images
UN
UN
မ်ဳိးဆက္သစ္ ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ ရွိခိုးပုံ ရွိခိုးနည္း
ေမာင္သန္းေဆြ(ထားဝယ္) Saturday, 10 August 2019
ယခုေခတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေမာင္မယ္ မ်ားသည္ ဘုရားရွိခိုးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သံဃာ ေတာ္မ်ားကို ကန္ေတာ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မိဘ ဆရာသမားမ်ားကိုဦးခ်လွ်င္ျဖစ္ေစ ပုဆိန္ ေပါက္ ဦးသုံးႀကိမ္ခ်ေလ့ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ မွာမူ တစ္ႀကိမ္သာဦးခ်ၿပီး လက္ဖဝါး ႏွစ္ဖက္ကို စတိၾ<ြက႐ုံျဖင့္ က်န္ႏွစ္ႀကိမ္ကို ျဖည့္စြက္တတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ကို အဘယ္သို႔ ရွိခိုးသင့္သည္။ ရွိခိုးပုံ ဘယ္ႏွမ်ဳိးရွိသည္။ ရပ္လ်က္ရွိခိုးေကာင္း ပါသလား။ ဝပ္လ်က္ ရွိခိုးထုံးရွိပါသ လား။ အိပ္ရင္း ရွိခိုးေကာင္းပါသလား။ ထိျခင္းငါးပါးေလာ၊တည္ျခင္းငါးပါးေလာ ဟူေသာျပႆနာတို႔ကို သိေစလိုပါသည္။
အႀကီးေတာ္ ဦးသံမႈိ၏ ရွိခိုးပုံ ရွိခိုး နည္း၊ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရသျဖင့္ အတုယူၾကေစရန္ ဤစာကိုေရးသားလိုက္ ရပါသည္။ အႀကီးေတာ္ ဦးသံမႈိဆိုသူမွာ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးႏွင့္ပထမေျမာက္ ေဆာင္ေတာ္မိဖုရား ပဘာေဒဝီတို႔၏သား ေတာ္ မလြန္မင္းသား သုသီရိမဟာဓမၼ ရာဇာႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးႏွင့္ ပထမေတာင္ေရႊေရး မိဖုရား ရတနာေဒဝီ တို႔၏သားေတာ္ ျမင္ကြန္းမင္းသား၊ မဟာ သီရိဓမၼရာဇာ၏ အႀကီးေတာ္အျဖစ္ ထမ္း ရြက္သူေကာင္းျပဳျခင္းကိုခံရသျဖင့္ ရာဇ သုခမိန္ဟူေသာ ဘြဲ႕အမည္ကိုရရွိေလ သည္။ (အႀကီးေတာ္ဆိုသူ၏ ဝတၱရား မ်ားမွာ ¤င္းတာဝန္ယူရေသာ မိဖုရား၊ မင္းသား၊မင္းသမီး၊အိမ္ေတာ္တို႔၌ရွိသမွ် အႀကီးစာေရး၊ ဘ႑ာစာေရး၊ အေဆာင္ ကိုင္၊ ထီးမိုး၊ ယဥ္ခံ၊ပြဲေတာ္ခ်က္၊ ေမာင္း ေထာင္း၊ ဆန္ဖြပ္မွစ၍ ေက်းေတာ္မ်ဳိး၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အေပၚ အႀကီးအကဲ အုပ္ ခ်ဳပ္စီမံရသူျဖစ္သည္)။
ျမင္ကြန္း၊ ျမင္ခုံတုိင္ အေရးေတာ္ပုံ တြင္ မလြန္မင္းသားႀကီး က်ဆုံးေတာ္ မူရသျဖင့္ တာဝန္ရွိေသာ အႀကီးေတာ္ ဦးသံမႈိသည္ ရတနာပုံ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရွာင္တိမ္းလာရသူ ျဖစ္ သည္။ ရွိခိုးပုံ၊ ရွိခိုးနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အဘယ္သို႔ရွိခိုးသင့္သည္မ်ားကို ေရးသား ခဲ့သည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
ပဏာမသုံးမ်ဳိး
ပဏာမဟူသည္ ကာယပဏာမ၊ ဝစီပဏာမ၊ မေနာပဏာမဟူ၍ သုံးပါး ရွိ၏။ ဝႏၵနာ ဟူသည္ကား ကာယဝႏၵနာ၊ ဝစီဝႏၵနာ၊ မေနာဝႏၵနာဟူ၍ သုံးမ်ဳိးရွိ၏။
ထိုသုံးပါးတို႔တြင္ ကိုယ္ျဖင့္ ရွိခိုးျခင္း ကာယပဏာမ၊ ကာယဝႏၵနာ မည္၏။ ႏႈတ္ျဖင့္ ရွိခိုးျခင္းသည္ ဝစီပဏာမ၊ ဝစီ ဝႏၵနာ မည္၏။ စိတ္ျဖင့္ ရွိခိုးျခင္းသည္ မေနာပဏာမ၊ မေနာဝႏၵနာ မည္၏။
ထိုသုံးပါးေသာ ရွိခိုးျခင္းတို႔တြင္ ကိုယ္ျဖင့္ ရွိခိုးျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ ကာယဝႏၵနာသည္-
၁။ ရပ္လ်က္ ရွိခိုးျခင္း
၂။ ထိုင္လ်က္ ရွိခိုးျခင္း
၃။ ဝပ္လ်က္ရွိခိုးျခင္း
စသည္အားျဖင့္ သံုးပါးရွိ၏။
ထိုသံုးပါးလံုးသည္ ရွိခိုးေသာအရာ ၌ အပ္သည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္၏ဟု ဦးသံမႈိ က ဆိုသည္။
ရပ္လ်က္ရွိခိုးျခင္း
ရဟန္းမိန္းမ၊(ဘိကၡဳနီမ)သည္ ရဟန္း ေယာက္်ားအား ေတြ႕ရာအရပ္ ဤ၊ ကိုယ္ အဂၤါငါးပါးတို႔ကို ေျမ၌တည္ေစ၍ ရွိခိုး ျခင္းငွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါက မထုိင္၊ မဝပ္၊ ရပ္၍ သာလွ်င္ ကိုယ္ကို ေရွ႕သို႔ၫြန္႔ေစ၍ 'အရွင္ ေကာင္း ရွိခိုးပါ၏'ဟု ဆိုၿပီး လက္အုပ္ ခ်ီကာသြားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။


ထိုင္လ်က္ရွိခိုးျခင္း
(၁) ကုဋိကာ (ၾကားေသာ) သံဃာကို ကပ္၍ (လ) ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ လ်က္ လက္အုပ္ခ်ီၿပီး 'အဟံ ဘေႏၲ သံဃာဋိကာယ' စေသာ စကားကို ဆိုအပ္၏။
(၂) သီတင္းငယ္ (ရဟန္းငယ္)ျဖစ္ပါက ရွိခိုး၍ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္လ်က္ လက္အုပ္ခ်ီကာ 'အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ အရွင္ဘုရားတို႔ကို ဤမည္ေသာစကားကို ဆိုမိပါ သည္။ ထိုဆိုမိသမွ်စကားကိုလည္း သည္း ခံေတာ္မူၾကပါ'ဟု သည္းခံ ေစအပ္ (ကန္ေတာ့အပ္)ေပသည္။
ဝပ္လ်က္ရွိခိုးျခင္း
ဝပ္လ်က္ ရွိခိုးအပ္ေၾကာင္းကို ဝိသုဒိၶ မဂၢအ႒ကထာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပါ သိကာ ပသီဒိတြာ ပုေတၱန ဂတဒိသာမု ေခါ ဥေရန နိပၸဇိၨတြာ နမႆ မာနာ အာဟဟူေသာ ပါဠိျဖင့္ သိႏိုင္ေပသည္။
