images
UN
UN
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္
သာလွ(ပ်ဥ္းမနား) Wednesday, 31 July 2019

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ျပင္ဆင္ ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လ်ာထားအစီအစဥ္အရ သိရသည္။
ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္း အေဝး သတၱမေန႔အစီအစဥ္တြင္ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္က စတင္ ေဆြးေႏြးေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျပင္းထန္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊တိုင္း ရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို ႐ံုးသံုးစာ၊ စကားအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးရန္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းေကာ္မ တီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ကန္႔ကြက္၍ လည္းေကာင္း၊သမၼတ၏အသက္သတ္မွတ္ ခ်က္ကိုလည္းေကာင္းစသည္ျဖင့္အသီးသီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားတြင္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားအေပၚလႊတ္ေတာ္နာယက က လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရ သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္းေပး သြင္းထားေသာတပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၇ဝေက်ာ္ကလည္းေဆြးေႏြး ျခင္းမျပဳေတာ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအတြန္း အတိုက္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးေနၾကေသာဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မ တီ၏အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဝ ေက်ာ္ သာက်န္ရွိေတာ့သျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၁ရက္၌ ေဆြးေႏြးၿပီးပါက ေနာက္ထပ္တစ္ရက္ သာ ထပ္မံေဆြးေႏြးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ က်န္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မေန႔အစီအစဥ္တြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ၿပီးေနာက္ အဆိုပါဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ ခံစာသည္ ၿပီးဆံုးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ကို ရယူရမည္ျဖစ္ရာ ၾသဂုတ္လအတြင္းျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ထူးျခားမႈမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။