images
UN
UN
ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းနဲ႔ေနလာခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံပါ ဒီအတိုင္းေနခ်င္ပါတယ္ လက္ရွိအစိုးရဟာ လြတ္လပ္တဲ့အစိုးရလား ေႏွာင္ႀကိဳးရွိေနတဲ့အစိုးရလား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာပါ အမ်ားျပည္သူေရွ႕မွာ ကြၽန္ေတာ္နဲ့ Debate လုပ္မလားလို႔
Friday, 19 July 2019

ေဒၚကက္သလင္းသိန္း
* ဒုတိယအႀကိမ္မွာေတာ့ ကြၽန္မနည္း
နည္းေလးလြဲေနတဲ့အခ်က္ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္မတို႔ဒီမွာ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒလို႔လည္းေျပာ တယ္ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဓိကကြၽန္မ တို႔ အဆိုးရြားဆံုးနည္းနဲ႔ အလုပ္ခိုင္းေစ ေနတဲ့အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒေတြကိုပဲ ကြၽန္မ တို႔က တိုင္ပင္ၿပီးမွ ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။ ခုနကလိုမ်ဳိး ကေလးသူငယ္ေတြကို ေရာင္း ခ်တယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြကို ကြၽန္ေတြ လိုခိုင္းေစေနၾကတယ္။ လူကုန္ကူးမႈမွာ သူတို႔ကိုပို႔ေဆာင္တယ္။
ဦးသိန္းၫြန္႔
ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ပါတီ
* ၾကားျဖတ္ေျပာပါရေစ။ NLD မွာ မိုးထဲေရထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ေပး
ခဲ့တယ္။ ေမးၾကည့္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကိုေျပာတယ္ဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံ ပိုင္ သတင္းစာထဲမွာပါတဲ့ဟာလို႔ေျပာ တာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အမ်ားျပည္သူေရွ႕မွာ Debate လုပ္မလား လို႔ ဆိုတာ။
ေဒၚကက္သလင္းသိန္း
* ကြၽန္မဆိုလိုခ်င္တာကလည္း ကေလး သူငယ္ဥပေဒကိုပဲ ဆိုလိုခ်င္တာ။
အေနာက္တံခါးကဝင္လာမယ့္ကေလးသူငယ္ ေတြကို ကြၽန္မတို႔လည္းလံုးဝလက္မခံဘူး ဆိုတာကိုေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေလးပဲ အေရးႀကီးတယ္လို႔ေျပာရင္းနဲ႔ ကြၽန္မနိဂံုး ခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။
ဒုတိယပိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီး ေဆြး ေႏြးပဲြသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ပရိသတ္ မ်ားမွေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကို ေျဖၾကားမႈမ်ား ႏွင့္အတူေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
(ေဒၚျမင္ျမင့္ေမာ္၏ ေမးခြန္းကို ဆက္ လက္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
ဦးသိန္းၫြန္႕
ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ပါတီ
* အရင္ဆံုးေျပာရရင္ ကုိမ်ဳိးရန္ေနာင္ သိမ္းက သူ႕သေဘာထားကို သူေျပာ
တာရွိပါတယ္။ ဒီဥပေဒမွာ အားနည္းခ်က္ ေတြ ရွိပါတယ္ဆုိတာကလည္း ေျပာထား ပါၿပီ။ ၿပီးရင္ သူ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိုလက္မခံဘူး ဆုိတာလည္း ဒီမွာသူအတိအလင္း ေျပာ ထားပါၿပီ။ၿပီးရင္သူ႕ကိုေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ မယ္။ သူက ကြၽန္ေတာ္နဲ႔မတူဘူးေလ။ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္မယ့္ ေမးခြန္းေတြကို ေတာ့ နည္းနည္းေလး ဆင္ျခင္ေပးပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျဖပါ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီ ကေလးသူငယ္က ေနာက္ပိုင္းဆြဲတဲ့မူၾကမ္း ကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ အရင္ဟာကို ဆက္သံုးပါ။ ျပင္ၿပီးသုံးပါ။ ဒါ ကြၽန္ေတာ့္လိုင္း။ ျပင္ၿပီးသံုးပါ။ အခု ဒီလူေတြ ၉၃ကို ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ ကာလံု ကေန အျမန္ဆံုးအစည္းအေဝးေခၚၿပီး ေတာ့ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးကို ထိေနၿပီ ဆိုတဲ့ဟာကိုေဆာင္ရြက္ပါ။ ဒါ ကြၽန္ေတာ့္ သေဘာထား။ ဒါေပမဲ့ အခုတစ္ႀကိမ္ တည္းမွာ အားလံုးတူတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကေလးေတြ၊ အခုကြၽန္ေတာ္တို႕ တိုင္းျပည္မွာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ လက္ မွတ္ ကိုင္ထားတဲ့သူေတြရွိတယ္။ အဲဒီ လူေတြကေန ႏုိင္ငံျခားကေလးေတြကို တစ္ေယာက္၊ တစ္ေယာက္ႏႈန္းနဲ႕ေမြးစား လာရင္ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၁၆ဝ၊ ၁၇ဝ ရွိတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က လူဦးေရ ေမြးဖြား ႏႈန္း တစ္ခုပဲေျပာမယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ တာ က်ဳိးသြားမယ္။ ရွိတာက ၅၁ သန္းေက်ာ္။ အခုဆုိရင္ သိတဲ့အတုိင္း ႏုိင္ငံျခားမွာ ကြၽန္သြားခံေနရတာက ငါးသန္းေက်ာ္ သန္း ၅ဝ ေလာက္က်န္တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ တုိင္းျပည္ဆင္းရဲေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ အခ်င္းခ်င္း စားရမယ့္ ထမင္းလုတ္ေတြကုိ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံျခားသားကေလးေတြ လာစားပါဦးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး စုိးရိမ္ပူပန္ေနတာအမွန္ ပါပဲ။ ဒီေစတနာနဲ႔သေဘာထားနဲ႕ ခင္ဗ်ား တုိ႔ မလုပ္သင့္တာေတြ မလုပ္နဲ႔ေတာ့ ျပန္ သံုးသပ္ပါဆုိၿပီးေျပာေနတာ။ တုိင္းျပည္ အတြက္ အႏၲရာယ္က်မွာကုိ ျပည္သူလူထု အားလံုးရဲ႕ စုိးရိမ္ပူပန္မႈကုိ ဒီေန႔အာဏာရ ထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အေလးအနက္ထည့္ သြင္းစဥ္းစားပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္း
အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟုိသုေတသနအဖဲြ႕
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
* ကြၽန္ေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားျပဳပါ တယ္။ ကုိယ္ရဲ႕အျမင္အမ်ားႀကီးေျပာ
ခ်င္ပါတယ္။ အဲ့လုိမေျပာရင္လည္း မ႐ုိး သားရာက်မယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိရင္ကြၽန္ေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားျပဳလာတာ။ ဒါေပ မဲ့ ကိစၥရပ္တုိင္းမွာ ႐ုိးသားစြာ၊ ရဲရင့္စြာ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ အေနာက္တံခါး ျပ ႆနာကုိလည္း အဲဒီလုိပဲ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္ ပါတယ္။ အေနာက္တံခါးျပႆနာမွာ သူတုိ႔ကုိ ကန္႔ကြက္လုိ႔မရရင္ ဘယ္လုိမ်ဳိး ေျဖရွင္းမလဲ။ သတ္ပစ္လုိ႔ရရင္ သတ္ပစ္ လုိက္ဗ်ာ။ သတ္ပစ္လုိ႔မွမရဘဲ။ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္မလဲဆုိတာကုိ Vision တစ္ခုနဲ႕ ၾကည့္လုိက္ပါ။ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အျပစ္ တင္ေနမယ့္ အစားေပါ့။ ဟုတ္ၿပီ ဒီပုဒ္မ ေတြ၊ဒီပုဒ္မေတြက တကယ္ကုိပဲအႏၲရာယ္ ရွိေနလား။ ရွိတယ္ဆုိ ျပင္ရမွာေပါ့။ ျပင္ သင့္ရင္ျပင္ရမွာပဲ။ ႏုိင္ငံထက္အေရးႀကီး တာ ဘာမွမရွိဘူး။


ေဒၚဇာျခည္လင္း
* ခုနက ဆရာ ေဆြးေႏြးသြားတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ
သတၱိရွိဖို႔လိုတယ္လို႔ေျပာသြားပါတယ္။ ခုန ကိုရဲဝင္းထြဋ္လည္းေဆြးေႏြးသြားတဲ့အပိုင္း မွာျပတ္သားတဲ့ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈလိုတယ္ ဆိုတ့ဲအပိုင္းေလးလည္း ေဆြးေႏြးသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေန႔ ကြၽန္မတို႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးသူငယ္ကိစၥေတြေရာ၊ တစ္ဖက္က ဒီဘက္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အေနာက္ တံခါးကိစၥေပါ့ေနာ္။ အရင္က ဘာမွ မလုပ္ခဲ့ဘူးလုိ႔ ေျပာတာေတြလည္း ရွိ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ မရွိဘူးလို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာခဲ့တာေတြလည္း ကြၽန္မတို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ခုန ဆရာကိုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းလည္း ေျပာတယ္။ ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာကို ကြၽန္ေတာ္ လည္း လက္မခံပါဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဒါဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔က ယေန႔ အာဏာရ ပါတီနဲ႔ ယေန႔ႏိုင္ငံမွာ အစိုးရလုပ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာ မရွိပါဘူးဆို တာကို ဘာေၾကာင့္ျပတ္ျပတ္သားသား မေျပာရဲတာလဲ။ ျပတ္ျပတ္သားသား မေျပာတာလဲဆိုတဲ့ဟာေလး ကြၽန္မအေနနဲ႔ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ခုနဆရာေျပာသြား တယ္။ ကြၽန္မတို႔က ေရရွည္မွာ မိသားစု သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားရင္ ေကာင္းမလား ဆိုတဲ့ ဆရာေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ ပါပါ တယ္။ ဆိုလိုတာက ကြၽန္မတို႔ ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေတြကိုပဲ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ မိသားစုသဖြယ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ဆရာတို႔က ေရရွည္ Plan ရွိလို႔လားလို႔ကြၽန္မအေနနဲ႔ေမးခ်င္ပါတယ္။
ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္း
အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟုိသုေတသနအဖဲြ႕ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
* ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ေနတာေတြကို ေမးေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ ဒါကိုေဆြးေႏြးခ်င္တာ။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး ကို စဥ္းစားလို႔ရွိရင္ လက္ရွိပကတိအေျခ အေန (၂ဝဝ၈)ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကြၽန္ေတာ္မေျပာေတာ့ဘူး။ ဒီအေျခခံ ဥပေဒသည္ ရွိၿပီးသားအခ်က္။ အဲဒီ အေပၚမွာအေကာင္းဆံုးလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစား ၾကမယ္လို႔ စဥ္းစားတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက ျဖစ္စဥ္မွာ ဒီမိုကေရစီတစ္ခု၊ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုမွာ ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ရိွတဲ့အစကေန စမယ္ေပါ့။ဒီလိုမ်ဳိးစဥ္းစား တယ္။ ေနာက္တစ္ခု႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥ၊ ႐ိုဟင္ ဂ်ာကိစၥသည္ ကြၽန္ေတာ္ ေလ့လာမိ သေလာက္ဆိုရင္ ပါကစၥတန္စစ္ပြဲကေန စခဲ့တဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာက စစ္အစိုးရ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ မသုတ္ သင္ခဲ့တာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေျဖေနတာ။ဟုတ္ပါၿပီ ။ ခဏေလးပါ။ ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားၿပီး ေျပာေနရတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ဟုတ္ၿပီ။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမရိွဘူးလို႔ေျပာခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ က ႐ိုဟင္ဂ်ာ မရိွဘူးဆိုတာ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ဳိးနဲ႔ေျပာတာ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာဘက္ ကိုက်ေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာရိွတယ္လို႔ ဝိုင္းစြပ္စြဲ ေနၾကၿပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာ မရိွဘူးဆိုတာ ယုတၱိ ယုတၱာ မက်ဘူး။ ဒါကိုေျပာတာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အထိုက္ အေလ်ာက္ေအးခ်မ္းတဲ့ႏိုင္ငံကို ျမင္ခ်င္ တာလား။ ဒါကြၽန္ေတာ့္ အေျဖပါပဲ။
ဦးေက်ာ္သူေအာင္
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
* ဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္နည္းနည္းေလးပဲ ျဖည့္ စြက္ေဆြးေႏြးခ်င္တာပါ။ ျဖည့္စြက္
