images
UN
UN
ရခိုင္ကိစၥဟာ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းကကိစၥ ဒါကိုပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ကိစၥျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အေရးႀကီးအဆိုသြင္းခဲ့တယ္ ကာလံုေခၚဖို႔ကို ပယ္ခ်ခဲ့ ၾကတယ္
Tuesday, 09 July 2019
ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ယခုလ ၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက အမွတ္(၁၃၂/B) သံလြင္လမ္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး လတ္ တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားက မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

RFA
ကြၽန္ေတာ္က RFA ကပါ။ ဒီအထဲ မွာ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး လံုျခံဳေရး ေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းထားေပမယ့္လည္း ခုခ်ိန္အထိေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းဆိုတာပါ ေနပါတယ္။ အဲဒါက ကာလုံကိုေခၚဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုအပ္ခ်က္ေတြ ေၾကာင့္မ်ား ကာလုံေခၚဖို႔လိုအပ္ေနတာ လဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ ပင္ခံဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔ ဒုတိယသမၼတေတြ က ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ကိုဆန္႔က်င္ေနတယ္ဆို တာ ဘယ္လုိအခ်က္ေတြကမ်ား ဒီဥပေဒ ကိုေက်ာ္လြန္ေနတယ္ဆိုတာေလးကို ရွင္း ျပေပးပါလားခင္ဗ်ာ။

ဦးသန္းဦး
၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း
****************************************
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံဥပေဒကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဥပေဒဆိုတာေပၚလာတဲ့အခါ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ ဥပေဒရွိတယ္။ တာဝန္နဲ႔ဝတၱရားေတြရွိ တယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ဥပေဒေပၚလာၿပီး ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေပၚ လာတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဂၤါစဥ္ကို ေၾကညာတယ္။ အဂၤါစဥ္ကို ျပန္ၾကည့္ ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂ဝဝ မွာ ဘာပါလဲဆိုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဂၤါ စဥ္ကို ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတၿပီးရင္ ဒုတိယသမၼတ လာမယ္၊ ဝန္ႀကီးေတြဆက္လာမယ္။ ဒါက ဖြဲ႕စည္း ပံုအဂၤါစဥ္ပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုး သိၿပီး သားပဲ။ ဒီအစိုးရက အဂၤါစဥ္ကို ဘယ္လုိ ေၾကညာသြားတယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သိၿပီးသားပဲေလ။ ဒါက ေက်ာ္လြန္တာပဲ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝဝ ကို ေက်ာ္လြန္တာတင္မကဘူး ေဖာက္ဖ်က္ တာ၊ ဒီပုဒ္မ
၂ဝဝ ကို ျပင္ရမွာပါ။ ျပင္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ၿပီး မွသာ ဆက္သြားရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္တဲ႔ကိစၥ၊ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္တဲ့ကိစၥေတြသည္ မလုပ္သင့္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ လူထုက ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္တဲ့အခါ က်ေတာ့ ေထာင္ခ်တယ္။ အစိုးရကိုယ္၌ က ဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္ဖုိ႔ မသင့္ေတာ္ ပါဘူး။ ဒါကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဦးေအးလြင္
၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း
**************************************
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ေက်ာ္လြန္တဲ့ကိစၥေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္၊ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အစိုးရလက္ထက္ေပါ့ ေနာ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီေၾကညာ ခ်က္မွာ ႏွစ္ပိုဒ္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ပုိဒ္မွာ (က)ကေန (စ်)အထိ ေဖာက္ဖ်က္တဲ့ အခ်က္ေတြေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အပုိဒ္(၂)မွာ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထုိက္တာ ေတြကို မျဖစ္ေစဖို႔ သတိေပးတာေပါ့ ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေၾကညာ ခ်က္ကို ျခံဳၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံ သားေတြကလည္း ေလးစားလိုက္နာရ မယ္။ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဘာသာ ေရး၊ သာသနာေရး အဖဲြ႕အစည္းေတြက လည္း ေလးစားလိုက္နာရမယ္။ အထူး သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာဆိုတဲ့ အာဏာသံုးခုကို ကိုင္တြယ္ရတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိတယ္။ အဲဒီ ပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ သာမန္ ျပည္သူေတြထက္ ပိုၿပီးေလးစားလိုက္နာဖို႔ လိုတဲ့အျပင္ ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိသူ ေတြကိုေတာင္ သူတို႔ကေန ထိန္းေက်ာင္း ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို ဘယ္လို ဖြဲ႕ရမလဲဆိုတာ ေၾကညာထားၿပီးသား၊ သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ဖြဲ႕ရမယ္လို႔ ေၾကညာထားၿပီးသားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ မပါဘူးဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိၿပီးသား။ ဒါက ေက်ာ္ လြန္ၿပီးလုပ္တာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေၾကညာ ခဲ့တဲ့အထဲမွာ ဘယ္လိုေတြျဖစ္သြားလဲ ဆိုရင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ေၾကညာထားတာနဲ႔ မတူဘူး။ ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဒုသမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ၿပီးေတာ့မွ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ အဂၤါစဥ္ကို ေၾကညာသြားတယ္။ ဒီလို ေၾကညာသြားတာသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးေလး ေျပာလို႔ရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည့္မတ္ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ကိုင္ရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ အရသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ထဲမွာ မရွိဘူးဆိုရင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိလာေအာင္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ပါမွျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ပါလာေအာင္ျပဳျပင္ ရမယ္။ သူတို႔မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီးသား။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္မယ္ဆိုရင္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔အညီသာလွ်င္ ျပင္ ဆင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ မ်က္ႏွာစာလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြ အစရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ သတိထား သင့္တဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က သတိေပးၿပီးေတာ့ တည့္ မတ္ထိန္းေက်ာင္းတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၃ ပါတီကပဲ ပါသလား။ က်န္တဲ့ပါတီေတြ မပါဘူးလားဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့ေနရာ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုကို ခင္ဗ်ားတို႔ ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ စက္မႈ တကၠသိုလ္က လုပ္တယ္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ မပါဘူး။ ေနာက္မွ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ပါလာတယ္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္နဲ႔စက္မႈတကၠသိုလ္လုပ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအားလံုး မပါဘူး။ ဘယ္သူဘယ္ဝါေတာ့မပါဘူး။ ေျပာတဲ့ စကားေတြကလည္း ႏိုင္ငံအတြက္ ေျပာ ေနတာလား။ မေျပာဘူးလားဆိုတာ မၾကည့္ဘဲနဲ႔ ကန္႔လန္႔တိုက္ေနတယ္လို႔ ေျပာၾကရင္လည္းေျပာၾကပါေစ၊ ရတယ္။ ဒါက ေျပာတဲ့သူရဲ႕ သေဘာေပၚမွာ အေျခခံတယ္။ ဆိုလိုတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမိုကေရစီ လူေနမႈဘဝကို တည္ေဆာက္ တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရလုပ္တဲ့ကိစၥတိုင္း အား လံုးဟာ အမွန္တရားဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ေျပာစရာမလိုဘူး။ အစိုးရလုပ္တဲ့ ကိစၥမွာ မွားယြင္းေနတာေတြ ရွိမယ္။ ဥပေဒျပဳေရးမွာ လမ္းေခ်ာ္ေနတာေတြ ရွိမယ္။ ျပည္သူလူထု ထိခိုက္နစ္နာေန တာေတြရွိမယ္။ တိုင္းျပည္ အက်ဳိးစီးပြား ပ်က္သြားႏိုင္တာေတြရွိမယ္။ တိုင္းျပည္ ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား လံုးလံုးကို ဆံုး႐ံႈးသြား ႏိုင္တာမ်ဳိးေတြ ရွိမယ္။