images
UN
UN
အီရန္ႏွင္႕ယီမင္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ ေရပိုင္နက္မ်ားကို ကာကြယ္ေရးစစ္တပ္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္လိုလား
KK(IR) Wednesday, 10 July 2019
အီရန္ႏွင့္ ယီမင္ကမ္းလြန္ပင္ လယ္ျပင္ရွိ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ေရျပင္ပိုက္နက္မ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ရန္ စစ္တပ္ဆိုင္ရာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ တပ္ဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါ ဝင္လာေစရန္ အေမရိကန္က ေမွ်ာ္ လင့္လိုလားေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အီရန္ႏွင့္ယီမင္ကမ္း လြန္ပင္လယ္ျပင္ရွိ မဟာဗ်ဴဟာက် သည့္ ေရျပင္ပိုက္နက္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အီရန္ႏွင့္ပူးေပါင္းထားသည့္ တိုက္ ခိုက္သူမ်ား၏ လက္ခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရက ျပစ္တင္ေဝဖန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းအတြင္းကပင္ အဆံုးသတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အဆိုပါအစီအစဥ္အရ အေမရိကန္ သည္ စစ္သေဘၤာမ်ားေစလႊတ္ရန္ ညႊန္ၾကားဖြယ္ရွိၿပီး စစ္တပ္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ေစာင့္ ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ဖြယ္ရွိ သည္ဟု သိရသည္။
မဟာမိတ္တပ္မ်ားက အေမရိ ကန္ေစလႊတ္ထားသည့္စစ္သေဘၤာ မ်ားအနီးရွိ ေရပိုင္နက္တြင္ ကင္း လွည့္မႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္း တို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အလံလႊင့္ထူထား သည့္ကုန္သြယ္ေရးသေဘၤာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ဟုသိရသည္။
Ref: Reuters