images
UN
UN
အက်ဥ္းေထာင္အသစ္ တစ္ေသာင္းဖန္တီးရန္ႏွင့္ ရပ္တန္႔ရွာေဖြမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ယူေကဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား
KK(IR) Monday, 12 August 2019
အက်ဥ္းေထာင္အသစ္တစ္ေသာင္း ေနာက္ထပ္ဖန္တီးၿပီးရပ္တန္႔ရွာေဖြ မႈအာဏာမ်ား ပိုမုိတိုးျမႇင့္မည္ဟု ယူေကဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘိုရစ္ဂြၽန္ဆန္ က ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ေပါင္ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ကုန္က်မည့္ ပထမဆံုးအက်ဥ္း ေထာင္ကို ေရာ့႐ိႈင္းရားတြင္ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တိုက္ခုိက္ရန္ အျပင္းအထန္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရကေျပာဆိုခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ရပ္တန္႔ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ ႏုိင္သည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒိုင္နဲအက္ေဘာ့က ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာအရာရွိမ်ား ေနရာသို႔ အစားထိုးရန္ ရဲအရာရွိ ႏွစ္ေသာင္းထပ္မံခန္႔ထားရန္ ၿပီးခဲ့ ေသာလက အစိုးရက ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရာဇဝတ္မႈကို ဟန္႔တားရန္မွာ ဖမ္းဆီးျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မျဖစ္မီႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေရးဝန္ႀကီး ကစ္မတ္ေဟာက္စ္က Sky News' Sophy Ridge သတင္းဌာနကို ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
Ref: BBC