images
UN
UN
အနာသိလွ်င္ေဆးရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း
တကၠသိုလ္သခၤ Monday, 12 August 2019
စာေရးသူ၏မိတ္ေဆြတစ္ဦး ေျပာဖူး သည္ကို ျပန္လည္သတိရ၏။ သူက 'ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဝန္ထမ္းေတြကို လစာတိုးေပးတာ ေကာင္းပါတယ္။ လို လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လစာ တိုးတာနဲ႕ေနာက္က ကုန္ေစ်းႏႈန္းက လိုက္တက္ေတာ့တယ္။ အဲဒါက်ဳပ္တို႔ဆီ မွာ အစဥ္အလာႀကီးလို ျဖစ္ေနေတာ့တာ ပါပဲ'ဟု ေျပာသည္။
မွန္ပါ၏။ လစာဘယ္ေတာ့ တိုးေပး မလဲဟု အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စား မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားၾကသလို စီး ပြားေရး ေစ်းကစားဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက သည့္ ကုန္သည္မ်ားကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾက၏။
၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ားကို လစာတိုးျမႇင့္ ေပးလိုက္သည္ဟု သက္ဆုိင္ရာက အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္လိုက္ေသာ္လည္း ဝန္ ထမ္းမ်ားက ေနာက္တစ္လၾကာမွ တိုး ျမႇင့္ လစာခံစားရ၏။ ပင္စင္စားမ်ားကမူ စာရင္းမ်ားတြက္ခ်က္၍ မၿပီးေသးဟုဆို ကာ ေနာက္ႏွစ္လၾကာမွ ခံစားၾကရ၏။
ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးျမႇင့္ေပး လိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထြက္ၿပီး မၾကာမီ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက တရိပ္ရိပ္တက္ လာေတာ့သည္။ ယခုေဆာင္းပါး ေရး ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တက္လာသည္။
အေျခခံစားကုန္ျဖစ္သည့္ ဆန္ေစ်း ႏႈန္းက လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္လာသည္။ စပါးမ်ား ဝယ္လက္မရွိသျဖင့္ စပါးေစ်း က်ေနသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ငဲ့ညႇာေထာက္ထားၿပီး စပါးမ်ားဝယ္ယူ ေနရသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္လာ၏။ သို႔ေသာ္ ဆန္ေစ်းက မက်သည့္အျပင္ တက္၍ပင္ ေနပါ၏။ သူတို႔အေခၚ 'ဆန္ၾကမ္း'သည္ပင္လွ်င္ တစ္ျပည္ က်ပ္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ၂ဝဝဝ နီးပါးတြင္ရွိသည္။ ေရႊဘိုေပၚဆန္းေမႊး(ဆန္ေခ်ာ)တစ္ျပည္ကို က်ပ္ ၃ဝဝဝ နီးပါးေစ်းေပးဝယ္ရ၏။ ဆန္သစ္မ်ား ထြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဆန္ေစ်းက မက်။ တက္ျမဲတက္ေန သည္။ ဤသည္မွာ ဆန္တစ္မ်ဳိးတည္းကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္၏။
သားငါးေစ်းကိုၾကည့္လွ်င္ အသား ငါးစားရမည္ကိုပင္ ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္ ျဖစ္လာသည္။ ၾကက္သား၊ အမဲသား၊ ဆိတ္သား၊ ဝက္သားတစ္ပိႆာက်ပ္တစ္ ေသာင္းေက်ာ္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းသံုးေသာင္းျဖစ္ေနသည္။
ငါးဆိုျပန္လွ်င္လည္း အမ်ားစားေန က်''ငါးၾကင္း''သည္ တစ္ပိႆာတစ္ ေသာင္းေက်ာ္ျဖစ္ေနသည္။ ငါးရံ႕ဆိုလွ်င္ လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ပုစြန္ က်ျပန္ေတာ့အေကာင္ေသးေပမယ့္ ေစ်း ကမေသး။ ''ပုစြန္ေက်ာ့''ဆိုလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေသာင္းေစ်း။ ပုစြန္တုပ္ဆိုလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သံုးေသာင္းထားပါ ေတာ့။
လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ လစာဝင္ေငြ နည္းသူမ်ား၏လက္စြဲ ကန္စြန္းရြက္ပင္ လွ်င္ တ႐ုတ္ကန္စြန္း တစ္စည္း က်ပ္ ၄ဝဝ၊ ႐ိုး႐ိုးကန္စြန္းတစ္စည္း က်ပ္ ၁၅ဝ၊ ၂ဝဝ၊ မသက္သာသည္က အမွန္ပင္။ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်း