ေဆြးေႏြးခ်င္တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ကိုမ်ဳိး ရန္ေနာင္သိမ္းကေတာ့ ပါတီကိုကိုယ္စား ျပဳတယ္ဆိုေပမယ့္ သူ႕ Personal ႐ိုဟင္ ဂ်ာ လက္မခံဘူး သူေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕မွာလည္းပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီျပႆနာ ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ သိပ္ေျပာလို႔မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ လြတ္လပ္တဲ့ ပါတီေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္က ေတာ့ေျပာပါမယ္။ အဲဒီေတာ့႐ိုဟင္ဂ်ာက ပါကစၥတန္စစ္ပြဲေၾကာင့္မွ ေပၚလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွာ ဂါဒီယန္ မဂၢဇင္းမွာ စၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့ အစၥလာမ္ အမတ္ ပါဘက္ဒူကဘားဆိုတဲ့ အမတ္က စၿပီး ဂါဒီယန္မဂၢဇင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလံုးကို တရားဝင္သံုးတာပါ။ ၿပီး ေတာ့မွ ေမယုေတာင္ေၾကာတစ္ခုလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘလိဂ်င္းဒါးတို႔ လက္ ထက္ကေနၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လြတ္လပ္ေရးယူမယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္မွာက တည္းကိုက ဘဂၤလားေဒရွ္႕နဲ႔ေပါင္းဖို႔ ေျပာ ခဲ့တဲ့ျပႆနာေတြရွိပါတယ္။
အခု အဲဒီရဲ႕ Impact ေတြကို Manipulate လုပ္တာက အေမရိကန္ပါပဲ။
အခု ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ျမန္မာ့ကမ္း ႐ိုးတန္းက ၁၃၈၅ မိုင္ ရွည္လ်ားတဲ့ ကမ္း႐ိုးတန္းရွိတဲ့အတြက္ သူက အင္မတန္ မွ Interest ျဖစ္တာေပါ့။ သူတို႔အတြက္National Interest ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ အေပၚမွာ သူတို႔က စစ္စခန္းခ်ဖို႔အတြက္ ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာ Issue ကိုကိုင္ၿပီး အေမ ရိကန္က ကစားတာပဲ။ဒါေပမဲ့ ခက္တာက အစုိးရမွာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ အစိုးရနဲ႔ အေႏွာင္အဖြဲ႕ရွိတဲ့ ေႏွာင္ႀကိဳးရွိတဲ့ အစုိးရရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေမးခ်င္တာက အခုတက္လာတဲ့ လက္ရွိအစုိးရဟာ လြတ္လပ္တဲ့ အစုိးရလား။ ေႏွာင္ႀကိဳးရွိေန တဲ့ အစုိးရလား။ အဲဒီေတာ့ အခုကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဒီဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ေနျခင္းဟာ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးျပ႒ာန္းတာဟုတ္ရဲ႕လားဆို တာထက္ ခုနကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တာအေပၚ ေထာက္ျပၿပီးေဆြးေႏြးတာျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉ဝ ေက်ာ္ရွိတဲ့အထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၆ ပါတီ ဒါကိုကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး တာဝန္ေက်တယ္။ တိုင္းျပည္ အေပၚေက်တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ဒီေနရာ ကေန ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ဦးသိန္းၫြန္႔
ဥကၠ႒၊အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ပါတီ
* အဲဒီေတာ့ အဂၤလိပ္ေတြ အရင္ေကာက္ ခဲ့တဲ့သန္းေခါင္စာရင္းမွာလည္း ႐ုိဟင္
ဂ်ာ ဆိုတာမပါဘူး။ ေနာက္ တစ္ခါ ၇၃ မွာ ေကာက္တဲ့သန္းေခါင္စာရင္းမွာလည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာမပါဘူး။အဲဒီလိုပဲ ၈၃မွာေကာက္ တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းမွာလည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာ မပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရဒီယိုမွာ တစ္ခါ လႊင့္႐ုံနဲ႔႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ဟာတရားဝင္ျဖစ္ တယ္ဆိုတာကေတာ့ အဲ့ဒါက ႐ူးတဲ့လူ ေတြေျပာတာပါ။
ေဒၚခင္ေလးျမင့္
* ကြၽန္မ တစ္ခုေလာက္ ေျပာခ်င္ပါ
တယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေနာက္အႏွစ္ ၁ဝဝ၊ အႏွစ္ ၂ဝဝ ဆုိၿပီး ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က ကုိယ့္ထီး ကုိယ့္နန္း ကုိယ့္ ၾကငွန္းနဲ႕ေနလာခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံပါ။ အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ခုိင္မာတဲ့ဥပေဒနဲ႕တည္တည္ တံ့တံ့နဲ႔ ဒီအတုိင္းပဲ ေနခ်င္ပါတယ္။ ဒါ ကြၽန္မ ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဆႏၵပါ။