images
UN
UN
ကေလးသူငယ္ဥပေဒဆုိင္ရာ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝုိင္းတြင္ ကုိဖီအာနန္က ဇာတ္ပုိ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇာတ္ေဆာင္ဟုဆုိ
Sunday, 14 July 2019
ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ORCHID ေရေႏြးၾကမ္းဝုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက House Of Orchid ၌ က်င္းပ ခဲ့သည္။
အဆုိပါ ေရေႏြးၾကမ္းဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ Moderator အျဖစ္ ဦးေဌးေအာင္က ေဆာင္ရြက္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီ သစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းညြန္႔၊ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူ ေအာင္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပဗဟုိသုေတသနအဖြဲ႕ အတြင္းေရး မွဴးဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္း၊ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႕ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးရဲဝင္းထြဋ္၊ အဓမၼဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီ မူဝါဒခ် မွတ္သူကုိျမတ္ေက်ာ္၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ ေဆာင္ကုိေဒါင္းေဝႏွင့္အင္ၾကင္းေမ ဟိႏၵဴ ပရဟိတအဖြဲ႕Chair-Person ေဒၚကက္သလင္းသိန္းတုိ႔ပါဝင္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

ဦးသိန္းညြန္႔
ဥကၠ႒
(အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္ပါတီ)
**************************************
ဒီကေလးသူငယ္ဥပေဒနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ေဆြးေႏြးရရင္ အရင္ ဆုံး လက္ရွိကေလးသူငယ္ဥပေဒ၊ ၉၃ကေလးသူငယ္ဥပေဒ။ ဒီဥပေဒ ကအခုပယ္ဖ်က္မယ္ဆုိတာ သိတဲ့ အတြက္ကြၽန္ေတာ္က သေဘာမတူ ပါဘူး။ ဒီဥပေဒက ျပင္ၿပီး ေတာ့ အခုကာလနဲ႔ကုိက္ညီေအာင္ျပင္ၿပီး သုံးလုိ႔ရတဲ့ဥပေဒ။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတုန္းက ဒီ ကေလးသူငယ္ဥပေဒေပၚမွာ ၆၆၊ ပုဒ္မ-၆ဝ(ဂ)မွာ (က)၆၆ ျပင္ဆင္ ခ်က္ထည့္ၿပီးေတာ့ ဒီကေလး သူငယ္မုဒိမ္းသမားေတြကုိ ေသ ဒဏ္ေပးဖုိ႔အဲဒီဥပေဒမွာပဲ ျပင္ဆင္ ခဲ့တယ္။အဲဒီေတာ့ အခုဖတ္ၾကည့္ လုိက္တဲ့အခါမွာ အခုဥပေဒၾကမ္း ေပါ့။ အတည္ျပဳလုိက္တယ္ဆုိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကဒီဥပေဒၾကမ္း။ အဲဒီ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ မူလဥပေဒၾကမ္း ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိၾကည့္ရင္ အခ်ဳိ႕ကအဲဒီအတုိင္းျပန္ထည့္ ထား တာရွိတယ္။ အခ်ဳိ႕က စကားလုံး အထားအသုိေတြေျပာင္းၿပီး ျပန္ ထည့္ထားတာရွိတယ္ဆုိေတာ့ ဒီမွာ သူက ဘာလုိ႔အဓိကထား ၿပီးေတာ့ဥပေဒၾကမ္းကုိ တင္တာ လည္းဆုိရင္ခြဲျခားဆက္ဆံေရး ဆုိ တဲ့ ဒါအခုဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာထည့္လုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေရးဘာျဖစ္လုိ႔ထည့္ လဲဆုိတာကုိ ဥပေဒရဲ႕အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္ပုဒ္မ-၂(ပ)မွာ ကြၽန္ ေတာ္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူအဓိက ဦးတည္ထားတာက ႏုိင္ငံသား၊ ဒါကုိခြဲျခားၿပီး ေတာ့ မဆက္ဆံရဆုိတာကုိ စသုံးတယ္။ အဲဒီထဲက သူ႕ရဲ႕ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ ခ်က္ကုိကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အမ်ားႀကီး သံသယရွိသြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ႏုိင္ငံသားဥပေဒဟာ ယခင္ လဝကဝန္ႀကီးတာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ခင္ရီေျပာသလုိကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေသြးေပၚမွာအေျခခံတဲ့ဥပေဒ။ဘယ္ မွာေမြးေမြး၊ဘယ္မွာႀကီးႀကီးအဲဒါကုိ အေျခခံတဲ့ဥပေဒမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီ ေတာ့ ဒီလုိဘာျဖစ္လုိ႔ ပုဒ္မ-၂မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံေရးကုိတင္တာလဲ ဆုိရင္ ဒါကြၽန္ေတာ္သုံးသပ္ရရင္ နံပါတ္(၁)ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိတံတုိင္း လုိကာထားတဲ့ ၁၉၈၂ျမန္မာႏုိင္ငံ သားဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ ထုိးႏွက္ဖုိ႔အတြက္ ေျခလွမ္းျပင္ လာတာပဲ။


ဒုတိယ တစ္ခ်က္က ေတာ့ဘာလဲဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ မႈ ေပါ့။အရင္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ မွာဥပေဒႏွင့္အတူ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ ဆုိင္ခြင့္၊အခုက်ေတာ့ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ ခြင့္ရွိၿပီး ဒါကုိဥပေဒအရကာကြယ္ ေပးရမယ္ဆုိေတာ့ အဓိပၸာယ္က အမ်ားႀကီးလြဲသြားၿပီ။ အဲဒါဘာလဲ ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၁၉၈၇ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းကုိ ကန္႕ သတ္ထားတာရိွတယ္။ ႏိုင္ငံျခား သားေတြကိုေရာင္းခ်တာ၊ ေပး ကမ္းတာ၊ လႊဲေျပာင္းတာ၊ ဘယ္ ေလာက္ထိခ်ဳပ္ထားလဲဆိုရင္အျခား နည္းတစ္နည္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခြင့္မျပဳဘူး။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအခ်က္ကလည္း ၁၉၈၇ဥပေဒကို အားနည္းေအာင္ လုပ္လာတာပဲ။ ဒီထက္အေရးႀကီး တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဘာလဲဆိုရင္ ကိတိၱမ ေမြးစားျခင္း။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ရဲ႕တည္ဆဲ ကိတၱိမ ေမြးစားျခင္း ဥပေဒသည္ဥပေဒက ဘယ္သူေတြ အတြက္ပဲ ရည္စူးထားလဲဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ပဲ ရည္ စူးထားတာ။ အျခား ဘာသာ အတြက္ ေပးထားတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ဒါကလည္း ဘာကိုျပလဲ ဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္ တုိင္က ၄၇ အေျခခံဥပေဒမွာ ဗုဒၶ ဘာသာက ဂုဏ္ထူး ဝိေသသနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ဘာသာဆိုၿပီးေဖာ္ျပထား တယ္။အခုအေျခခံဥပေဒမွာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ အဲဒါကို ဗုဒၶဘာသာ ကုိတျခားဘာသာေတြနဲ႔ တန္းတူ ေရာေမႊဖို႔အတြက္ ဒီကိတၱိမေမြးစား ျခင္းစာခ်ဳပ္ကိုလည္း စတင္တုိက္ ခိုက္တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုဘာ ျဖစ္လို႔ ဒီလိုဦးတည္လာလဲဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ၾကည့္ရမယ္။ အခုဒီဥပေဒ မွာ ၈၂ ဥပေဒကို အသစ္ အခု ေလာေလာဆယ္မျပင္ႏုိင္ရင္ေတာင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔အခြင့္ အေရးရႏိုင္ဖို႔ အတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့လူေတြ ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရ မယ္။ အဲဒီမွာ အတိအလင္းထည့္ လုိက္ေပါ့။ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ အရ အတည္ျဖစ္ရမယ္ဆိုရင္ ရွင္း လင္းသြားမယ္။ ဒီဥပေဒက အခု ေတာ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ ဒုတိယတစ္ခ်က္က ဘာေတြ႕ရလဲ ဆိုရင္ ဒီဥပေဒက ကြၽန္ေတာ္တို႔ လည္း အားလံုးသိတဲ့အတုိင္းပဲ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ကေန ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ျပင္ပါ။ မျပင္ ႏိုင္ရင္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ လြယ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။ လုပ္ေပးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံမဲ့ေတြကအစ အခြင့္အေရး ေပးပါ။ ကိုဖီအာနန္ အစီရင္ခံစာ မွာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုဖီအာနန္ သည္ တကယ္တမ္းေျပာရင္ ဇာတ္ ပို႔ပဲ။ ဇာတ္ေဆာင္က တကယ္ Key Player က ဘယ္သူလဲဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၂ဝ၁၃ တုန္းက BBC နဲ႔ေတြ႕တဲ့ပြဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ သည္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔မညီဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဖို႔လိုတယ္ ဆိုၿပီး ေတာ့ BBC အင္တာဗ်ဴးမွာ သူ ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္း က ကြၽန္ေတာ္ Eleven မွာပါ ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ျပန္တုံ႔ျပန္ခဲ့ တယ္။ အဲဒါဆိုရင္ခင္ဗ်ား လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ပဲ။ ဒီကိစၥကို ဘာလို႔အျပင္မွာ ေျပာေနလဲ။ လႊတ္ ေတာ္ထဲမွာေျပာၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္။ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ရိွႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကဘယ္လိုမွ ျပင္ဆင္လို႔ မရတဲ့ဥပေဒ။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ ေတာ္မွာ ဒါက ျပင္ဆင္လို႔မရတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ရီကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဒီအတုိင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာရိွတယ္။
အဲဒီ ေတာ့အခုဟာက ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို တုိက္ဖို႔ႏိုင္ငံေရးရည္ ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုဥပေဒၾကမ္းကို ဆြဲ တာ။ အခုဥပေဒၾကမ္းကို ေသေသ ခ်ာခ်ာဖတ္ၾကည့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူတာရိွပါတယ္။ အခု ကာရာအိုေကတို႔၊ အရက္ဆုိင္တုိ႔မွာ ကေလးေတြကို ခိုင္းတာမ်ဳိးေတြ၊ ဒါမ်ဳိးေတြကိုတည္ဆဲ ကေလးသူ ငယ္ဥပေဒမွာ ျပင္လိုက္ရင္ရပါၿပီ။ မျပင္ဘဲနဲ႔ အခုအသစ္ဆြဲတာက ေတာ့ ဒါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာ ရရင္ဒီလပဲေပါ့။ ၁၉၄၇ တုန္းက နယ္ခ်ဲ႕ေတြရဲ႕ လက္နက္က်ည္ဆန္ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက် ဆံုးခဲ့ရတယ္။ အခုလည္း ဒီဥပေဒေၾကာင့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈဘဝကို က်ဆံုးၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ကိုေသြးေႏွာတဲ့သူေတြ လႊမ္းမိုးတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ဦးတည္ေနၿပီဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အတိအလင္းေဆြးေႏြး တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္း
အတြင္းေရးမွဴး၊ဗဟိုသုေတသနအဖြဲ႕၊
(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
**************************************
ကြၽန္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ လံုးဝသေဘာမတူပါဘူး။ ဘာ ေၾကာင့္သေဘာမတူလဲဆိုရင္ မွား ေနလို႔ပါ။ မွားေနတာပါဆိုတာက ႏုိင္ငံတစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီႏုိင္ငံ ရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္းကို အေျခခံရမွာ လက္ခံပါတယ္။အန္ကယ္ ေျပာတဲ့ စကားမွာ ေသြးေပၚမွာအေျခခံတာ ထက္စာရင္ သမိုင္းေၾကာင္းေပၚမွာ အေျခခံတယ္လို႔ကြၽန္ေတာ္ျပင္ဆင္ ေျပာဆိုလိုပါတယ္။သမိုင္းေၾကာင္း ကို ထည့္စဥ္းစားလို႔ရွိရင္ေတာ့ ကိုလိုနီ အျဖစ္ခံရတဲ့ေနာက္မွာ ေနာက္ဆက္တြဲေတြကိုလည္း ကြၽန္ ေတာ္တို႔မကာကြယ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အတြက္တာဝန္ယူရပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံ သည္အစဥ္အလာအားျဖင့္ဆို အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဥေရာပ သားေတြအေမရိကဆိုၿပီးေတာ့သြား တယ္။ ေဒသခံလူေတြကို သတ္ တယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ အာဖရိကန္ေတြ ကို ကြၽန္ျပဳမတရားေခၚေဆာင္ လာတယ္။ ေလွေအာက္ထဲမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ေခၚေဆာင္လာတယ္။အဲဒီ လိုမ်ဳိးအစျပဳတဲ့ႏိုင္ငံပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံကသမိုင္းေၾကာင္း အမ်ား ႀကီးလွေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အခ်ဳိး အေကြ႕တစ္ခုမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ သည္ကိုလိုနီေအာက္ကို ေရာက္ သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေနာက္ ဆက္တြဲေတြေပါ့။ အရင္တုန္းက ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာအဓိကေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြပါလာမယ္။ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြပါလာမယ္။ မူဆလင္ေတြပါလာမယ္။ အဲဒီ ေတာ့ သူတို႔ကိုဘယ္လိုဆက္စပ္ ရမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္လက္ခံပါတယ္။ လက္ခံပါတယ္ဆိုတာ ဒီႏိုင္ငံကို အုပ္စိုးရတဲ့အခါ အစဥ္အလာေတြ ကိုထည့္စဥ္းစားရမယ္။ သို႔ေသာ္ လည္းပဲခြဲျခားဆက္ဆံဖို႔ဆိုမွာေတာ့ အကန္႔အသတ္ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီမွာႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ လို႔သေဘာတူတာရွိတယ္။သေဘာ မတူတာရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေလး ေတြသေဘာတူတယ္။ ျဖစ္သင့္ တယ္လို႔ထင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသည္ အေျခခံအားျဖင့္တိုင္း ရင္းသားျဖစ္မႈမွာအေျခခံထားတယ္ ဆိုတာေတြ႕ရတယ္။ ဒီအေပၚမွာ သေဘာတူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလြန္အမင္းခြဲျခားမႈကိုေတာ့လံုးဝ သေဘာမတူပါဘူး။ ေနာက္တစ္ ခ်က္ကေလးသူငယ္ဥပေဒ။ မည္ သည့္ ဥပေဒမဆိုအားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ရွိမွာပဲ။ မေကာင္း တာျပင္ဆိုရင္လက္ရွိကေလးသူငယ္ ဥပေဒမွာအသစ္ေျပာင္းလဲေရးေပါ့။ ၁၈ ႏွစ္အထိေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ၁၈ႏွစ္ အထိဖြင့္ေပးလိုက္ တာရွိတယ္။ဒါေကာင္းတဲ့ အခ်က္ ေပါ့။ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ဆိုတာ ၁၈ႏွစ္အထိအကာအကြယ္ေပးထား တယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေကာင္းျခင္း၊ဆိုးျခင္းကေတာ့ ရွိ ေနမွာပဲ။ ထားပါေတာ့။ မည္သည့္ ဥပေဒမွၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိပါဘူး။ အဲဒီ ေတာ့ အခုဥပေဒမွာလည္း ဒါမ်ဳိးရွိ မွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ဒါသည္၈၂ႏိုင္ငံသား ဥပေဒကိုျပင္ဖို႔အတြက္ေျခလွမ္း ဆို တဲ့စြပ္စြဲခ်က္ကိုေတာ့လံုးဝ ျငင္းဆို ပါတယ္။ ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာၾကည့္ရ ပါတယ္။ျပည္သူ႕ဆႏၵ သေဘာ ထားအတိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။္