မတက္၍ ေတာ္ေသး၏။ 'ဆီ'ဆိုလွ်င္လည္း ေမဇင္ ဆီ ယခင္က တစ္ပုလင္း (တစ္လီတာ) ကို က်ပ္ ၁၄ဝဝ၊ ၁၅ဝဝ မွ ယခု က်ပ္ ၁၇ဝဝ ျဖစ္ေနသည္။
စာေရးသူေသာက္ေနက်'ပက္'ႏို႔မႈန္႔ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ရာဂရမ္အထုပ္တစ္ထုပ္ကို ယခင္ က်ပ္ ၁၂ဝဝ၊ ၁၃ဝဝ မွ ယခု က်ပ္ ၁၅ဝဝ ျဖစ္လာသည္။ မေသာက္သံုးလွ်င္ မျဖစ္၍ ေစ်းတက္ ေသာ္လည္း ဝယ္ယူေသာက္သံုးရပါ၏။ ရွိေစေတာ့။
အိမ္သံုးေဆးဝါးမ်ားဘက္လွည့္ၾကည့္ ျပန္ေတာ့လည္း ေဆးဝါးေစ်းႏႈန္းကပို၍ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ရ၏။ စာေရးသူ ေသာက္ေနက်ႏွလံုးေဆးႏွင့္ အစာအိမ္ ေဆးအေၾကာင္းေျပာလိုပါ၏။
'ႏွလုံးေဆး'ျဖစ္ေသာ အယ္ဒက္ တုန္း (ALDACTONE) ဆယ္လုံးပါ တစ္ကတ္ ယခင္က က်ပ္ ၁၁ဝဝေပးရ ေသာ္လည္း ယခုက်ပ္ ၁၄ဝဝ၊ ၁၅ဝဝ ေပးရ၏။ အက္စ္ပီးလက္ (ASPILETS) (ASPRIM) ဆယ္လုံး တစ္ကတ္ကုိ ယခင္က က်ပ္သုံးရာ၊ ယခု က်ပ္ ေလးရာ။ ႏုိင္႐ုိဇင္ ဆယ္လုံးတစ္ကတ္ ယခင္က က်ပ္ ႏွစ္ရာ၊ ယခု က်ပ္ ေလးရာ၊ မက္ျပဴးဝါး (METPURE) (12.5) ယခင္က ဆယ္လုံးတစ္ကတ္ က်ပ္ ၁၂ဝဝ၊ ယခု က်ပ္ ၂၅ဝဝ။ (ယခု ယင္း ေဆးျပတ္ေနသျဖင့္ ဝယ္မရပါ)။
အစာအိမ္ေဆးျဖစ္ေသာ Orazime (20) ယခင္ဆယ္လုံးတစ္ကတ္ က်ပ္ ၅ဝဝ၊ ယခု တစ္ကတ္ က်ပ္ ၆ဝဝ၊ က်ပ္ ၉ဝဝ ျဖစ္ေနသည္။ ရီလစ္ပါ (RELISPA) ဆယ္လုံးတစ္ကတ္ ယခင္ က်ပ္ ၁ဝဝဝ။ ယခုအခ်ဳိ႕ဆုိင္တြင္ တစ္ကတ္ က်ပ္၂ဝဝဝေက်ာ္ျဖစ္ေနသည္။ အျခားေဆးဝါးမ်ားလည္း ေစ်းတက္လာ သည္။ ေရးျပေနလွ်င္ စာရွည္မည္စုိး၍ ေရးျပမေနေတာ့ပါ။ ေဆးဝါးဝယ္ယူ ေသာက္သုံးေနသူမ်ားအားလုံး သိၾကမည္ ထင္ပါ၏။

ဤကဲ့သုိ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မား လာျခင္းအတြက္ မည္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိပါ သလဲ။ အစုိးရမွာလား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကုန္ သည္ႀကီးမ်ားမွာလား၊ စာေရးသူမေျပာ တတ္ပါ။
တစ္ခုေတာ့ေျပာခ်င္၏။ လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစုိးရ လက္ထက္က ကုန္ေစ်းႏႈန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ေျပာျပလုိသည္။ ယခုေခတ္ အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္၊ ၃ဝအရြယ္ လူငယ္မ်ား အ့ံၾသ ကုန္ႏုိင္ဖြယ္ဟု ဆုိၾကေပလိမ့္မည္။
ဆန္တစ္ျပည္ တစ္က်ပ္၊ႏွစ္က်ပ္၊ ၾကက္သား၊ ဝက္သား တစ္ပိႆာ သုံး က်ပ္၊ ေလးက်ပ္၊ ငါးတစ္ပိႆာ ႏွစ္က်ပ္၊ သုံးက်ပ္၊ ကန္စြန္းရြက္ တစ္စီး ဆယ္ ျပား။ ၾကက္ဥ ဆယ္လုံးကုိ ၁၁က်ပ္။ ဓာတ္ဆီတစ္ဂါလန္ တစ္က်ပ္ခြဲ၊ ႏွစ္က်ပ္။ ဘတ္စ္ကား စီးလွ်င္ ၁ဝ ျပား၊ ျပား ၂ဝ။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ား မည္သို႔ ေျပာေျပာ ယံုႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္။ ယံုတမ္းစကားလား၊ ပံုျပင္လားဟူ၍သာ ဆိုၾကမည္မွာ ေသခ်ာသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနမ်ဳိး မည္သို႔မွ် ျပန္ေရာက္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ အိပ္ မက္ပင္မက္၍ ရႏိုင္မည္မထင္ေပ။ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္သူ အမ်ားစုလူမႈဒုကၡမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနရ သည္ကို အားလံုးသိၾက၏။ အနာသိလွ်င္ ေဆးရွိသည္ဟုဆိုစကားရွိေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းအႏၲရာယ္ ကို မည္သူတုိ႔ကမွ အကာအကြယ္မေပး ႏိုင္ဟုဆိုလွ်င္ လြန္မည္မထင္ေပ။
ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု စားမႈ၊ ေနမႈေျပလည္ၿပီး လူမႈဒုကၡအေပါင္းကင္း ေဝးသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ သည္၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္သည္ဟု ယူဆ ႏိုင္ပါ၏။ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္လွ်င္ ႏိုင္ ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး၊ စီးပြားေရးမတည္ မၿငိမ္ျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိလာေၾကာင္း သာဓက လည္းရွိပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေတြးအျမင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕က''စီးပြား ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဟာ စီးပြား ေရးပဲ''ဟု ဆိုၾကသည္။
သာမန္ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး စိတ္ပါ ဝင္စားသည္မွာ ျပည္တြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္း ပင္ျဖစ္ပါ၏။ အေျခခံစားကုန္ႏွင့္ လူ သုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း ေရးႏွင့္သင့္တင့္ခ်ဳိသာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေရးမွာ ျပည္သူအမ်ားလို လားေသာဆႏၵျဖစ္ပါ၏။ အေျခခံစားကုန္ ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း (ဥပမာေဆးဝါး ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္)မ်ားသည္ မရွိ မျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါ၏။ လူ႕ဘဝ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ တိုက္႐ိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါ၏။ ဇိမ္ခံ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ လူေနမႈဘဝ တည္ ေဆာက္ရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္မရွိလည္း ျဖစ္သည့္ ကုန္စည္မ်ား ျဖစ္သည္။ လူ႔ဘဝ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈအတြက္ တိုက္႐ိုက္အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ ေစႏိုင္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္စည္မ်ား၏ အျမတ္ အစြန္းကို ၾကည့္လွ်င္ အေရာင္းအဝယ္ ထိုင္းေသာ ဇိမ္ခံပစၥည္းမွ ရသည့္ ''အျမတ္''ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ''သြက္''ေသာ အေျခခံ စားကုန္ႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားမွရသည့္ အျမတ္ အစြန္းက သာလြန္သည္။ ပိုမို သာလြန္ ေသာ အျမတ္အစြန္းရရွိေစရန္ အေျခခံ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပၚ၌ ေစ်းကစားျခင္း ျဖင့္ ရယူေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရ၏။
ဤစာေရးသူသည္ စီးပြားေရးပညာ နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါ။ အမ်ားသူငါ ၾကံဳေတြ႕ေနရ ေသာ လက္ရွိ စီးပြားေရး အေျခအေန (အထူးသျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အေျခအေန) ကိုအရွိအတိုင္းတင္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွ႕မီေနာက္မီ စီးပြားေရးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား မ်ားစြာ ရွိသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ ဆိုင္သည့္ ေကာ္မတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်ားစြာရွိပါ၏။ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ပကတိ အရွိအတိုင္း ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး အေကာင္းဆုံး အေျဖ တစ္ခုထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု အၾကံျပဳလိုပါ၏။