images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲ ပုံရိပ္မွတ္တမ္း
Thursday, 11 July 2019