ျမန္မာျပန္။ ။သီဟိုဠ္ကြၽန္း (ယခု သီရိ လကၤာ) သူ ဒါယိကာမသည္ (ေမာင္ျဖစ္ သူ မေထရ္၏ တစ္ဆင့္စကားအရ) သား ရဟန္း၌ ၾကည္ညိဳျခင္းေၾကာင့္ သား ရဟန္း ထြက္ခြာသြားေသာ အရပ္မ်က္ႏွာ သို႔ ေရွး႐ႈ၍ ရင္ျဖင့္ဝပ္လ်က္ ရွိခိုး၍ (သား၏ဂုဏ္ကို) ႏႈတ္ျ>ြမက္ ဖြင့္ဆိုေလ သည္။
(သေမၼာဟဝိေနာဒနီ အ႒ကထာ၊ ဒီဃ နိကာယ သီလကၡႏၶဝဂၢ အ႒ကထာတို႔၌ လည္း အလားတူေဖာ္ျပထားေပသည္။)
တည္ျခင္းငါးပါးဆိုသည္ကား
အထက္၌ ေဖာ္ျပအပ္ေသာ ရွိခိုးျခင္း သံုးပါးတို႔တြင္ ဝပ္လ်က္ရွိခိုးျခင္း တစ္ပါး သာ ပၪၥပတိဌိတလကၡဏာ (တည္ျခင္း ငါးပါးလကၡဏာ)ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရွိခိုး ျခင္း မည္ေပသည္။
ပဥၥပတိဌိတပုဒ္၌ လက္ႏွစ္ဖက္၊ ေျခ ႏွစ္ဖက္၊ ဦးေခါင္းအားျဖင့္ ခက္မငါးျဖာ ကိုယ္အဂၤါရွိေသာ တည္ျခင္းကို ဆိုလို၍ ယင္းတို႔ျဖင့္ ေျမ၌တည္၍ ရွိခိုးျခင္းသည္ ပဥၥပတိဌိတ ရိွခိုးျခင္းမည္ေပသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဝပ္စင္းလ်က္ ရိွခိုးျခင္း တစ္ပါး သာ တည္ျခင္းငါးပါးျဖင့္ ရိွခိုးျခင္း ပဥၥပတိဌိတလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ရွိခိုးျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုကာလ၌ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အေလ့အထအားျဖင့္ ေျခႏွစ္ဖက္တို႔၏ အခ်င္းခ်င္းထိျခင္းမွတစ္ပါး ပုဆစ္ဒူးဝန္း ႏွစ္ဖက္တို႔၏ အခ်င္းခ်င္း ထိျခင္း၊ တံေတာင္ဆစ္ႏွစ္ဖက္တို႔၏ ပုဆစ္ဒူးဝန္း ႏွစ္ဖက္ေပၚ၌ အသီးသီး ထိျခင္းႏွစ္ပါး ခ်ီအပ္ေသာ လက္အုပ္၏ နဖူးျပင္၌ ထိျခင္းတစ္ပါး၊ ဤထိျခင္းငါးပါးျဖင့္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္လ်က္ ရွိခိုးျခင္းကို ပဥၥပတိဌိတ ရွိခိုးျခင္းမည္၏။ မယူသင့္။
တည္ျခင္းႏွင့္ ထိျခင္း
တည္ျခင္းႏွင့္ ထိျခင္းသည္ အေရး အသား အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ ကြဲျပားၾက ေပသည္။ (ပါဠိ၌) တည္ျခင္းဟူသည္ ပ+ပ္ဌာဓာတ္၏ အနက္ျဖစ္၍ ထိျခင္း သည္ ပ္ဖုသဓာတ္၏ အနက္ျဖစ္သည္။ ဖုသဓာတ္၏ အနက္ကိုယူ၍ ''ထိျခင္း ငါးပါးျဖင့္ ရွိခိုး၏''ဟု ဆိုႏိုင္ေစရန္ ပဥၥဖုသိေတန ဝႏၵိတြာ (ငါးပါးေသာ ထိျခင္းျဖင့္ ရိွခိုး၍)ဟု ပါဠိအ႒ကထာ၊ ဋီကာ က်မ္းအေစာင္ေစာင္တို႔၌ အလွ်င္း