိုး နင္း၊ ေရႊဥေဒါင္း၊ ေဇယ်တို႔သည္လည္း ျမန္မာ့ဇာတိမာန္လႈံ႕ေဆာ္ေသာဝတၴဳမ်ား၊ ျပဳျပင္ေရးဝတၴဳမ်ား ေရးဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၃ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္မတ္တန္၊ တစ္မူးတန္ဝတၴဳမ်ား တြင္က်ယ္လာသျဖင့္ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔ တိုးပြားလာသည္။ ဂႏၲေလာကမဂၢဇင္း၊ ႀကီးပြားေရးမဂၢဇင္း၊ တိုးတက္ေရးမဂၢဇင္းတို႔တြင္ လူ႕စ႐ိုက္ လူ႕သဘာဝေပၚလြင္ေအာင္ ေရးဖြဲ႕ေသာ ဝတၴဳမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ သိပၸံ ေမာင္ဝ၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ မင္းသုဝဏ္၊ သိန္းေဖ ျမင့္၊ အမ်ဳိးသားပညာဝန္ဦးဖိုးက်ားတို႔ သည္ ျပဳျပင္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ဝတၴဳမ်ားေရးဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။
ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ဦးÓဏ၊ ေမာင္ထင္ တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္သတိေပး ႏႈိးေဆာ္သည့္ျပဇာတ္မ်ားေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ပုဂံဝန္ေထာက္ဦးတင္၊ လယ္တီပ႑ိတ ဦးေမာင္ႀကီး၊ ေမွာ္ဘီဆရာသိန္း၊ ပညာ အုပ္ဦးဖိုးစိန္၊ ဦးေက်ာ္ဒြန္း၊ ဦးေဖေမာင္ တင္တို႔မွာလည္း ထင္ရွားေသာ စာဆိုႀကီး မ်ားျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ကဗ်ာမ်ား သည္ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳသည္။ ဆီး ဘန္နီဆရာေတာ္၊ အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ၊ မန္လည္ဆရာေတာ္၊ေမာင္းေထာင္ဦးေက်ာ္ လွတို႔ကလည္း ျမန္မာ့ဇာတိမာန္ကို လႈံ႕ ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။
စစ္အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရး ဆရာအသင္းေပၚေပါက္လာကာ နတ္ ေတာ္လဆန္း(၁)ရက္ေန႔ကို စာဆိုေတာ္ ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တြင္ ဒိ႒ဓမၼအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံေရးဖြဲ႕ေသာ အမ်ားနားလည္ လြယ္သည့္စကားမ်ားျဖင့္ တီထြင္ေရး သားခဲ့ေသာ ေခတ္စမ္းစာေပမ်ားေပၚ ေပါက္လာသည္။ ေခတ္စမ္းစာဆိုမ်ား အနက္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္မင္းသုဝဏ္တို႔မွာ ထင္ ရွားသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း၌ စစ္အတြင္းကာလကိုထင္ဟပ္ေသာ ဒဂုန္ တာရာ၏ ''မတ္လေတာ္လွန္ေရး''က ဗ်ာသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးျမင္ကြင္း ကိုသ႐ုပ္ေဖာ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာ ေတးသီခ်င္းမ်ားတြင္ အခ်စ္ဘြဲ႕၊ အလြမ္း ဘြဲ႕၊ သဘာဝဘြဲ႕မ်ားသာမက ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္က်ဴးေသာေတးသီ ခ်င္းမ်ား၊ ဇာတိမာန္လႈံ႕ေဆာ္ေသာသီခ်င္း မ်ားေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ''တို႕ဗမာသီ ခ်င္း''သည္ ဇာတိမာန္လႈံ႕ေဆာ္ေသာ ေျပာင္ေျမာက္သည့္ သီခ်င္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကိုလိုနီေခတ္စာေပက႑သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးပါ ေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္ခဲ့ေပသည္။
၁၉၄၈ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရသည္မွ ယေန႔ေခတ္အထိ စာေပပညာရွင္မ်ား သည္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာေပ မ်ဳိးစံုကို ႐ႈေထာင့္အသီးသီးမွ ေရးသား ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာစာေပကို အေမြဆက္မျပတ္ေစဘဲ ဆက္လက္ ထြန္းကားေစခဲ့သည္။
ယေန႔အခါတြင္ ျမန္မာစာေပသည္ပို၍ ပင္ေတာက္ပထြန္းကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုးကလည္း ျမန္မာစာကို ေလးစားတန္ဖိုးထားၾကသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ ကလည္း ျမန္မာစာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ရည္သန္ကာ ျမန္မာစာစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊စာစီစာကံုးႏွင့္ကဗ်ာၿပိဳင္ပြဲ၊ ေဆာင္းပါးဝတၴဳၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပ၍ အမ်ဳိး သားစာေပဆု၊စာေပဗိမာန္ဆု၊တစ္သက္တာ စာေပဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္လ်က္ရွိသလုိ ပခုကၠဴ ဦးအုန္းေဖစာေပဆု၊ဆရာဝန္တင္ေရႊစာေပ ဆု၊စိမ္းလန္းေရႊျပည္စာေပဆု အစရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း စာေပ တာဝန္ကုိယူ၍ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့သည္ ကုိေတြ႔ရသည္။သို႕ျဖစ္၍ ျမန္မာစာေပ ယဥ္ေက်းမႈသည္တိမ္ေကာမသြား၊ပေပ်ာက္ ၍မသြားဘဲ ကမၻာ့အလယ္တြင္သူရိယေန မင္း၊စႏၵာလမင္းႏွင့္စၾကဝဠာတိုက္အေပါင္း မွၾကယ္တာရာမ်ားပမာထြန္းလင္းေတာက္ ပ၍ ေနရာယူလ်က္ရွိေနရန္မွာ ျမန္မာတစ္ မ်ဳိးသားလံုး၏တာဝန္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ဆႏၵျပဳေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။