images
UN
UN
သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကပါစုိ႔
ျမင္းၿခံေက်ာ္ေအာင္ Wednesday, 10 July 2019
''ဆရာဝန္ျဖစ္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစား မည္...လူရည္ခြၽန္ျဖစ္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစား မည္...စစ္သားႀကီးကုိ ကြၽန္ေတာ္ရည္မွန္း သည္''ဟူေသာအဆုိေတာ္သန္းထြန္းေလး ၏ သီခ်င္းကို ၾကားေယာင္မိပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္အမ်ားစုကလည္း ဆရာဝန္ျဖစ္ဖုိ႔ ရည္မွန္းၾကပါသည္။ အင္ ဂ်င္နီယာျဖစ္ဖုိ႔ ရည္မွန္းၾကပါသည္။ မိဘ အမ်ားစုကလည္း မိမိတုိ႔သားသမီးမ်ား အား ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ေစခ်င္ ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ျဖစ္ဖုိ႔က် မည္သူမွ်မရည္မွန္းၾကပါ။ အမွန္မွာ ယခု ၂၁ရာစုေခတ္ႀကီးတြင္ သာမန္ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္႐ုံ မွ်သာ မရည္မွန္းသင့္ေတာ့ပါ။ သန္း ၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖုိ႔ ရည္မွန္းၾကရမည့္ ကာလျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေခတ္စနစ္ႀကီး ကလည္း ေတာင္းဆုိေနပါၿပီ။ အေျခ အေနအရပ္ရပ္ကလည္း ေပးေနပါၿပီ။
သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ရန္မွာ ဆရာ ဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ဖုိ႔ထက္ ပုိ၍မခက္ခဲ ပါ။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းပင္ ေအာင္ရန္ မလုိပါ။ စာတတ္ရန္သာ လုိပါသည္။ စာဖတ္ရန္သာလုိပါသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ လူတုိင္း ၂၄ နာရီ အညီအမွ်ရရွိၾကပါ သည္။ ရရွိသည့္အခ်ိန္အတြင္း ႀကိဳးစား သူက ႀကိဳးစားသေလာက္ တုိးပြားၿပီး မႀကိဳးစားသူက မႀကိဳးစားသေလာက္ ဆုတ္ယုတ္ေနပါသည္။
အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားကလည္း ေျပာပါ မည္။ ''ထမင္းမွ မနည္းရွာစားေနရတာ သန္းၾကြယ္သူေဌးက ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္မွာ လဲ''ဟု၊ ယခု ထမင္းမနည္းရွာစားရ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရျခင္းထက္ သန္းၾကြယ္ သူေဌးျဖစ္ဖုိ႔ လုပ္ရျခင္းက ပုိၿပီး မခက္ခဲ ပါ။ 'ခက္ေနသည္'ဟု ထင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျခေတာင္ပုိ႔ကုိ ျမင္းမုိရ္ ေတာင္ ထင္ေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမူအက်င့္မ်ားကုိမူ ျပင္ၾကရပါ မည္။ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိမူ ေျပာင္းၾက ရပါမည္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ ေတာ္ၾကပါသည္။ တတ္ၾကပါသည္။ ဤစာဖတ္ၿပီး စီးပြားေရးကိစၥတြင္ ျမင့္ျမင့္ မားမား ရည္မွန္းခ်က္ထားေဆာင္ရြက္ ၾကသည္ႏွင့္ သန္းၾ<ြကယ္သူေဌးႀကီးမ်ား မၾကာမီ ျဖစ္လာၾကမည္ကုိ ျမင္ေယာင္မိ ပါသည္။ ဤသည္ကား စာေရးသူ၏ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ဆႏၵ။
ပ်က္ျပားေနေသာအက်င့္စ႐ုိက္မ်ား
ယေန႔ေခတ္လူအခ်ဳိ႕သည္ ထမင္း စားဖုိ႔အတြက္ ခါးပုိက္ႏႈိက္၊အလစ္သုတ္၊ ခုိးဝွက္လုယက္ဓားျပတိုက္ေနၾကပါသည္။ စာေရးသူေနထိုင္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္သည္ မသမာသူမ်ား၏ စား က်က္နယ္ေျမဟုပင္ ေျပာရပါမည္။ ယခု ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရပ္ ကြက္အတြင္း ဆြဲႀကိဳးအျဖတ္ခံရမႈ၊ စလင္းဘက္အိတ္လုယူခံရမႈ၊ အိမ္အျပင္ တြင္ လွန္းထားေသာအထည္ေကာင္းမ်ား ေပ်ာက္ေနမႈသည္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ ၾကားေနပါသည္။ လံုျခံဳေရး တာဝန္ရွိသူ မ်ားအေနျဖင့္ စီမံခ်က္ခ် ႏွိမ္နင္းသင့္ပါ သည္။ ထမင္းစားရန္ ခိုးဝွက္လုယက္စား ေနမႈမ်ား အနယ္နယ္တြင္လည္းရွိပါသည္။