ပင္ မလာမရိွေလ။ စင္စစ္မူကား ေျမ သည္သာလွ်င္ ဦးေခါင္းအစရွိေသာ အဂၤါ ငါးပါးတုိ႔၏တည္ရာ အာစာရအျဖစ္ျဖင့္ က်မ္းဂန္လာေခ်သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထိုအဂၤါ ငါးပါးတို႔ကို ေျမ၌တည္ေစျခင္း ရိွခိုး ျခင္းကိုသာလွ်င္ ပဥၥပတိဌိတ ရွိခိုးျခင္းဟု မုခ်ဆတ္ဆတ္ သတ္မွတ္ရမည္ဟူလို။
ထို႔ေၾကာင့္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဘုရားအထံေတာ္သို႔ ဆည္းကပ္၍ နန္း ေတာ္သို႔ ျပန္လည္သည့္အခန္းကို ဖြင့္ဆို ရာ သီလကၡႏၶအ႒ကထာ၌ တိကၡတၱံဳ ပဒ ကၡိဏံ ကတြာ ဒူသနခ သေမာဓာန သမုဇၨလံ အဥၨလႎ သိရသၼႎ မတိဌာေပတြာ ယာဝဒႆန ဝိသဟာ ဘဂဝေတာ အဘိမုေခါဝပကၠိမိတြာ၊ ဒႆန ဝိဇဟန ဌာန ဘူမိယံ ပဥၥအတိ႒ိေတန ဝႏၵိတြာ ပကၠမိဟု မိန္႔ဆိုအပ္သည္ မဟုတ္ေလာ။
ယင္းစာပိုဒ္၏ ျမန္မာျပန္မွာ-အဇာ တသတ္မင္းသည္ သံုးႀကိမ္ လက္ယာ ရစ္လွည့္သည္ကိုျပဳ၍ လက္ဆယ္ေခ်ာင္း အေပါင္းတို႔ျဖင့္ ေတာက္ပေသာ လက္ အုပ္ကို ဦးေခါင္း၌တင္ထား၍ (တည္ ေစ၍) ျမတ္စြာဘုရား၏ ျမင္ေတာ္မူ ေကာင္းေသာ ေနရာတိုင္ေအာင္ ျမတ္စြာ ဘုရားသို႔ မ်က္ႏွာေရွး႐ႈသာလွ်င္ ဆုတ္ခြာ ခဲ့၍ (ေနာက္သို႔ဆုတ္၍) ျမင္ေတာ္မူ ေကာင္းေသာအရပ္ကို စြန္႔ရာေျမ၌ ငါး ပါးေသာအဂၤါတို႔ကို ေျမ၌တည္ေစသျဖင့္ ရွိခိုး၍ ဖယ္သြားေလ၏ ျဖစ္ေပသည္။
ႏႈတ္ျဖင့္ ရွိခိုးပံုကား
ႏႈတ္ျဖင့္ ရွိခိုးျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ ဝစီဝႏၵနာ ဟူသည္ကား မိမိတို႔၏ အမ်ဳိး ဘာသာစကားျဖင့္ ဝစီေဘဒကိုျဖစ္ေစလ်က္ ရွိခိုးပါ၏။ ဦးခ်ပါ၏။ ဦးတင္ပါ၏။ ၫြတ္ကိုင္းပါ၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပါဠိဘာသာအားျဖင့္ နမာမိ၊ နေမာ၊ နမတၴဴဟူ၍ လည္းေကာင္း ႏႈတ္ျ>ြမက္ဖြင့္ ဆိုျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ဝစီဝႏၵနာမည္၏။
စိတ္ျဖင့္ရွိခိုးျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ မေနာဝႏၵနာ ဟူသည္ကား ကုိယ္၊ ႏႈတ္ ႏွစ္ပါးတို႔ကို မလႈပ္ရွားေစမူ၍ သဒၶါ တရား ျပ႒ာန္းေသာ စိတ္ျဖင့္သာလွ်င္ ''ျမတ္စြာဘုရား၏ဂုဏ္ေတာ္ကား ဤသုိ႔ ေပတည္း။ တရားေတာ္၏ဂုဏ္ေတာ္ကား ဤသုိ႔ေပတည္း။ အရိယာ သံဃာေတာ္ ျမတ္တို႔၏ ဂုဏ္ေတာ္ကား ဤသုိ႔ ေပတည္း''ဟု ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ ေတာ္၌ ၫြတ္ကိုင္းျခင္းသည္ပင္လွ်င္ မေနာဝႏၵနာမည္၏ဟူ၍ သိရမည္။
