images
UN
UN
ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ကတိျပဳရန္ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္စာရင္းသြင္း
KK(IR) Saturday, 10 August 2019
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ခုနစ္ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း၌ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို သေဘာ တူကတိျပဳရန္ ကုမၸဏီေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္တို႔က စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၾက သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ကမၻာ ေက်ာ္ Coca-Cola အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Asda စတိုးဆိုင္လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား လည္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ တစ္ခါသံုးထုပ္ ပိုးမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမည္ ဟူသကဲ့သို႔ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါၿဗိတိန္ပလတ္စတစ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ ယင္းကုမၸဏီလုပ္ငန္း မ်ားသည္ အစိုးရ၊ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ ေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္ ၿဗိတိန္စူပါမားကက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားသည့္ ကုန္ပစၥည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ ေက်ာ္အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ စားသံုး ကုန္ႏွင့္လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္Procter & Gamble ႏွင့္Marks& Spencer လုပ္ငန္းစု ႀကီးမ်ားသည္လည္း ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္ တြင္ အသင့္ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ေျမေဆြးျဖစ္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္သာ လံုးဝအစားထိုး သံုးစြဲပါမည္ဟု ကတိျပဳရေၾကာင္း သိရသည္/Ref: The Telegraph