ထို႔ျပင္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအား ဓားျပတိုက္ခံရမႈ၊ ခိုးဝွက္ခံရမႈ၊ သတင္း မ်ားလည္း သတင္းစာမ်ားတြင္ စာေရးသူ ဖတ္ရသည္။ ထမင္းစားရန္ လုပ္ေနၾက ျခင္းျဖစ္သည္။သူေဌးလည္းမျဖစ္ၾကပါ။ ဂုဏ္သိကၡာရွိသူလည္း ျဖစ္မလာၾကပါ။ ဖမ္းဆီးရမိလွ်င္ ေထာင္နန္းစံရမွာက ေသခ်ာသည္။
အရပ္ထဲကလူမ်ား ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ ေနသကဲ့သုိ႔ ဝန္ထမ္းေလာကတြင္လည္း တရားမဲ့ေငြရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အေသးအဖြဲကိစၥမွစၿပီး ႀကီးမားေသာအမႈႀကီးမ်ားလည္းျဖစ္ပြား ေနပါသည္။ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲအခ်ဳိ႕ သည္ ေဘာက္ခ်ာျပၿပီးအမွန္တကယ္သံုး ရမည့္ေငြအားမသံုးဘဲ မိမိအိတ္ကပ္ထဲ ထည့္ေနၾကသည္။နာေရးအတြက္ေကာက္ ခံရရွိေငြကိုပင္ ရေငြအားလံုး သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္ထံမေပးဘဲ တစ္ဝက္သာ ေပးၿပီး တစ္ဝက္မိမိအိတ္ထဲထည့္သည့္ အႀကီးအကဲလည္း ရွိေနသည္။

မည္မွ် အက်င့္ပ်က္ေနသည္မွာ ဤအမႈကိစၥမ်ား က ေဖာ္ျပေနေပသည္။
ႀကီးႀကီးမားမား အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ဇြန္လအတြင္းထုတ္ ျမန္မာ့ အလင္းႏွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ သတင္းမ်ား စာေရးသူ ဖတ္ရသည္။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲဲ႕၊ တရား ေရးဝန္ထမ္း၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ရွိအရာရွိႏွင့္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္း မ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ က်ပ္ေငြ သိန္း ဆယ္ဂဏန္းမွ ရာဂဏန္းအထိ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ ေပၚေပါက္ခဲ့ သည္။ ထပ္မံ၍လည္း ေပၚေပါက္ပါဦး မည္။
ဤသည္တို႔ကလည္း စားဝတ္ေနမႈ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။က်ဴးလြန္သူမ်ား အေရးယူခံၾကရသည္။ ျပစ္မႈေဖာ္ထုတ္သူမ်ား အလုပ္႐ႈပ္ကုန္ သည္။ ျပည္သူတို႔ ႀကီးစြာနစ္နာဆံုး႐ႈံး ၾကရေပသည္။ ဌာနႀကီးမ်ား သိကၡာက် ရသည္။ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းသူမ်ား မရွိမဟုတ္ပါ။ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တရားဝင္႐ုိးသားစြာ လုပ္ကိုင္ ၾကသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သယ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ သစ္မ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္သယ္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ႏိုင္ငံျခားသို႔ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္မ်ား တရားမဝင္တင္ပို႔မႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ခိုးသြင္းသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾက သည္။ မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ား ရွိခဲ့ သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားမွာ က်ပ္ေငြသိန္း ေပါင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဖမ္းဆီးခံရ သည့္အခါ စီးပြားပ်က္၊ ေထာင္က်၊ ဒုကၡ လွလွႀကီးေရာက္ေတာ့သည္။ မိမိပတ္ဝန္း က်င္တြင္ ဂုဏ္က်က္သေရ ရွိရွိမေနႏိုင္၊ အက်ဳိးဆက္မွာ တိုင္းျပည္ႀကီးစြာ နစ္နာ ရသည္။
