images
UN
UN
ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေရေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံ သြားေရာက္ၿပီး ဆန္မ်ားလွဴဒါန္း
Thursday, 11 July 2019

ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ၏ ပံ့ပိုးမႈ၊ ဝိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕ က ယမန္ေန႔တြင္ ဝိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္ ဆဒုံးေဒသမွေရေဘး သင့္အိမ္ေထာင္စု ၁ဝဝ အား ဆန္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း ၾကသည္။