images
UN
UN
သမၼတစဥ္ဆက္ရန္ဘက္ကိုယ္စီ အေမရိကန္တို့၏ ဗိုလ္က်ဒီမိုကေရစီ ကမာၻကိုဒုကၡေပးလာေနေသာ ေဒဝဒတ္ဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္းဒဏ္ ငံု့ခံေနၾကေတာ႕မည္ေလာ
တကၠသိုလ္ျမတ္သူ Saturday, 10 August 2019
ကကိုဒုကၡေပးလာေနေသာ ေဒဝဒတ္ဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္းဒဏ္ ငံု့ခံေနၾကေတာ႕မည္ေလာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အေမရိကန္ လူမ်ဳိးဟူသည္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မွ မူလေဒသခံ ရက္ဒ္အင္ဒီးယန္းလူမ်ဳိးႏြယ္ မ်ား၏ ေျမေကာင္း၊ ေရေကာင္းက်ယ္ျပန္႔လွ ေသာေျမျပင္ကို ဥေရာပမွ အဂၤလိပ္၊ စေကာ့၊ ေဝလ၊ အိုင္းရစ္ရွ္၊ ဒတ္ခ်္၊ ေပၚတူဂီ၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ဥေရာပအပိုင္းတြင္က် ေရာက္ေသာ ႐ုရွားႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း၊အီတလီ၊ ေနာ္ေဝ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံလူမ်ဳိးတို႔သြားေရာက္ အေျခခ်ကာ၊ ရက္ဒ္အင္ဒီယန္းတို႔ကို သတ္ ျဖတ္၊ ေမာင္းထုတ္၊ အပိုင္စီးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ လူမ်ဳိးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပမွလာခဲ့ၾက သူမ်ားပီပီ စက္မႈပညာ၊ စစ္ေရး(တိုက္ခိုက္ မႈ)ပညာ၊ လက္နက္လုပ္မႈ အတတ္ပညာ၊ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္း အတတ္တို႔ကို တတ္ကြၽမ္းၿပီး လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၁၇၇၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ (အုပ္စိုးေနသည့္ အဂၤလန္မွ ဘုရင့္အစိုးရကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္၍) တည္ ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲမွာ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ရေသာ သမၼတပင္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသည္ အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ျဖင့္ပင္ လူလားေျမာက္အရြယ္ ေရာက္လာခဲ့သည္။
ပထမ ကမၻာစစ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္တို႔ တြင္ အေမရိကန္ ပါဝင္ခဲ့ေပသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ ေပၚတူဂီ၊ စပိန္၊ ဒတ္ခ်္၊ ဆြီဒင္၊ ေနာ္ေဝ၊ အီတလီစေသာ ဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ကမၻာ စစ္ဒဏ္အနီးကပ္ခံစားရ၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ စစ္ေရး အထည္ႀကီးပ်က္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ လက္ေအာက္ခံ ကြၽန္ ႏိုင္ငံမ်ားက တန္းစီၿပီး လြတ္လပ္ေရးယူ သြားၾကသျဖင့္ ထိုနယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံႀကီးမွာ ဆင္ ပိန္ ဆိတ္အဆင့္ေရာက္ခ်ိန္ စစ္ဒဏ္ခံ ကမၻာႀကီးတြင္ အေမရိကန္သည္ ေခတ္ ပ်က္သူေဌးႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ ဥေရာပ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္စက္မႈႏိုင္ငံတို႔ကေမာ့ၾကည့္ လာရေသာ ကမၻာ့ထိပ္ဆံုးမွ နယ္ခ်ဲ႕အရင္း ရွင္ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္သည္။
အေမရိကန္သမၼတ အဆက္ဆက္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းေပၚထြန္း လာသည့္ ဆိုရွယ္လစ္(လက္ဝဲ)ႏိုင္ငံမ်ားကို အဓိကရန္ဘက္ကဲ့သို႔ သေဘာထားကာ စစ္ ေအးတိုက္ပြဲေခၚတစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လက္ နက္မပါေသာဝါဒခ်င္းအလဲထိုးဝါဒ ၿပိဳင္ပြဲ ႀကီးဖန္တီးလာခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္သမၼတကိုယ္တိုင္က သူခိုးဓား႐ုိး ကမ္းလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ၌ ဆိုဗီ ယက္ဦးေဆာင္ေသာဆိုရွယ္လစ္ လက္ဝဲ ႏိုင္ငံမ်ား ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားခဲ့ရသည္။