မည္မွ်နစ္နာသည္ကို ေဖာ္ျပပါဦး မည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမလအထိ တရား မဝင္ ကုန္သြယ္မႈအေပၚ ဖမ္းဆီးအေရး ယူမႈ ၅၉၄ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေငြ ေၾကးပမာဏအားျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၁ဝ ဒသမ ၃၇၁ ဘီလီယံဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္ ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ကုန္သည္အခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးခံရ၍ နစ္နာ ဆံုး႐ႈံးျခင္းမွာ တိုင္းျပည္နစ္နာျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ဥပေဒ ျပင္ပမွ ႀကီးပြားေရး၊ ခ်မ္းသာေရး လုပ္ ေနသူမ်ားမွာလည္း အမ်ားအျပားပင္ ရွိေပသည္။ ဖမ္းဆီးမရမိဘဲ လာဘ္ေပး ၿပီးလြတ္ကင္းေနေသာသူမ်ားလည္း အမ်ား အျပား ရွိမည္ပင္။
ဤသည္တို႔ကား ပ်က္ျပားေနေသာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္မွ အက်င့္စ႐ိုက္အခ်ဳိ႕သာ ျဖစ္ေပသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ား သာမရိွပါက တုိင္းျပည္သည္ ယခုထက္ မ်ားစြာတိုးတက္ႏုိင္ေပသည္။ ယခုမူ ႐ိုး သားစြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေဆာင္ရြက္၊ ႐ိုးသားစြာေရာင္းဝယ္သူမ်ား က ေရာင္းဝယ္ေနၾကေသာ္လည္း တရား မဝင္ လုပ္ေနသူမ်ားကလည္း လုပ္ေနရာ ေရဝင္ေနေသာ ေလွျဖင့္ ျမစ္ျဖတ္ကူးရ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။
အက်င့္ပ်က္ျပည္သူ၊ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္း၊ အက်င့္ပ်က္ကုန္သည္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းႏိုင္မွသာ၊ အက်င့္ ပ်က္သူမ်ားကိုယ္တုိင္က အသိစိတ္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မိမိျပဳျပင္ၾကမွသာ ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္ႏွင့္တုိင္းျပည္မွာခ်မ္းသာပါမည္။ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားမွတုိင္းျပည္ခ်မ္းသာပါမည္။
အက်င့္ပ်က္သူမ်ားႏွင့္ ႐ိုးသားစြာ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာသူမ်ား အားလံုး ထားရိွရမည့္ စိတ္ဓာတ္မွာ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ မိမိ၏လုပ္ငန္းအား ေအာင္ျမင္ေပါက္ ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ေပ သည္။ ထူးထူးျခားျခား ႀကိဳးစားၾကရ ပါမည္။ သို႔ ႀကိဳးစားလွ်င္ စားစရာမရိွရာ မွ သန္းၾကြယ္သူေဌး ျဖစ္လာပါမည္။ ''ေျပာေတာ့လြယ္လိုက္တာ''ဟု ဆိုေကာင္း ဆိုပါမည္။ သာဓက တင္ျပပါမည္။
စာဖတ္သူမ်ား ေဟာလိဝုဒ္႐ုပ္ရွင္ မင္းသား စတားလံုးကို ၾကားဖူးေပမည္။ သူသည္ စားစရာမရိွေအာင္ ဆင္းရဲသူ၊ ေက်ာင္းပညာအထက္တန္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ဖူး႐ံုသာ သင္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္က ႐ုပ္ရွင္မင္း သားျဖစ္ရမည္ဟု ျဖစ္သည္။ သူ႔ပါးတစ္ ျခမ္းသည္ အနည္းငယ္ရြဲ႕ေနၿပီး စကား ေျပာရာတြင္ မရွင္းလင္း။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ ရွင္မင္းသားျဖစ္ခ်င္လြန္းသျဖင့္ အိမ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေလ့က်င့္သည္။ ကာယ ဗလေတာင့္တင္းရန္ အေလးမအားကစား အျပင္းအထန္လုပ္သည္။ လက္ဖက္ရည္ ဆုိင္မ်ားတြင္ တီဗြီၾကည့္ရာတြင္ ပညာ ယူသည့္အေနျဖင့္ ၾကည့္သည္။ သို႔ျဖင့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုအား ကိုယ္တိုင္ ဇာတ္ ညႊန္းေရးသည္။ နာရီ ၂ဝ ၾကာ မရပ္ မနား ေရးသည္။ သံုးရက္တည္းျဖတ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္မင္းသား လုပ္ခြင့္ရသည္အထိ အေလွ်ာ့မေပးဘဲႏွင့္ လိုက္ေရာင္းသည္။ ေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးႏွင့္ အႀကိမ္ ႀကိမ္ညိႇႏႈိင္းၿပီး သူသ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား ႐ိုက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ဤဇာတ္ ကားမွာ Rocky ျဖစ္သည္။ ထိုဇာတ္ ကား တစ္ကားတည္းျဖင့္ သန္းၾကြယ္ သူေဌးျဖစ္သြားသည္။ ကမၻာေက်ာ္႐ုပ္ရွင္ မင္းသား