images
UN
UN
ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၇ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်သည့္ အခြန္ဥပေဒၾကမ္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔တင္သြင္း
တင္တင္ေအး Wednesday, 07 August 2019
အေျခခံက်ပ္သိန္း၁ဝဝဝအထိ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္း ထားမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ အခြန္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔တင္သြင္း လိုက္သည္။
အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန႔ အစီ အစဥ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယမန္ႏွစ္၂ဝ၁၈ ျပည္ေထာင္စု ၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေသာ ဝင္ ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ (က) က်ပ္ သိန္းသုံးရာအထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ခ) က်ပ္သိန္းသုံးရာ အထက္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထိ ရာခိုင္ ႏႈန္း၂ဝ၊ (ဃ)က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ ႏွင့္အထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ယခု တင္သြင္းလိုက္ေသာ ၂ဝ၁၉ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းထဲတြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေသာ ဝင္ ေငြမ်ားအေပၚေကာက္ခံသည့္ ဝင္ ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို (က) တစ္ က်ပ္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထိ သုံးရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ခ) က်ပ္သိန္းတစ္ ေထာင္အထက္မွ က်ပ္သိန္းသုံး ေထာင္အထိ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ဂ) က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္အထက္မွ က်ပ္သိန္းသုံးေသာင္းအထိ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ဃ) က်ပ္သိန္းသုံး ေသာင္းအထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ တို႔သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။
ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ေလ်ာ့ခ်လိုက္ ေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ''ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းကို အေျခခံ ပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္ ဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအသစ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔အတြက္ အသုံးျပဳမည့္ ေငြေၾကးအေပၚတြင္ သာ ခံစားခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၂ဝ၁၉ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း ရာတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။