စစ္ေအးတိုက္ပြဲ လြန္ကာလတြင္ ေရနံ စစ္ပြဲ၊ က်ဴးေက်ာ္ (နယ္ခ်ဲ႕စစ္)၊ ျပည္တြင္း စစ္၊ ဘာသာေရးစစ္၊ စြက္ဖက္စစ္၊ ေဒသ စစ္စသည့္ စစ္ပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေမရိကန္ ႏွင့္ အေပါင္းပါ ဥေရာပ EU (သို႔ုမဟုတ္) အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ
ဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕ တပ္ေပါင္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ ေနတိုးစစ္အုပ္စု ေပၚလာသည္။ ထိုအခါ အေမရိကန္ႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားသည္ ေရနံေျမမ်ားကို အပိုင္ စီးရန္ အာရပ္မြတ္စလင္မ်ားကို ရန္ဘက္ အျဖစ္သတ္မွတ္လာသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အေပါင္းပါဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံတို႔က လူျဖဴ မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေရနံ ေပါၾ<ြကယ္ေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အာဖရိ က ေျမာက္ျခမ္းႏိုင္ငံတို႔မွ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾက ေပသည္။ ဘာသာကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားဝါဒ စနစ္ခ်င္းမတူေသာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ား ဘက္သို႔ အေမရိကန္ႏွင့္ EU တို႔က ျမားဦး လွည့္ ပစ္မွတ္ထားကာ ရန္ဘက္အျဖစ္ သေဘာထားလာခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ကား အေမရိကန္ လူျဖဴခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အာရပ္ႏွင့္ပါရွား၊ ပထန္မ်ဳိးႏြယ္၊ မေလး လူမ်ဳိးႏြယ္ စသည္တို႔က အစၥလာမ္ဘာသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ လူျဖဴ (ခရစ္ ယာန္)ႏွင့္လူညိဳ၊ လူမည္း(မြတ္စလင္)တို႔ က ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားဘက္သို႔ ျမားဦး လွည့္ရန္ရွာလာေနၾကေပၿပီ။
အေမရိကန္သမၼတစဥ္ဆက္၊ ရန္ဘက္ ကိုယ္စီရွိခဲ့ပံုကို အေမရိကန္သတင္းစာ ဆရာမ်ားက ေရးသားလာၾကသည္။ ဝရဇိန္ ဖတ္ဖူးေသာ မွတ္ဖူးေသာ ယင္းေဆာင္းပါး ကို မွတ္မိသမွ်ျပန္လည္တင္ျပပါမည္။ ယင္းေဆာင္းပါးကို ေရးသူမွာ အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာ ေဝါလ္တာလစ္ (ပ္) မင္း ဟု မွတ္မိပါသည္။ သူက ေဟာလီးဝုဒ္ ႐ုပ္ရွင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ႐ုိက္ကူးျပသသည့္ ေကာင္းဘြိဳင္ဇာတ္ကား Noon Time မြန္း တည့္ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဇာတ္ကားတြင္ ျပည္နယ္ရဲမွဴးႀကီး (ရွာရစ္ဗ္) အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ ေကာင္းဘြိဳင္မင္းသား ဂယ္ ရီကူးပါးက သ႐ုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ျမင္း ထြားထြားႀကီးစီး ေကာင္းဘြိဳင္ဦးထုပ္ ေဆာင္း၊ ခါးပတ္တြင္ ေျခာက္လံုးျပဴး ေသနတ္ႏွစ္လက္ကို ခ်ိတ္ထားရာ အလြန္ မာန္ပါလွေပသည္။ ထိုေကာင္းဘြိဳင္ရဲမွဴး ႀကီးအဓိကရင္ဆိုင္ေခ်မႈန္းရမည့္ ရန္ဘက္ မွာ ႀကီးမားေသာ ဦးထုပ္ႀကီးေဆာင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းေမြးတကားကားႏွင့္ မကၠဆီကန္ လူဆိုးဗိုလ္ႀကီးအူႏိုျဖစ္သည္။ အူႏိုသည္ လည္း ေသနတ္ႏွစ္လက္ ခါးတြင္ခ်ိတ္ထား သည္။ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္လုပ္ရာ၌ထိပ္ဆံုး မွ ဆရာႀကီးဘြဲ႕ခံသူျဖစ္သည္။
ေကာင္းဘြိဳင္(အမ်ားအျမင္ဇာတ္လိုက္ ဟုထင္ေနၾကေသာ အေမရိကန္ႏြားေက်ာင္း သားမ်ား)က်က္စားရာနယ္စပ္ၿမိဳ႕ကေလး၏ တစ္ခုေသာေန႔မြန္းတည့္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းဘိြဳင္ရဲမွဴး(ရွာရစ္ဗ္)က ဤသို႕ၾကံဳး ဝါးသည္။
