images
UN
UN
ျပည္သူမႀကိဳက္တဲ့ ေမြးစားဥပေဒ ဓာတ္အားခတိုးေကာက္မႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က နာခံသင့္ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္လႊဲေပးပါဆိုတဲ့ အေမရိကန္အမတ္ ဘရက္ရွားမန္း မိုက္႐ုိင္းလြန္းသည္
တကၠသိုလ္ျမတ္သူ Wednesday, 10 July 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဗ်ဴ႐ိုကရက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုပင္အဂၤလိပ္ မ်က္ႏွာျဖဴဝန္ထမ္းတို႔ ေနာေက်ေအာင္ သင္ ၾကားေလ့က်င့္ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ သူတို႔အစိုးရအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးပညာေကာင္းစြာ တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားျဖစ္ လာသည္။ စကၠရီေတးရီးယက္ေခၚ အတြင္း ဝန္မ်ား႐ံုးသည္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖ်ံ ႀကီးမ်ား၊ ခ်န္ပီယံႀကီးမ်ား၏ ဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုေခတ္က ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လူရည္လည္ႀကီးမ်ားသည္ ယေန႔အိုမင္းၾက၊ ေသဆံုးၾကကုန္ၿပီ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုသူတို႔မရွိၾကေတာ့ေပ။
ဖဆပလေခတ္တြင္ ဖဆပလဥကၠ႒၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုအပါအဝင္၊ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးလုပ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမတတ္ၾကေခ်။ ၄င္းတို႔သည္အတြင္းဝန္႐ံုးမွ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အိုင္စီအက္စ္၊ ဘီစီအက္စ္အတြင္းဝန္မ်ားကုိ မသိမသာဆရာတင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေလ့ လာၾကရသည္။ လက္ေတြ႕လည္းႀကိဳးစား ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ဖဆပလဝန္ႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ခ်ိန္၌ ဖဆပလႀကီးႏွစ္ျခမ္းကြဲ၊ သံုးစိတ္ကြဲကာ ဖဆပလေရာ ဖဆပလ အစုိးရပါၿပိဳကြဲသြားခဲ့ေပသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာတတ္ကြၽမ္းေသာ ဖဆပလဝန္ႀကီး မ်ား၊ထိုေခတ္ ႈဃွယႀဃွ ႀကီးမ်ားကို ဆရာ တင္ခ်င္သည့္တိုင္ ယေန႔မရွိရွာၾကေတာ့ၿပီ။ ဇရာမွ မရဏသို႔ကူးဝင္သြားၾကေပၿပီ။
ဖဆပလၿပိဳကြဲၿပီး ႏိုင္ငံ့တာဝန္ယူခဲ့ရ သည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေနဝင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္၏။
လမ္းစဥ္ပါတီႏွင့္ ပါတီအစုိးရ ထူေထာင္ေပး၏။ သူသည္ဖဆပလေခတ္ တြင္ တပ္မေတာ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အိမ္ေစာင့္အစုိးရဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့ရ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္တြင္ ကြၽမ္းက်င္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံသစ္ခ်သည္အထိ) အတြင္းဝန္႐ံုးကို ဆက္ထားခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းပညာ မ်ားကို အရယူသြားခဲ့သည္။
ရွစ္ေလးလံုးကာလ ႏိုင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲလု နီးနီး၊ မင္းမဲ့ေခတ္ပ်က္ႀကီးကဲ့သို႔ ကေသာင္း ကနင္းျဖစ္လာခ်ိန္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံ တာဝန္ယူရျပန္၏။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ သည္ လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရေခတ္ တပ္ခ်ဳပ္ တာဝန္၊ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ယူခဲ့ရ ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ကြၽမ္းက်င္၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ဆက္လက္တာဝန္ ယူခဲ့ရ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီး၊ ဗဟို ႏိုင္ငံေရးတကၠသိုလ္သမိုင္းဌာနတို႔တြင္ တာ ဝန္ယူခဲ့ရသျဖင့္ စစ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံ ေရးအေတြ႕အၾကံဳၾကြယ္ဝခဲ့၏။ နဝတ၊ နယကေခတ္ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဘက္၌အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး တပ္ခ်ဳပ္၏ ညႊန္ျပေလ့က်င့္ေပးမႈျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ ေသာဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။ တပ္တြင္း၌ လည္း သင္တန္းမ်ဳိးစံုအဆင့္ဆင့္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၍ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား အားလံုးလိုလိုပင္ တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အရပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသိအျမင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိ လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ား နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းသင္ယူႏိုင္ခဲ့ၾက၏။ တပ္ မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတတ္ ကြၽမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေတြ႕အၾကံဳ၊ အသိအျမင္မ်ားၾကြယ္ဝလာခဲ့သည္။
၂ဝ၁ဝမွ ၂ဝ၁၅ပထမငါးႏွစ္သက္တမ္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ၏ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ႀကီးဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အဆင့္ဆင့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း အရပ္ ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တတ္ကြၽမ္းလာခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တာဝန္ယူရ၍ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ ၾကြယ္ဝခဲ့၏။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးအမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ဝန္ႀကီးအေတြ႕အၾကံဳ ၾကြယ္ဝ သူမ်ားျဖစ္လာခဲ့၏။ ယခုအခါ ထိုေခတ္ ကာလအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္၊ အေတြ႕အၾကံဳ ၾ<ြကယ္ဝၿပီး အသက္အရြယ္အားျဖင့္လည္း စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္သည့္အရြယ္ေကာင္းမ်ားစြာသည္ ယေန႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတြင္း၌ အနည္းငယ္သာ ရွိေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။
ဒုတိယငါးႏွစ္သက္တမ္း၂ဝဝ၈အေျခခံ ဥပေဒအရတက္လာေသာ အစိုးရကား NLD ပါတီ အာဏာရအစိုးရ(သို႔မဟုတ္) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရျဖစ္ေပသည္။အားမနာတမ္းေျပာရေရးရလွ်င္ ထိုပါတီ၊ ထိုအစိုးရတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(ဝန္ႀကီး)
အေတြ႕ အၾကံဳရိွသူ တစ္ဦးမွမေတြ႕ရေခ်။ တကၠသိုလ္ မွ ပညာတတ္၊ ပါေမာကၡ၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ မ်ားစြာဝန္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ ပညာအရည္အခ်င္းကား ဆိုဖြယ္ရာ မရိွ။ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႕ အရာတြင္ ယေန႔ဝန္ႀကီးမ်ားကို ယခင္အစိုးရ မ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ားမမီေပ။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဘက္၌ လူစိမ္းသက္သက္ Fresher မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ ဦးေဆာင္ေသာပုဂၢိဳလ္ ၏ ကြပ္ကဲေမာင္းႏွင္မႈပံုစံက မတည့္မတ္၊ အံမဝင္သျဖင့္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးက ခြၽတ္ေခ်ာ္တိမ္းပါး၊ စီးပြားပ်က္ေခ်ာက္ကမ္းပါးတြင္ တြဲေလာင္း က်ေနရေပသည္။
မျဖစ္မေနတိုးတက္ရမည့္စီးပြားေရးက မတိုးတက္၊ ျမန္မာေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းျမင့္၊ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးထိုးက်၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတိုး တက္၊ မႈခင္းက အလြန္အမင္းထူေျပာ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈဆိုသည္ကိုပင္ ဤဒီမိုက ေရစီေခတ္တြင္ အသစ္ေပါက္ဖြားရွင္သန္ လာခဲ့သည္။
ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ၿပီးရင္းတက္ဆိုသလိုျဖစ္ ေနျခင္းကပင္ အစိုးရ၏ပံုရိပ္ကို ႀကီးမားစြာ ထိုးဖ်က္ေနေပသည္။ ယခုတေလာ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲခမ်ား မူလထက္ တန္ ဖိုးသံုးဆတက္လာသျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္အဝန္း ျပည္သူတို႔ ဆႏၵျပကန္႕ကြက္ေနၾကေပသည္။ လူဦးေရကတိုးပြားလာၿပီ၊ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲလို သူဦးေရကလည္း မတန္တဆတက္လာ သည္။ လူေနမႈျမင့္လာခ်ိန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ မ်ားက လိုအပ္ခ်က္မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ျဖစ္လာ ရေပသည္။ ယခင္အစိုးရမ်ား လက္ထက္ တြင္ မၾကာခဏမီးပ်က္၊ မီးျပတ္၊ မီးျဖတ္၊ မီးဖ်က္၍ေမွာင္က်ေနခဲ့ဖူးသည္။ ယေန႔ ေလာက္မဆိုးသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ တပ္ မေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမ်ားက ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လွ်ပ္စစ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္ေငြ႕ေပးစက္႐ံုမ်ားသံုး ေလးဆယ္ေက်ာ္ ေဆာက္ေပးခဲ့၍ ေတာ္ ေသးသည္။ ဖဆပလ၊ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္
ဓာတ္အားေပးႏိုင္မႈႏွင့္ လူထုသံုးစြဲမႈပမာဏ အခ်ဳိးညီ၍ မီးပ်က္သက္သာသည္။ ေနာင္ ျပည္သူတို႔ (ေက်းလက္မက်န္၊ နယ္စပ္ မခ်န္) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲသူမ်ားက ဒီေရအလားတိုးလာသည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရကသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ဓာတ္ေငြ႕ သံုး၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး၊ လွ်ပ္စစ္စက္႐ံု မ်ား အထူးမ်ားျပားစြာ ေဆာက္ေပးခဲ့၍ မီးပ်က္ျပႆနာနည္းသြားခဲ့သည္။ ယေန NLD အစိုးရလက္ထက္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ ကြက္မ်ားစြာ၌ လွ်ပ္စစ္သံုးလာၾကသည္။ စက္႐ံုတည္ေဆာက္မႈအေပါင္းလကၡဏာက လည္း မည္မည္ရရမရွိ၍ ပိုဆိုးလာသည္။ ရာသီဥတုကလည္းေဖာက္ျပန္၊ မီးကလည္း ျပတ္တာေရာ၊ ျဖတ္တာေရာ၊ ပ်က္တာေရာ ဖ်က္တာေရာ လြန္လြန္းလာသျဖင့္လက္ရွိ အစုိးရ ပို၍အျပစ္ျမင္လာၾကရသည္။ အဆိုး ဆံုးကား မီးႏိုင္ေအာင္မေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း မီတာခမ်ားသံုးဆတိုးေပးရန္အစိုးရကမီတာခ ျမႇင့္တင္ေတာင္းခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရေခတ္တြင္ ဓာတ္ ဆီ၊ဒီဇယ္ဆီေစ်းက တစ္ဂါလန္ငါးက်ပ္ယူ မွျဖစ္မယ့္အခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကေငြေၾကးစိုက္ ထုတ္ကာျပည္သူတို႔ထံမွတစ္ဂါလန္ ၂က်ပ္၊ ျပား ၅ဝ သာယူခဲ့သည္။ကမၻာ့ေရနံျပႆနာ ဂယက္ဓာတ္ဆီတစ္ဂါလန္ ၁ဝ က်ပ္ယူရ မည့္အေျခအေန၌ ငါးက်ပ္သာယူၿပီး ငါး က်ပ္ကို အစိုးရက ျပည္သူတို႔သက္သာေစ ရန္စိုက္ထည့္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရက ဆက္ၿပီးေငြေၾကး(အမေတာ္ေၾကး)စိုက္ ထည့္ကာ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္း ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က အတိုက္အခံမ်ားက ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသြယ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾက သည္။အတိုက္အခံတို႔အာဏာရလာေသာ အခါ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္၊ ဓာတ္ေငြ႕သံုးစက္မ်ား ဆက္ သံုးလာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ဆိုရလွ်င္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီႏွင့္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ၂၆ ႏွစ္လံုး ျပည္တြင္းျပည္ပ၊ ေျမေပၚေျမ ေအာက္၊ လက္ဝဲလက္ယာအဖ်က္သမား ေျခာက္မ်ဳိးတို႔ကေႏွာင့္ယွက္ပိတ္ဆို႔ဆန္႔က်င္ ေနၾကသည့္ၾကားမွ ဆန္ေစ်း၊ ဆီေစ်း ၊ ဒီ ဇယ္ဆီေၾကးမ်ားအစိုးရက စိုက္ထုတ္ေပးခဲ့ သည္။ စုစုေပါင္း ၂၆ ႏွစ္အစိုးရက ျပည္သူ႔ အတြက္(မရွိမဲ့ရွိမဲ့) စုိက္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစုိးရ ၂၂ႏွစ္တြင္လည္း အဖ်က္ေျခာက္မ်ဳိးအျပင္ အေမရိကန္၏