images
UN
UN
လြမ္းဆြတ္တမ္းတမိပါသည္
ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း) Thursday, 11 July 2019

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့သည့္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ''အာဇာနည္ေန႔႔''ပင္ ျဖစ္သည္။ အာဇာနည္ေန႔ေရာက္ရွိလွ်င္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေအာက္ေမ့ သတိရၿပီး မ်က္ရည္စို႔ခဲ့ရ သည္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါအခါပင္ ျဖစ္ သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကို ေတြးမိၿပီး ယူက်ံဳး မရလည္း ျဖစ္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္၊ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံရမႈအေပၚ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္ရသည္။ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး နယ္ပယ္တြင္သာမက စာေရး စာဖတ္လည္း ဝါသနာထံုခဲ့သည္။
က်ဆံုးခဲ့ရ
ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လေရာက္လွ်င္ မိုးသည္ တဖြဲဖြဲျဖင့္ ေစြေလ့ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၇၂)ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လည္း ထိုကဲ့သို႔ မိုးတဖြဲဖြဲရြာသြန္းခဲ့သည္။ ထိုေန႔က လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုး၌ တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေနစဥ္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၃၇ မိနစ္ခန္႔တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ပါးေစ အၾကံပက္စက္သူ လူတစ္စု ၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဇာနည္ ၾကယ္ပြင့္မ်ား ေၾ<ြကလြင့္ခဲ့ရ သည္။
ထိုစဥ္က တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့ရသျဖင့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးအုန္းအုန္းကြၽက္ကြၽက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျပည္သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေမွးမိွန္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အတူ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အာဇာ နည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားလည္း က်ဆံုး ခဲ့ရသည္-
( က ) သခင္ျမ (၁၈၉၇-၁၉၄၇)
( ခ ) ဦးဘခ်ဳိ (၁၈၉၃-၁၉၄၇)
( ဂ ) ဦးရာဇတ္ (၁၈၉၈-၁၉၄၇)
( ဃ ) ဦးဘဝင္း (၁၉ဝ၁-၁၉၄၇)
( င ) မန္းဘခိုင္ (၁၉ဝ၃-၁၉၄၇)
( စ ) မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားစဝ္စံထြန္း
(၁၉ဝ၇-၁၉၄၇)
( ဆ ) ဦးအုန္းေမာင္ (၁၉၁၃-၁၉၄၇)
( ဇ ) ရဲေဘာ္ကိုေထြး (၁၉၂၉-၁၉၄၇)
အတုယူသင့္ေသာစိတ္ဓာတ္
စင္စစ္အားျဖင့္ အာဇာနည္ ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူ ထူးျခားစြာ ေနထိုင္ေလ့ရွိသည္။ မိဘမ်ား၊ ဆရာသမားမ်ားအေပၚတြင္ မုသားစကား ေျပာဆိုေလ့မရွိဘဲ ကေလးသဘာဝ မိမိ၏ စိတ္ထဲတြင္ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵအမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားဝံ့ေသာသတိၱ ရွိခဲ့ သည္။ ထို႔ျပင္ ကေလးဘဝတြင္ ျပဳမူ ခဲ့သည့္ အမွားမ်ားကိုလည္း ရဲဝံ့စြာ ဝန္ခံ ရဲေသာ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သည့္ စိတ္ ထားကို ပိုင္ဆိုင္ထားရွိျပန္သည္။ ထို စိတ္ေန စိတ္ထားမ်ားသည္ အနာဂတ္ကို စီမံခန္႔ခြဲမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အတြက္ အတုယူသင့္ေသာ မြန္ျမတ္ တည္ၾကည္သည့္စိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္။
အာဇာနည္ သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သား ဘဝတြင္လည္း ၾ<ြကားဝါ ေထာင္ လႊားမႈမရွိဘဲ ေက်ာင္းစာကိုသာ အပတ္ တကုတ္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သူတစ္ပါးအႀကိဳက္ အားနာၿပီး လိုက္ပါ ေျပာဆိုျပဳမူေလ့မရွိဘဲ အရွိကို အရွိတိုင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံျပဳမူခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္း သားမ်ားအၾကားတြင္ ေပါင္းသင္း ဆက္ ဆံရ ခက္ခဲသည့္လူတစ္ဦးဟု ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရ သည္။ တျခားသူမ်ား မည္ကဲ့သို႔ပင္ လက္ညႇိဳး ထိုးေနေစကာမူ ေျဖာင့္မတ္စြာ ရပ္တည္ႀကိဳးစားခဲ့သျဖင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရသည္။

စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့
သူ႔ကြၽန္ဘဝ က်ေရာက္ေနေသာ တိုင္းျပည္ကို နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ဆိုေသာ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ သႏိၷ႒ာန္ ျဖင့္ တကၠသိုလ္မွ ထြက္ကာ လြတ္လပ္ ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္သည့္ စိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားသည္ သာမန္ လူတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲေသာ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံမႈပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ကို တိုက္ထုတ္ရန္သည္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းၿပီး စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ရွိရမည္ဆိုေသာ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ကလည္း အသက္အရြယ္ႏွင့္ မလုိက္ ေသာ ရင့္က်က္မႈကို ျပသခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။
တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ ရရွိေရး ျပည္ပသို႔ တိတ္တဆိတ္ထြက္ခြာ ခဲ့ရာတြင္လည္း အခက္အခဲ ေပါင္းစံု ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ခိုင္မာ ျပတ္သားသည့္ သႏိၷ႒ာန္ေၾကာင့္ ရည္မွန္း ခ်က္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သျဖင့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ႏွင့္အတူ စစ္ပညာ သင္ယူ ဆည္းပူးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးသြား မည္ဟု သစၥာဆိုကာ လက္ေမာင္းေသြး ေဖာက္ေသာက္ၿပီး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဘီအိုင္ ေအ၊ ဘီဒီေအ၊ ပီဘီအက္(ဖ္) တပ္မေတာ္ မ်ားႏွင့္အတူ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တို႔ကို ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းတိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ တို႔ထံ တည္တံ့စြာ ေျပာဆို ေတာင္းဆို ႏိုင္ခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ထံ လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းဆိုေရးအတြက္ တိုင္းျပည္အတြင္း တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပကာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ႀကီး က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုလႊတ္ေတာ္ ႀကီးမွ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ ရန္ အေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အသက္တမွ် အေရးပါေသာ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသည္ တိုေတာင္းလွေသာ သက္တမ္းကာလ အတြင္း တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ မတူညီေသာ တာဝန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသက္ ေပး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေျပာဆို၊ ျပဳမူမႈပံုစံမ်ားကိုသာ သတိရတမ္းတေနျခင္းမ်ဳိး၊ အခ်ဳိးအစား မညီေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုစံတူ ႐ုပ္တုမ်ားကို သာ ထုဆစ္ေနျခင္းမ်ဳိး၊ မိမိတို႔ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အသံုးခ်ေနျခင္းမ်ဳိးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ မေနၾကဘဲ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႐ုပ္လံုးေပၚေအာင္ လိုက္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္ ခ်က္ကို ေျမဝယ္မက် နားေထာင္ရာ က်ေပမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္မွာမူ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အာဇာနည္ ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး၏ ရင္ထဲက စိတ္ကူးအိပ္မက္ သည္ တိုင္းျပည္အတြင္း တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ခိုင္မာေအာင္ တည္ ေဆာက္သြားရန္ျဖစ္သည္။

အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္မွ် ပါဝင္သင့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာ လုပ္ၾကံမခံရလွ်င္ ျပည္ ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားအၾကား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈကို ယခုထက္ ပိုမိုက်စ္လ်စ္ ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းျပည္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အသီးအပြင့္မ်ား ယခု ထက္ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးသြားသည္မွာ (၇၂) ႏွစ္နီး ပါးၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တင္းျပည့္က်ပ္ ျပည့္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးကို တဖြဖြေျပာဆုိခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္အမ်ဳိးသားခါင္းေဆာင္ႀကီး ကဲ့သို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္တိုင္ ေအာင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္မွ်ပါဝင္ေဆာင္ ႐ြက္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ တာဝန္ေက်ပြန္သည္ဟု ယူဆႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ဆိုရလွ်င္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ တို႔၏အတၱမ်ားကို စြန္႔လႊတ္သင့္ေနၿပီျဖစ္ သည္။တိုင္းျပည္အတြင္း ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ရာ အခန္းက႑မွတတ္အားသေ႐ြ႕ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္သြားသင့္ေပသည္။ အာဇာနည္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးအေၾကာင္းကို အာေပါင္ အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ေျပာဆိုေနသည္ထက္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပသြားရန္လည္း လိုအပ္သည္။
လြမ္းဆြတ္တမ္းတမိပါသည္
ဆိုရလွ်င္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လူ႔ဘဝတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္း ၃၃ႏွစ္ကာလ အတြင္း တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ကိုပင္စြန္႔လ်က္မနားမေနႀကိဳးစား ခဲ့သည္မွာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတုယူဖြယ္ ရာျဖစ္သည္။ထိုသို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္အသက္စြန္႔ၿပီး ရယူခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးႀကီး အဓြန္႔ရွည္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ထိန္းသိမ္းသြားရန္ သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုလြတ္လပ္ေရးကို ထာဝစဥ္ ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္သည္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။
အမွန္ေတာ့ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအၾကားအစိုင္အခဲျဖစ္ေနေသာ အတိတ္က အာဃာတမ်ား၊ သံသယမ်ား ကို သင္ပုန္းေခ်ၿပီးမွသာ ထိုေသြးစည္း ညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး လိုလားေတာင့္တေနေသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဇူလိုင္မိုး တဖြဲဖြဲက်လာၿပီဆိုလွ်င္ တိုင္း ျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား အနစ္နာခံသြားသည့္ သတၱိဗ်တၱိ၊ လက္႐ံုး ရည္ ႏွလံုးရည္တို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အာဇာ နည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ပိုမို လြမ္းဆြတ္တမ္းတေနမိပါေတာ့သည္။