''ဒီကမၻာႀကီးက အေတာ္ႀကီးကိုက်ယ္ ဝန္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့မင္းနဲ႔ ငါႏွစ္ေယာက္ စလံုးေနလို႔ရေအာင္ေတာ့မက်ယ္ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ဒီကမၻာေျမေပၚမွာမင္းပဲေနရမလား။ ငါပဲေနရမလားဆိုတာ စာရင္းရွင္းရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ''
ေကာင္းဘိြဳင္ႀကီး၏ ေသနတ္ပစ္ကြၽမ္း ပံု၊ လူဆိုးႀကီးအူႏို၏အတိုက္အခိုက္၊ အေရွာင္အတိမ္းေတာ္ပံုလည္း စံျပဳေလာက္ ပါေပသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးထိုဇာတ္ကား ၿပီးဆံုးသည္အထိ ဤကမၻာေျမေပၚ၌ ဆက္လက္အသက္ရွင္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေကာင္းဘိြဳင္ကားသစ္မ်ားတြင္မူ ေကာင္းဘိြဳင္ရဲမွဴး ဇာတ္လုိက္ႀကီးမ်ားကား လူေျပာင္းသြားၾကေပၿပီ။ ေရာ္နယ္ရီဂင္၊ ရန္းဒဲလ္စေကာ့၊ ဂြၽန္ဝိန္း၊ ကလင့္အိစ္ဝုဒ္ စသည္ျဖင့္ လူေျပာင္းသြားသည္။ တစ္ဖက္ မွလူၾကမ္းမင္းသားႀကီး
Villain လူဆိုးႀကီး ကား ဝဝတုတ္တုတ္၊ ႏႈတ္ခမ္းေမြးတကား ကားႏွင့္ အူႏိုႀကီးကားလူမေျပာင္းတမ္း ပါဝင္လာေနခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္တြင္ သမၼတဆိုသည္ကား ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေျပာင္းေနေသာ္လည္း အေမရိကန္က ရန္သူဟုသတ္မွတ္ခံရေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ကား စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေနေပသည္။ တစ္ ဖက္မွ ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ အေမရိကန္မွ ရန္သူ သဖြယ္သေဘာထားရန္လုပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ ၿပီး ထိုအေမရိကန္၏ပစ္မွတ္ ရန္ဘက္ဆို သည္တို႔ကား ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုယ့္လူမ်ဳိးအက်ဳိး စီးပြားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္ ေနေလ့ရွိပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မွစ၍ အေမရိကန္သမၼတတို႔၏ရန္ဘက္ မ်ားကိုစာရင္းလုပ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း အေမရိကန္ သမၼတ႐ုစဗဲ့လ္၏အထင္ကရရန္ဘက္ႀကီးမ်ား မွာ ဂ်ာမနီမွ နာဇီအာဏာရွင္ဟစ္တလာ၊ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယာ မာမိုတိုတိုဂ်ဳိတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အေမရိကန္ သမၼတထ႐ူးမင္း၏ရန္ဘက္ကား ဆိုဗီယက္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ သမၼတကေနဒီ၏အဓိက ရန္ဘက္ ကား က်ဴးဘားသမၼတႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ ေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ကက္စထ႐ိုျဖစ္ေလ သည္။ ၁၉၅၉ခုႏွစ္တြင္ က်ဴးဘားေက်ာင္း သားေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ ကက္စထ႐ိုသည္ အေမရိကန္၏မဟာမိတ္ က်ဴးဘားသမၼတ ဘာတစၥတာကိုတိုက္ခိုက္ ျဖဳတ္ခ်ကာ အေမရိကန္ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၈ဝ ခန္႔အကြာ ကာေရဘီယန္ပင္လယ္တြင္းမွ က်ဴးဘားကြၽန္းႏိုင္ငံကို ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္တည္ေဆာက္လာခဲ့သည္။ဆိုရွယ္လစ္ က်ဴးဘားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အနီး ဆံုးလက္ဝဲႏိုင္ငံျဖစ္လာသျဖင့္ ကေနဒီအဖို႔ အဓိကရန္သူစာရင္းသြင္းကာ က်ဴးဘား ႏိုင္ငံၿဖိဳခ်ေရး၊ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္ ကက္စထ႐ိုကိုလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ေရး နည္း မ်ဳိးစံုျဖင့္ ၾကံစည္ခဲ့သည္။ (က်ဴးဘားႏိုင္ငံ သည္ ယေန႔ထက္တိုင္ အေမရိကန္သမၼတ ၁၂ဆက္တို႔၏လုပ္ၾကံ၊ ၿဖိဳဖ်က္ရန္အားထုတ္ ျခင္းခံရေသာ္လည္း ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲေသာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ပန္းပန္ဆဲျဖစ္သည္။
ကေနဒီလုပ္ၾကံခံရၿပီးတက္လာေသာ အေမရိကန္သမၼတ လင္းဒန္းဘီး(န္)ဂြၽန္ဆင္ ၏ရန္ဘက္မွာ ေျမာက္ဗီယက္နမ္မွ ကြန္ျမဴ နစ္ေခါင္းေဆာင္ ဟိုခ်ီမင္းျဖစ္ေလသည္။ ဗီယက္နမ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အင္ဒို ခ်ဳိင္းနားကြၽန္းဆြယ္မွ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္ လယ္ကို မ်က္ႏွာမူထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ သည္။ ျပင္သစ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔လက္ေအာက္ က်ေရာက္ကြၽန္ျဖစ္ေနခဲ့ရေသာ ဗီယက္နမ္မွ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီလက္ဝဲေခါင္းေဆာင္ ဟိုခ်ီ မင္းဦးေဆာင္ေသာတပ္မ်ားက ျပင္သစ္ တို႔ကိုေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္း ဗီယက္နမ္ကိုဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ထားစဥ္ကလည္း ဗီယက္နမ္ေျပာက္က်ားမ်ားက ေတာ္လွန္ တိုက္ထုတ္ခဲ့သည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ျပင္သစ္တို႔က ျပန္ဝင္လာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ျပန္ရာ ဟိုခ်ီမင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗီယက္နမ္တို႔က မဆုတ္ မနစ္ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဒိန္ဘင္ဖူး ေဒသရွိ ျပင္သစ္စစ္သားငါးေထာင္ အေျခ စိုက္တပ္စြဲထားေသာ ဒိန္ဘင္ဖူးခံတပ္ကို ဟိုခ်ီမင္း၏ဗီယက္နမ္ေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားက ရက္ရွည္လမ်ား ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ရာ ျပင္သစ္ စစ္တပ္ႀကီးသည္ ရိကၡာ၊လက္နက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္လာသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ဗီယက္နမ္တပ္မ်ားထံ လက္နက္ ခ်ခဲ့ရသည္။ ဗီယက္နမ္မွ ျပင္သစ္နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ရသည္။
ကမၻာစစ္ၿပီး စစ္တြင္းကာလလူသံုး ကုန္၊ စစ္သံုးလက္နက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်စီးပြားျဖစ္လာေသာအေမရိကန္သည္ ဗီယက္နမ္မွ ျပင္သစ္တို႔မဆုတ္ခြာမီ အေမ ရိကန္ထံမွ အဏုျမဴဗံုးယူၿပီး ဗီယက္နမ္ တို႔အေပၚ ၾကဲခ်ရန္ပင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ျပင္သစ္တို႔က ကမၻာ့စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ မျဖစ္လိုသျဖင့္ အေမရိကန္တို႔ေပးလာေသာ အဏုျမဴဗံုးအကူအညီကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ (အေမရိကန္သည္ ေဖာက္ကလန္စစ္ပြဲတြင္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔ကို မိမိတို႔ထံမွအဏုျမဴဗံုး မ်ားယူၿပီးၾကဲခ်ေအာင္ပြဲခံရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသး သည္။ အဂၤလိပ္တို႔ကမယူခဲ့ေပ)။ ကမၻာ့စစ္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအထည္ႀကီးပ်က္ အရင္းရွင္(ဥေရာပ)ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လြတ္ လပ္ေရးတိုက္ပြဲကလည္း ကမၻာတစ္ခြင္ ႀကီးထြားလာေသာေၾကာင့္ ကိုလိုနီနယ္ေျမ မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ေနရခ်ိန္ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေဟာင္း(ယေန႔ ႏ႕)တို႔ဆုတ္ခြာသြား သည့္ကြက္လပ္မွန္သမွ်ကို အေမရိကန္က ဝင္ေရာက္တပ္စြဲအေျခခ်ကာ ဗီယက္နမ္စစ္ ပြဲအပါအဝင္ ေဒသမ်ားစြာ၌ က်ဴးေက်ာ္စစ္ မ်ားဖန္တီးခဲ့ေပသည္။
အေမရိကန္သမၼတဂြၽန္ဆင္၏ရန္ဘက္ သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