ျဖစ္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ႐ုပ္ရွင္နယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ကာ ႐ုပ္ရွင္ မင္းသားႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု အသက္ ၇ဝ ရွိသည့္တိုင္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း လုပ္ ကိုင္ဆဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔လူငယ္မ်ားတကၠသုိလ္ ဝင္တန္းတြင္ ဂုဏ္ထူးေတြအမ်ားႀကီးျဖင့္ ေအာင္ၾကရာ စတားလံုးထက္အမ်ားႀကီး သာပါသည္။ အထက္တန္းအဆင့္ပင္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္မသင္ခဲ့သူ၊ စားစရာ မရွိသူအျဖစ္မွ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္လာ ေသးလွ်င္ သူ႕အေျခအေနထက္မ်ားစြာ သာသူမ်ားမွာ သန္းၾကြယ္သူေဌးမျဖစ္ ႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ ဤတြင္အဓိက အခ်က္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မွာေငြေနာက္မလိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုမ႐ိုးသားၾကသူမ်ားမွာ ေငြေနာက္လိုက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက သည္။မိမိ၏လုပ္ငန္းကိုအေကာင္းဆံုး လုပ္လွ်င္ ေငြသည္အလိုအေလ်ာက္သူ႕ အစီအစဥ္ႏွင့္ သူလာပါမည္။ ေငြေနာက္ လိုက္လြန္းလွ်င္ ေငြကမမိေအာင္ေျပး ေတာ့သည္။
ေနာက္သာဓကတစ္ဦးမွာ လီကာ ရွင္း။ သူသည္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး စာရင္းဝင္ ေဟာင္ေကာင္မွ သူေဌးႀကီး။ စာတတ္႐ံုသာေက်ာင္းေနဖူးသည္။ သို႔ ေသာ္ သူသည္ စာဖတ္သည္။ ပထမ ဦးစြာ ပလတ္စတစ္စက္႐ံု အလုပ္သမား အျဖစ္ ဝင္လုပ္သည္။ ေငြကို ျခစ္ကုတ္ စုသည္။ ေနာက္ ပလတ္စတစ္စက္႐ံု တည္ေထာင္သည္။ စာဖတ္၍ အျမင္ က်ယ္လာကာ ပလတ္စတစ္ပန္း ထုတ္ လုပ္ေသာ အေရာင္းရဆံုးကုမၸဏီ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ေနာက္ ရွယ္ယာဝယ္ေရာင္း၊ ေနအိမ္အေဆာက္ အအံုေဆာက္ေရာင္း၊ အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ ကုမၸဏီကိုဝယ္၊ ျမတ္ ေအာင္ႀကိဳးပမ္း၊ သို႔ျဖင့္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာ ဆံုးစာရင္းဝင္ သူေဌးႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ ေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ စာဖတ္သည္။ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးက်ယ္သထက္ ႀကီးက်ယ္ေအာင္ လုပ္သည္။ လုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိသည္။ အေျမာ္ အျမင္ရွိသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသာ မဟုတ္ပါ။ သန္းၾကြယ္သူေဌးအမ်ားစုမွာ ဘြဲ႕ဒီဂရီေတြ တသီႀကီး ရရွိထားသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ မိဘအေမြရသူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾက။
မိမိတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ အႏုပညာ၊ အားကစား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စသည့္လုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ၾကရာဝယ္ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကသျဖင့္ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ သန္းၾကြယ္သူေဌး မ်ားျဖစ္လာၾကသူခ်ည္းျဖစ္ၾကပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဆရာဝန္ျဖစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ ႀကိဳးစားမည္၊ လူရည္ခြၽန္ျဖစ္ဖုိ႔ ကြၽန္ ေတာ္ ႀကိဳးစားဟု ဆိုမည့္အစား ဘီလ်ံနာ ျဖစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ဆိုၾက ပါစုိ႔။ မသမာမႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနမည့္ အစား ႐ိုးသားစြာ ႀကိဳးစားၾကပါစုိ႔။