ရပ္ရင္း၊ ထိုင္ရင္း၊ အိပ္ရင္း
ဤသုိ႔ျပဆိုေသာ ႏႈတ္ျဖင့္ရွိခိုးျခင္း၊ စိတ္ျဖင့္ရွိခိုးျခင္း၊ ႏွစ္ပါးကို သြားေသာ အခါ၊ ရပ္ေသာအခါ၊ ထိုင္ေသာအခါ၊ အိပ္ေသာအခါဟု ဆိုအပ္ေသာ ဣရိယာ ပုတ္ ေလးပါးျဖင့္ပင္ ျပဳသင့္ပါသည္။
ထိုကုေဋအရာမက မ်ားစြာကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို အိပ္ေသာအခ်ိန္၌လည္း ေကာင္း၊ ထိုင္ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ ရပ္ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ သြားေသာ အခါ၌လည္းေကာင္း၊ အခါခပ္သိမ္း ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း ကြၽႏ္ုပ္ရွိခုိးပါ၏ဟု အာဋာနာဋိ ပရိတ္ေဒသနာ၌ လာသည္လွ်င္တည္း။
ဤသုိ႔ေသာ အာဋာနာဋိယ ပရိတ္ ေဒသနာကို ေထာက္သျဖင့္လည္း ဘုရား အစရွိေသာ ရတနာသံုးပါးကို ရွိခိုးေသာ သူသည္ အိပ္လ်က္၊ ထိုင္လ်က္၊ ရပ္ လ်က္၊ သြားလ်က္ ရွိခိုးအပ္ေၾကာင္းကို အျမဲမွတ္ေလ။ အိပ္ေသာအခါ၊ သြားေသာ အခါတို႔၌လည္း ဘုရားကို မေမ့သင့္ဟု ဆိုသည္ဟု ဦးသံမႈိက ဆိုသည္။
တည္ျခင္းႏွင့္ ထိျခင္း ႏွစ္ပါးတြင္ ဦးသံမိႈသည္ တည္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ပံု ရသည္။ တည္ျခင္းႏွင့္ ထိျခင္းသည္ အေရးအသားအားျဖင့္ ကြဲျပားၾကေသာ္ လည္း အဓိပၸာယ္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ ဟု စာေရးသူ ယူဆပါသည္။
တည္ျခင္းဟူသည္မွာ ရွိခိုးရာ ေျမႀကီး သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ၌ တည္ျခင္း ျဖစ္၍ ထိျခင္း ဟူသည္မွာလည္း ထို ေျမႀကီးကို သုိ႔မဟုတ္ ၾကမ္းျပင္ကို ထိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တည္ျခင္းငါးပါးဟူသည္မွာ လက္ ႏွစ္ဖက္၊ ေျခႏွစ္ဖက္၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ တည္ျခင္းျဖစ္၍ ထိျခင္းငါးပါး ဟူသည္ မွာလည္း ေျခႏွစ္ဖက္၏ ဒူးဆစ္မွ ေျခ ဖ်ားအထိ ထိျခင္း၊ လက္ႏွစ္ဖက္တို႔၏ တံေတာင္ဆစ္မွ လက္ဖ်ားအထိ ထိျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ နဖူးျဖင့္ေျမႀကီး သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ၌ ထိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တည္ျခင္း ငါးပါးႏွင့္ ထိျခင္း ငါးပါးဟူသည္မွာ အဆို ကြဲျပား ေသာ္လည္း ရွိခိုးပံုစံမွာ အတူတူျဖစ္သည္ ဟု ဆိုႏိုင္ရာပါသည္။